«Vareflyt 4.0»:

Fleksibel digital motorvei for hele byggenæringen

Fleksibel digital motorvei for hele byggenæringen

BIM Verdi-partner APX systems har utviklet et merke- og logistikksystem for BIM Verdi-deltager Glava som baserer seg på RFID-teknologi. Noe som ikke bare har gitt en effektiv vareflyt, systemet har også ført til færre avvik, mindre transport og langt bedre oversikt. På hele den lange veien fra produksjon og ut til byggeplassen.

 – Ved å legge vareflyten over på en digital plattform oppnår Gyproc nå en langt bedre effektivitet,. Vår løsning «VareFlyt 4.0» –  som ble introdusert i 2020, inneholder blant annet en kraftig WMS, men det er også spennende at logistikken rundt utelagringen kontrolleres  gjennom bruk av GPS for lokasjonsstyring. Løsningen er skalerbar både opp og ned. Dette er med andre ord en teknologi som også kan tas i bruk av mindre aktører med et mer sparsomt behov. Du kan godt sier Jan Erik Evanger, administrerende direktør i APX Sytsems.

Stadig tøffere krav

 Kravene som stilles på norske byggeplasser blir stadig strengere. Noe som har ført til at  logistikken må være forutsigbar og etterrettelig. Gjennom APX’ løsning reduseres antall avvik. Både på byggeplasser og varemottak. 

– Avvik koster mye, både i tid og penger. Dermed gir det bedre økonomi å få leveransene transportert riktig ved første forsøk. Vi har samarbeidet med APX Systems siden 2018 og de leverer nå en komplett tjeneste som passer oss perfekt. Vi ønsker å være en god partner for våre kunder, og for å få til det må vi levere tjenester og produkter på en effektiv måte. Vareflyt 4.0 er et godt og konkret eksempel på hvordan en digital løsning kan skape en konsistent flyt av varer og tilhørende data, sier Håkon Kvåle, ansvarlig for IT og digitalisering i Glava til tidsskriftet BuidlingSupply. 

Les også: «VareFlyt 4.0»: En logistisk nøkkel til effektiv avfallsforebygging, sirkulært gjenbruk og industrialiserte byggeprosesser

Automatiserer mange ledd

I løsningen skjer alle prosesser digitalt. Systemet skriver automatisk ut fraktdokumenter og pakkseddel når ordren er klar. Varemottaker – i dette tilfellet Gausdal Landhandleri – mottar elektronisk pakkseddel bare sekunder etter at ordren er avsluttet hos Gyproc. Ved varemottak på byggeplass – eller hos grossist – leses pallen «inn» via RFID. Som igjen umiddelbart forteller hva pallen består av og hvor den skal videre. Selv om pallen er en såkalt blandingspall, kommer innholdet automatisk opp i håndterminalen eller på truckskjermen.

– Vi hadde god kontroll før også, men med blyant og papir øker unektelig risikoen for feil. Nå er usikkerheten til lagermedarbeidere og truckførere langt mindre. Systemet forteller om noe er i ferd med å gå galt og sørger for at alt blir gjort riktig og at sluttkunden får beskjed når varene er på vei, om leveransen er i rute og hvilken dag de kan forvente at den ankommer. Denne løsningen er noe mange i byggenæringen har prøvd å få til i årevis, så dette er sensasjonelt, sier Kvåle.

Nøyaktig og lettvint

Ifølge Kvåle har prosjektet tydeliggjort komplekse problemstillinger i Gyprocs informasjons- og vareflyt. Integrasjonen gjør at ulike systemer snakker sammen,  at man kan bruke ulike terminaler gjennom hele prosessen og at alle kan skrive ut de nødvendige etiketteene. Kvåle roser av den grunn APX’ evne til å møte deres utfordinger. 

– Det å ha en leverandør som APX – som kjenner systemløsningen og fra før har kunnskap om terminaler og truckutstyr – er verdifullt. De besitter en kompetanse som dekker hele kjeden fra start til slutt, sier Kvåle.

Komplekse problemstillinger

Evanger er av den oppfatning at prosjektet avdekket komplekse problemstillinger, men at man samtidig har hatt et lite forsprang i og med at det er APX som tidligere har laget mange av de standardene akkurat denne digitaliseringsløsningen bygger på. 

– For oss er WMS-løsningen hjertet i denne type prosjekter. En ferdig utviklet løsning som bidrar til en positiv opplevelse for kunder som Gyproc. For å møte Gyprocs behov har vi vært opptatt av å ha en empatisk holdning til problematikken og satt grundig inn i hvilke utfordringer de står overfor. Og vi har lagt vekt på å lytte til følelser ispedd sunn fornuft. Dette er tross alt viktige prosesser for vår kunde, noe som igjen påvirker deres kunder, sier Evanger.

Dokumenterbare gevinster på flere plan

Ifølge Kvåle gir løsningen også bedre HMS. Det at folk går inn og ut av trucker for å registrere leveranse og mottak er jo en risiko i seg selv. Viktigere er det dog at et system av dette kaliberet åpner for effektivt gjenbruk i en sirkulærøkonomisk tankegang. Etikettene inneholder også partikode. Et viktig element i å nå målet om en bærekraftig produksjon. Med partikodene – og informasjonen de bærer med seg  – er det enklere å gjenbruke materialene den dagen bygget går mot slutten av sin livssyklus. Informasjon som forteller nøyaktig hvor  materialer som kan gjenbrukes befinner seg og hva de består av.  Alle produkter og komponenter blir elektronisk dokumentert og uløselig knyttet til BIM for evig tid.

– Prosessen med å spore partier var langt mer krevende før. Det er spennende at dette er noe som etter hvert etablerer seg som en ny standard. Vår videre ambisjon er å oppnå enda mer effektive interne prosesser, ha bedre kommunikasjonen ut mot våre sluttkunder. Hvis vi ikke har ambisjoner, taper man i møte med kundenes behov. I GLAVA tar vi digitalisering på alvor. Det er viktig å følge med i tiden og ta tak i tydelige problemstillinger som på sikt kan gi oss et enda et bedre produkt. Når vi har så mange prosessledd, må alle gjøre sitt. Hvis en aktør sakker akterut, faller hele kjeden fra hverandre, avslutter Kvåle.