Et viktig bindeledd til reelle brukere og faktiske prosjekter

«Vi nyter godt av posisjoneringen, relasjonsbyggingen og salgene vi har fått gjennom vår deltagelse»

– Vi nyter godt av posisjoneringen, relasjonsbyggingen og salgene vi har fått gjennom vår deltagelse»

Dette sier gründer Håvard B. Bell for det norske programvareselskapet Catenda. En innovasjonsbedrift som blant annet har utviklet Bimsync. En åpenBIM-plattform for samhandling gjennom et gitt byggs livsløp. 

 Bimsync er en av de eldste, mest brukervennlige og stabile BIM-produktene på markedet i dag. Samhandlingsplattformen kan brukes gjennom alle faser. Fra idé og design via bygging og drift til renovering og avvikling.

– Det er viktig for oss som programvare-leverandør og være i nær kontakt med reelle brukere og komme i dialog med faktiske prosjekter. Dette fører til en viktig dialog som justerer funksjonaliteten i vår programvare og optimaliserer de verdiene vi leverer til våre kunder, sier Bell.

En datadrevet hverdag

Catenda jobber for å gjøre byggenæringen datadrevet gjennom bruk av åpne standarder, slik at en samlet næring kan oppnå vesentlig bedre prestasjon og bærekraft. Selskapet vokste ut av forskningsmiljøet på SINTEF Byggforsk, er 10 år i 2019 og jobber aktivt med å utvikle åpne standarder som IFC, BCF og bSDD innenfor buildingSMART International. 

–  BIM Verdi har tatt initiativ som har gitt gode ringvirkninger og effekt for vår forretning. Nå som nettverket er kommet godt i gang, og når vi ser at tidligere initiativ begynner å bære ytterligere frukter, er det spesielt viktig for oss å delta videre. Ikke minst opp imot nettverkets eksempel opp mot BNLs digitale veikart. Våre produkter nyter uten tvil godt av posisjoneringen, relasjonsbyggingen og de direkte salgene som har blitt oss til del gjennom tilstedeværelsen i BIM Verdi, avslutter Håvard Bell, Gründer og daglig leder i Catenda.

Hva er egentlig en «digital tvilling»?

Det var Michael Grieves ved universitetet i Michigan som i 2003 introduserte konseptet den «digitale tvilling». Dette er en virtuell, digital ekvivalent til det fysisk bygde, spekket med virtuelle objekter som representerer de fysiske bestanddelene i ett gitt bygg. Hver for seg og som helhet. 

Ideelt sett inneholder den digitale tvillingen all informasjon om det respektive bygget. Det er ikke bare en mekanisk eller geometrisk representasjon, men inkluderer også for eksempel produktdata, sensordata, innebygd programvare og mikroprogramvare. 

Digitale tvillinger baserer seg på innsamling og analyse av store mengder data og denne prosessen skal strekke seg over hele produktets livssyklus.