«Vareflyt 4.0»:

«VareFlyt 4.0»: En effektiv logistisk nøkkel

En logistisk nøkkel til industrialiserte byggeprosesser

Optimal vare- og dataflyt er en forutsetning for både den sirkulærøkonomiske tankegangen og filosofien som ligger til grunn for Avfallsfrie byggeplasser. Med APXs nye, fleksible og modulbaserte plattform «VareFlyt 4.0» kan enhver interessent i en logistikkoperasjon følge en gitt vare gjennom hele verdikjeden.  Presist, etterrettelig og for evig dokumentert.

Gjennom en mannsalder har APX ligget helt i front og skapt en rekke banebrytende industrielle og logistiske løsninger. Løsninger med det til felles at de alltid har vært – og er –  solid integrert med skiftende tiders ulike grensnitt, produksjonsutstyr, datamaskiner og programvare.

– Sannheten er jo den at vi faktisk var blant de aller første i verden til å lage en industriellt holdbar logistikkløsning på Windowsplattformen. Det var også vi som utviklet superDAGFINN, som i sin tid løste dagligvarebransjens mest akutte utfordringer innenfor logistikk, sier administrerende direktør Jan Erik Evanger i APX-systems, en norskeid teknologibedrift som siden 1992 har levert løsninger for en konsistent og helhetlig vare- og dataflyt.

En skalerbar løsning basert på moduler

«VareFlyt 4.0» ble lansert på tampen av fjoråret og er en plattform hvor alle APX’s løsninger inngår som velgbare moduler. Alt etter hvilket behov du måtte ha. Fra de helt enkle til de store og komplekse.

– Mange har følt seg tvunget til å kjøpe forskjellige systemer fra ulike leverandører for å hanskes med sin virksomhetskritiske vare- og dataflyt. Systemer som ofte knapt lar seg integrere opp mot hverandre. Med vår modulbaserte plattform kan vi på en helt annen måte en robust flyt av data på tvers av egen virksomhet, og mellom deg, dine kunder og eksterne samarbeidspartnere, sier Evanger.

Et multiverktøy

APXs mange løsninger spenner fra systemer for blant annet innkjøp, varemottak, råvarebehandling, sporing og robotstyring, via oppegående WMS, til transport og sisteledd. Og du kan selv velge den infomasjonsbæreren du finner mest hensiktsmessig å benytte. Være seg strekkoder, RFID, EDI, sensorer eller GPS.

– Det har vært et mål for oss gjennom utviklingen av systemet å gi byggenæringen en totalpakke hvor alle aktører langs verdikjeden kan dra nytte av hverandres systemer gjennom effektiv, transparent og etterprøvbar digital kommunikasjon. En løsning som letter hverdagen, sikrer full sporing av produkter, minsker feil og som samtidig automatiserer en lang rekke arbeidsoppgaver. Løsningen er like velegnet for råvareprodusenter og de foredlende ledd, som for entreprenører og transportører, sier Evanger.

Digitaliseringen må lønne seg

Systemet er tilpasset og i tråd med det som eksisterer av globale standarder på sine respektive felt. Noe som gjør fremtidige integrasjoner – for eksempel som følge av skiftende behov eller kommende innovasjon – forutsigbare og enkle.

– At systemet er modulbasert gjør at du raskt kan ta det i bruk ut fra de krav og behov du har i dag, og la det vokse etterhvert som du ser nye muligheter og utfordringer dukke opp.  Skal vi som næring lykkes med digitaliseringen i felleskap, er det viktig at vi har fokus på lønnsomhet og faktiske effektivitetsgevinster. Og da er det etter mitt skjønn ingen grunn til å ta seg vann over hodet og gjøre større investeringer enn strengt tatt nødvendig. Et skalerbart system satt sammen av moduler har den klare fordelen at man kan ta ett skritt av gangen og sørge for at hele organisasjonen henger med både når det kommer til kompetanse og det å tilpasse seg en ny digitalt drevet hverdag, avslutter Evanger.


Hva kan «Vareflyt 4.0» gjøre for deg?

Råvareprodusenter

• Sporing og lokasjon av råvare

• Registrering av produksjon

• Kobling mot kundeordre

• Fritt valg av RFID, strekkoder, EDI eller annen informasjonsbærer

• Digital dokumentasjon på etisk handel og avvik i forhold til sosial dumping

• Digital dokumentasjon på at skatter og avgifter er betalt

Produsenter

• Produksjonplanlegginng

• Resepturhåndtering

• Fullskala sporing med tilbaketracking

• SD-anlegg/Dashborad

• Stoppårsak

• Robotstyring

• Produktmerking

• Digital dokumentasjon

Aktører innen lager og logistikk

• Alt innen effektiv lagerstyring/WMS

• Pakkseddelnivå 3 og 4

• Varemottak

• Odreplukk med: PDA, truckterminal eller automatlager

• GPS-basert utelager

• 3PL

• Transportmerking

• Nettbutikk

Transportvirksomheter

• Dynamisk ruteplanoptimalisering

• Pakkesporing

• Transportoppdrag via WEB og APP

• Flåtestyring av containere med GPS

• Kartløsninger

• Gjenvinning

• Consigment – kobling til transportør og IFTMIN

Grossist, handel og sisteledd

• Innkjøp integrert med varekataloger

• Varemottak

• Lager