Krav om BIM og MMI i kommunale byggeprosjekter

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har vedtatt ny kravstilling for klimagassberegninger for byggeprosjekt.

MiljøBIM-prosjektet i BIM Verdi har jobbet tett med NKFs fagnettverk for klimagassberegninger i denne prosessen og har bl.a. bistått med mulighetsforståelse og praktisk kompetanse i case der BIM-modeller fra bl.a. Nordre Follo og Lillestrøm kommune er justert slik at beregningsverktøy kan hente materialbeskrivelser, klassifiering og geometri direkte fra modellen. Det gir enklere, bedre, raskere og billigere klimagassberegninger for selve bygget. Dette ble demonstrert på MiljøBIM-dagen 14. september.

To av disse kravene er bruk av bygningsinformasjonsmodell (BIM) og Modell Modenhets Indeks (MMI) med begrunnelsen: “Det skal kreves bruk av åpen BIM i alle byggeprosjekter, da dette gjør det enklere å bygge, bruke og forvalte geometri og informasjon knyttet til ulike formål med BIM’en i byggets livsløpsfaser.

Kravstillingen er utarbeidet som underlag for kontraktskrav til entreprenør/innleid rådgiver, og målgruppe er prosjektleder, byggherres miljørådgiver og hhv. Ytre Miljø-rådgiver (hos entreprenør) og/eller RIM (rådgivende ingeniør miljø).

Les kravstillingen her.