09.12.21

Mestergruppen ønsker seg en modell- og byggeplassdrevet logistikk

Er tiden moden for full digitalisering i alle ledd? Mestergruppen er av den oppfatning. I løpet av de nærmeste fire - fem årene ønsker de av den grunn å få hjelp til å få på plass det de kaller en «modelldrevet logistikkstyring.»
17.11.21

Kan vi realisere piloten «bilagsfrie byggeplasser» med blokkjede-teknologi?

Tingenes Internett (IoT) sørger for at stadig flere gjenstander og sensorer kobles sammen. Noe som kan gjøre våre byggeplasser smartere og leveransene - både når det kommer til materialer og tjenester - langt mer effektive. Noe som igjen baner vei for nye forretningsmodeller, betalingsformer og smartere kontrakter.
04.11.21

– Digital sporbarhet er byggestein nummer én

Hva skal til for å industrialisere den norske byggenæringen? – Digital sporbarhet er byggestein nummer én Dette sier tidligere direktør i Glava Saint-Gobain og Digitalt veikart […]
30.09.21

Vant «Smart digital eiendomsledelse»!

Fant veien til fremtidens eiendomsledelse. På tampen av fjoråret vant det nyoppstartede Kristiansund-selskapet Autility design- og plankonkurransen «Smart digital eiendomsledelse.» En konkurranse utlyst av «Fellesinitiativet for Smart digital eiendomsledelse.»
30.09.21

Oslobygg KF i full drift fra 1. september

– Veien til bedre bygg og en bærekraftig by går gjennom moderne digitale redskaper, omforente prosesser, frie formater og åpne standarder, sier Gunnar Slinning Østad, seniorrådgiver i Oslobygg og leder av «Nettverket Smart Digital Eiendomsledelse».
16.08.21

«VareFlyt 4.0»: Fleksibel digital motorvei for hele byggenæringen

Deltager og partner i BIM Verdi finner den felles «digitale summetonen» «VareFlyt 4.0»: En digital motorvei for byggenæringen BIM Verdi-partner APX systems har utviklet et merke- […]
16.08.21

«VareFlyt 4.0»: En effektiv logistisk nøkkel

Optimal vare- og dataflyt er en forutsetning for både den sirkulærøkonomiske tankegangen og filosofien som ligger til grunn for Avfallsfrie byggeplasser.
12.07.21

Din «brukerhistorie» på Digital Arena?

Din «brukerhistorie» på Digital Arena? BIM Verdi vil ved høstens store happening for den samlede norske byggenæringen, forsterke innslaget av målrettet kompetanseformidling, faktiske erfaringer og innsikt […]
11.07.21

«BIM Verdis metode er å bryte ned komplekse problemstillinger til løsbare floker»

En handelsløsning til begjær: Kunsten å bryte ned komplekse problemstillinger til løsbare floker Logiq leverer e-handelsportaler i business-to-busi- ness-markedet og har utviklet nettbutikker med funksjo- nalitet […]