Verktøyoversikt

Deltakere kan opprette og oppdatere sine digitale verktøy fra tjeneste #6 på MinSide. Kontakt oss på post@bimverdi.no.

Møller Eiendom inn som partner

Ny temagruppe: EiendomsBIM

Med bl.a. Møller Eiendom og Hemy as som pådrivere, har vi nå etablert en arbeidsgruppe for satsingen på EiendomsBIM. Arbeidet […]

Substans og stemning:

Næringsrikt vorspiel til CW-konferansen 8. juni

Nok en gang ble vorspielet til det som etterhvert har blitt byggenæringens viktigste konferanse, ytterst velykket, med høy energi, gode foredrag og snaut femti deltagende. Vi takker ydmykt for oppmøtet og gleder oss allerede til neste år!

Super Office Norge blir deltaker i BIM Verdi:

Effektiv samhandling reduserer risikoen og byggekostnadene

Super Office ønsker å hjelpe norske byggherrer, arkitekter, totalentreprenører, underleverandører og håndverkere med å digitalisere sine prosjekter gjennom systematisert dokumentasjon, effektiv korrespondanse og profesjonell bruk av CRM.

En logistikkrobot for fremtiden:

Vi ønsker Splitlift velkommen i nettverket

Gründer-selskapet Splitlift har utviklet en splitterobot som reduserer tidsbruken og unødig avfall fra ordreplukking. Logistikkroboten er i stand til å plukke nøyaktig antall bygningsplater fra hele paller og sørger for en skånsom håndtering som gir null brekkasje.

Olje- og gassnæringen viser vei:

Industriell håndtering av dokumentasjon gjort elegant

Sommeren ´21 ble Aker Solutions tildelt nok en stor leveranse av sine banebrytende undervanns kompresjonsmoduler med ekstremt høye krav til dokumentasjon og sporbarhet. For å sikre validering av dokumentasjon har de støttet seg på løsningen CodeIT eDoc.

Et krav for digitalisering og industrialisering:

– Digital sporbarhet er byggestein nummer én

Jon Karlsen er av den oppfatning at det skjer mye bra på små flater i den norske byggenæringen. Det er mange spennende piloter som lykkes, og enda fler som lover godt. I det store bildet går det imidlertid for tregt. Både når det kommer til digitalisering og industrialisering.

Kristiansund-selskapet Autility:

Vant konkurransen «Smart digital eiendomsledelse»

Fant veien til fremtidens eiendomsledelse. På tampen av fjoråret vant det nyoppstartede Kristiansund-selskapet Autility design- og plankonkurransen «Smart digital eiendomsledelse.» En konkurranse utlyst av «Fellesinitiativet for Smart digital eiendomsledelse.»

«Oslobygg KF» i full drift

En eiendomsgigant er født

– Veien til bedre bygg og en bærekraftig by går gjennom moderne digitale redskaper, omforente prosesser, frie formater og åpne standarder, sier Gunnar Slinning Østad, seniorrådgiver i Oslobygg og leder av «Nettverket Smart Digital Eiendomsledelse».

«Vareflyt 4.0»:

Fleksibel digital motorvei for hele byggenæringen

BIM Verdi-partner APX systems har utviklet et merke- og logistikksystem for BIM Verdi-deltager Glava som baserer seg på RFID-teknologi. Noe som ikke bare har gitt en effektiv vareflyt, systemet har også ført til færre avvik, mindre transport og langt bedre oversikt. På hele den lange veien fra produksjon og ut til byggeplassen.

«Vareflyt 4.0»:

En logistisk nøkkel til industrialiserte byggeprosesser

Optimal vare- og dataflyt er en forutsetning for både den sirkulærøkonomiske tankegangen og filosofien som ligger til grunn for Avfallsfrie byggeplasser. Med APXs nye, fleksible og modulbaserte plattform «VareFlyt 4.0» kan enhver interessent i en logistikkoperasjon følge en gitt vare gjennom hele verdikjeden.

Et solid og nyttig nettverk

«Vi har hatt stor suksess med å digitalisere sammen»

I løpet av de siste seks årene har en gruppe aktører fra så og si alle sider av bordet i den mangslungne norske byggenæringen jobbet sammen for styrke den felles digitale verdikjeden. Selv om veien til tider har vært kronglete, ble resultatet over all forventning.

Presis «avfallsforebygging» er et reelt alternativ

Prefabrikerte avløpsrør montert på rekordtid i Rakkestad

Vi har samlet de tre sentrale aktørene NTI, Askim & Mysen Rør og Pipelife, for å høre hvilke erfaringer de så langt har høstet med presis «Avfallsforebygging». Om lavthengende frukter er identifisert og i hvilken retning neste skritt skal tas.

