Sniktitt på ‘Verktøyoversikten’

Nå er den første utgaven her – i en beta-versjon på www.bimverdi.no/verktoy.

Det har lenge vært etterspurt en oversikt over ‘muliggjørere’ og deres verktøy, ressurser og tjenester som skal støtte den digitale omstillingen i byggenæringen.

Verktøyoversikten vil bl.a. være en kilde for NKF sin markedsplass for leverandører av digitale løsninger til byggenæringen, samt brukes som referanser i artikler, prosjekter og arrangement, samt koblet til den enkelte foretaksprofil i BIM Verdi.

Søk og filtrering kommer

Etter hvert vil det vil bli mulig å sortere på ulike kategorier. Kategorier som vi registrere etter (og etter hvert filtrerer på) er bl.a. type ressurs/verktøy, formål, åpen BIM-kompatibilitet, bruksområder, bruk av KI.

BIM Verdi er i dialog med bl.a. Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) slik at oversikten skal kunne inngå i en markedsplass for leverandører hos NKF. NKF har som mål og styrke innovasjon og tilgjengelighet av produkter og tjenester for sine medlemmer. Dette initiativet vil kreve endringer som er nødvendige for å overholde Anskaffelsesloven. NKF har som mål å ha dette ferdigstilt høsten 2024.

Å være synlig med sine produkter i NKF sin markedsplass vil bety forhandlinger med NKF om medlemspris på verktøy, leverandør-medlemskap i NKF og krav til åpne data som følger internasjonale standarder og nasjonal digitaliseringsstrategi.

Sørg for å være synlig – og oppdatert – på verktøyoversikten

Som deltaker i BIM Verdi kan du registrere dine digitale verktøy og tjenester ved å logge deg inn på www.bimverdi.no/minside og velge ‘verktøyregistrering’ fra tjenestebiblioteket.