Mestergruppens «BIM Verdi Pilot #2»

Mestergruppens «BIM Verdi Pilot #2» – Vareflyt integrert i og med BIM

Vareflyt integrert i og med BIM

MÅL: Få vareflyten integrert med en digital tvilling for avrop og faktisk status, på en gitt vare og på progresjonen i et gitt bygg
Mestergruppen ønsker seg en løsning som kan følge en byggevare fra BIM-modellen, via anbud, bestilling og produksjon og til transport, mellomlagring og avrop på byggeplass. Og helt til sist – en bekreftelse på as-built. Til å begynne med vil det si å hente inn en gitt vares – eller BIM-objekts – identifikasjonsnummer og koble dette opp mot et logistikksystem. Og på den måten kunne vite leveringsstatus og eventuelt varens plassering i logistikkjeden, på ethvert tidspunkt. I neste omgang ønsker man også å kunne «skrive» dette tilbake til modellen, for å få en oppdatert, visuell, digital tvilling som beskriver den faktiske situasjonen.

DAGENS SITUASJON: Vellykket pilot for et byggeplassverktøy som viser status og progresjon
Mestergruppen har en tid testet ut verktøyet VisioPlanner som logger og gir en visuell framstilling av leveringsstatus på en gitt vare i et lettfattelig, digitalt grensesnitt.

– Dette er en oversikt vi per i dag ikke har. Og vi føler at vi på en eller annen måte er nødt komme oss dit. Noe vi faktisk klarte å få til i en pilot i Saltdalshytta, et underselskap av Mestergruppen. En løsning som gir en flyt som er noenlunde bra. Sannheten er jo den at det tar litt tid i seg sjøl å få folk til å begynne å skanne i utgangspunktet. Men at teknologien fungerer er vi enige om, og at dette nærmer seg måten vi skal gjøre det på, sier Lars-Fredrik Forberg.

VisioPlanner er et byggeplassverktøy med back-planning og fargekoder som viser status på levering. I dette tilfellet en dør. Mestergruppen ønsker videre en kobling for oppdatering av den digital tvillingen og senere avrop av byggevarene fra modellen

Videre arbeid med piloten
Forberg forteller at de nå er i en vurderingsfase for å finne ut om de skal gå «skarpt» med en slik løsning allerede til neste år og faktisk basere hele logistikkflyten på dette.

– Nå gjør vi en pilot av logistikksystemet parallelt med den klassiske analoge prosessen. For vi ønsker også å koble vareflyten opp mot BIM. I første omgang for å hente inn varens unike identitet fra BIM-modellen og koble den på logistikksystemet. I neste omgang har vi imidlertid også lyst til å «skrive» status tilbake til BIM-modellen for å få en lettfattelig, visuell, digital tvilling. Dette er igjen på hypotesestadiet, så det her er noe vi ønsker hjelp til å realisere. Ja, dette er noe vi er villige til å satse ganske mye for å få til, sier Forberg.

For tung og stor programvare
Forberg forteller at de har testet en rekke andre verktøy. Deriblant Synchro og Alice Technologies’ løsning, men at disse blir for store og tunge.

– Vi er nødt til å ha noe enklere. Vi kan vi ikke forlange at en entreprenør skal lære seg så komplekse verktøy for å gjøre jobben sin. Vi har luktet på om Holthe Fremdrift kan være et alternativ til å få til noe av det samme. Poenget med det valget vi til slutt lander på er at det må være en sømløs flyt av informasjon til og fra (IFC-)modellen. Og det er den informasjonen som går må gå til og fra modellen som er viktig for oss å få til. Men logistikksystemet i seg selv er et kjempebra verktøy. Det løfter oss langt i fra der vi i dag. Det er vi fornøyde med, sier Forberg.

En interessant start-up
En norsk start-up Forberg trekker fram som interessant er Sparkel. En web-basert applikasjon som lar deg gjøre bestillinger splitte opp prosjektet i spiselige deler, håndtere anbud og bestille fra en BIM-modell.

– Nå er det jo ikke sikkert at Sparkel lykkes, men det de forsøker å løse må noen få til på et eller annet tidspunkt. Det å kunne dele inn – og dele opp – det som skal bygges, i det som skal ut på anbud og styre anbudsprosessen fra software, og etter hvert gjør bestilling, ordre og avrop inn i den samme BIM-modellen, tror vi ikke bare er en visuell måte å gjøre det på, det er også et godt pedagogisk verktøy for deltagende aktører. Så da blir spørsmålet til deltagerne i BIM Verdi om vi for det første har truffet riktig med hypotesen, og for det andre hvordan vi skal løse det, avslutter Forberg.