Olje- og gassnæringen viser vei:

Olje og gass viser vei

Industriell håndtering av dokumentasjon gjort elegant

I fjor sommer ble Aker Solutions tildelt nok en stor leveranse av sine banebrytende undervanns kompresjonsmoduler. