Mestergruppens «BIM Verdi Pilot #4»

Mestergruppens «BIM Verdi Pilot #4»: Tidlig involvering av underentreprenører

Tidlig involvering av underentreprenører

Mål: Finne – eller lage – et digitalt verktøy for tidlig og presis involvering av underentreprenører før byggeprosessen starter.

Mestergruppen ønsker seg et digitalt verktøy for tidlig involvering av sine underentreprenører og for å sikre en god involvering og planlegging. Dette er for å unngå feil og forsinkelser i oppstarten av prosjektene og i videre faser. Med dagens kontraktsform (underentrepriser) involveres UE i mindre grad i planleggingen i større boligfelter.

Dagens situasjon: Mestergruppen ser at det ofte skjærer seg i forhold til ulike kontraktsformer. For eksempel når det kommer til grunn- og fundamentsarbeid, viser det seg for ofte at leveransen ikke er god nok eller kommer i tide. Hypotesen er at dette skyldes for dårlig involvering i planleggingsprosessen. Dette er ønsker man å løse med et med et slags soft-human-verktøy med arbeidstittel «Flying start.»