Effektiv varelogistikk og dokumentasjon:

Fra 1 til 80% automatiske handelsmeldinger

Fra én til åtti prosent automatiske handelsmeldinger på få måneder

Bygg-Team gikk fra én til 80 prosent andel automatisk digitaliserte handelsmeldinger i løpet av noen få måneder på senhøsten i 2018. Den Elverumsbaserte systemhusspesialisten er med det blant entreprenørene som har kommet aller lengst i Norge med automatiserte handelsmeldinger.

Med på laget som gjorde pilotprosjektet «Varelogistikk 2.0» i regi av BIM verdi mulig, finner vi blant annet Norsk Byggtjeneste, Holte, Gausdal Landhandleri, Logiq, GS1, NTI og Catenda.

– Prosesser som før kunne ta flere dager, er i dag gjort unna på minutter. Fra jeg importerer tegningen inn i SmartKalk til jeg har bestilt varene tar det cirka en halv time, sier Øystein Nordholm, daglig leder i Bygg-Team AS.

Et godt gjennomført Pilotprosjekt i regi av BIM Verdi

Vinteren 2019 inviterte BIM Verdinettverk til pilotseminaret «Byggevarelogistikk 2.0» hvor en helhetlig og konsistent vare- og dataflyt ble simulert og de respektive trinnene ettertrykkelig forklart.

– De største utfordringene knyttet til dagens byggevarehandel er at de aller fleste varebestillingene til et gitt prosjekt skjer via telefon eller e-post. Noe som ikke bare bryter opp den digitale verdikjeden og gjør prosessene lite transparente, manuelle bestillinger fører også gjerne til forsinkelser i leveransene, grove feilbestillinger og massivt svinn på byggeplassene. Med Holtes eksisterende kalkylesystem SmartKalk – et verktøy for elektronisk bestilling og levering – har vi gjennom denne piloten bevist at mange av disse problemene kan elimineres. På pilotseminaret i 2019 tok vi en grundig gjennomgang av de praktiske grepene som gjør en helhetlig, automatisert vareflyt mulig og hvilke forutsetninger som må på plass for at dette skal fungere, sa prosjektleder Bård Krogshus i BIM Verdi.

EDI Pakkseddel Nivå 3

Av de sentrale komponentene man så nærmere på, kan integrasjonen opp mot «EDI Pakkseddel Nivå 3» med fordel nevnes. Dette er en elektronisk handelsmelding for pakkseddel på et detaljnivå som gjør et det mulig å håndtere varemottaket helt automatisk ved å scanne strekkoden på leveransen ute på byggeplass.

– Vår ambisjon har lenge vært en heldigital byggeprosess fra start til mål. Fra før har vi fått på plass bestillinger og bekreftelser, så da var det neste naturlige skrittet å følge varene ute på byggeplassen og få all digital dokumentasjon lagret på ett og samme sted. Vi benyttet allerede EDI Pakkseddel Nivå 3 i vår egen produksjon, men for å komme videre er vi helt avhengige av at flere produsenter ser nytten i å levere på samme nivå, og at oppegående entreprenører og byggherrer klargjør sine systemer for en langt mer effektiv framtid, sier Per Stubberud Lieng, økonomisjef i Gausdal Landhandleri, som i februar mottok Bygg 21s pris for «Beste Praksis» sammen med Holte for deres felles arbeid med å utvikle heldigital varehandel i byggenæringen. Konstellasjonen var også nominert som en av åtte til Byggenæringens Innovasjonspris ved Bygg Reis Deg ’19.