Min Side

Vennligst logg inn eller registrer deg her.

Når du er registrert, har du en kontaktprofil som kan benyttes til flere formål, eks.
  1. Din utfordring til nettverket – som du ønsker løst sammen med andre. (kostnadsfritt)
  2. Din deltakerprofil for deg som er – eller ønsker å bli – deltaker i BIM Verdi. Denne viser hvem du er, hva du leverer – og hva du er opptatt av å få ut av et nettverkssamarbeid.
  3. En brukerhistorie med økonomiske og miljømessige effekter – som du ønsker å formidler, bl.a. på Digital Arena på Bygg Reis Deg. . (kostnadsfritt).
  4. Registrér et arrangement i BIM-kalenderen. Partnere i BIM Verdi skal kunne legge inn egne arrangement – med lenker til program og påmelding.

Logg inn › eller registrer deg ›