Krever åpenhet, transparens og felles oppfatning

«Vi må finne den digitale summetonen sammen»

Dette sa Øyvind Skarholt den gang han var direktør for Byggevareindustriens forening. En forening som lenge har jobbet for en helhetlig og konsistent digitalisering av byggenæringen og dens lange verdikjede.

«avfallsforebygging»

Betonmast vil bygge uten å produsere søppel

Å kjøpe materialer, frakte, kappe det til og kaste store deler av det. er en lite hensiktsmessig løsning for byggherre, entreprenør og samfunn. Betonmast Boligbygg AS har derfor satt seg som mål å ikke produsere avfall i det hele tatt. Valget falt på Landås-prosjektet.

«Avfallsforebygging»

– Den eneste rasjonelle veien å gå

Produktsjef Kjetil Løften i Pipelife er av den oppfatning at dypere industrialisering, målrettet standardisering og praktisk digitalisering – i tett samarbeid med andre aktører og virksomheter – kan være det som på sikt vil rette opp den destruktive utviklingen i næringen.

Full kontroll

Et presist digitalt verktøy for samhandling

Byggemappen er et effektivt, digitalt samhandlingsverktøy som gjør ethvert byggeprosjekt mer oversiktlig, øker presisjonen og skaper bedre kommunikasjon mellom alle involverte, på tvers av verdikjeden. Vi fikk demonstrert plattformens finesser.

Gjenbruk og deling av gode erfaringer

Samspill med entreprenører i midnattssolens rike?

«Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon» (NESO) har som mål å få fart på digitaliseringen hos sine allerede oppegående medlemsbedrifter gjennom aktivt nettverksarbeid, målrettede kompetansetiltak og deling av gode erfaringer.

«Smart Digital Eiendomsledelse»

Ambisiøse behov fra store byggherrer kan løfte næringen

Det har lenge vært etterlyst tydeligere bestillinger og retningslinjer fra byggeiere og byggherrer. Nå har flere store offentlige byggherrer i Norge gått sammen om å utarbeide en lang liste fremtidsrettede behov og krav de håper å få vår hjelp til å løse og innfri.

Mestergruppens «BIM Verdi Pilot #4»

Tidlig involvering av underentreprenører

Mål: Finne – eller lage – et digitalt verktøy for tidlig og presis involvering av underentreprenører før byggeprosessen starter. Mestergruppen ønsker seg et digitalt verktøy for tidlig involvering av sine underentreprenører og for å sikre en god involvering og planlegging.

Mestergruppens «BIM Verdi Pilot #2»

Vareflyt integrert i og med BIM

MÅL: Få vareflyten integrert med en digital tvilling for avrop og faktisk status, på en gitt vare og på progresjonen i et gitt bygg
Mestergruppen ønsker seg en løsning som kan følge en byggevare fra BIM-modellen, via anbud, bestilling og produksjon og til transport, mellomlagring og avrop på byggeplass. Og helt til sist – en bekreftelse på as-built.

Metergruppens «BIM Verdi Pilot #1»

En helhetlig logistikkløsning fra A til Å

MÅL: Få ALLE leverandører over på en EDI løsning som gjør en digital vareflyt mulig
Mestergruppen har et uttalt ønske om å få flere av sine leverandører over på EDI. Dette åpner for mer avanserte, skreddersydde og effektive logistikkløsninger på alle byggeprosjekter, noe som er en naturlig fortsettelse av det arbeidet de allerede har startet på.

Effektiv varelogistikk og dokumentasjon:

Doblet omsetningen med digital vareflyt

Da ærveridge Gausdal Landhandleri flyttet inn i nytt sentrallager ble noen inngrodde vaner med på lasset. Vaner som skapte logistiske utfordringer. Det skulle vise seg å bli starten på en revolusjon.

Skreddersøm av virksomhetsspesifikkt «Digitalt veikart»

Norgeshus fikk løst sine logistiske flaskehalser

Norgeshus er blant de som har kommet lengst med digitaliseringen. Langs hele verdikjeden. Fra arkitekt, via bygging til dokumentasjon, overtagelse og bruk, bruker de digitale verktøy basert på åpne standarder og teknologi. Likevel sleit de.

Trenger du hjelp til å kartlegge ditt behov?

Vi skreddersyr «Digitale veikart» for enhver virksomhet

BIM Verdi har i løpet av de siste årene veid modenhet og utviklet mer enn 20 spesialtilpassede, digitaliserings strategier for små og store aktører. Alle etter mønster av den helhetlige strategien «Digitalt veikart for byggenæringen»

BIM Verdi skreddersyr «Digitale veikart»

«Dette er en type opplegg alle burde gjennomføre»

NorGips har gått gjennom BIM Verdis prosess for å kartlegge digital modenhet og meisle ut en mulig strategi for virksomhetsspesifikk harmonisering i forhold til BNLs Digitale veikart. BIM Verdis metode viser mulighetene som nå åpner seg, definerer mål og finner redskapene som gjør det mulig å nå dem.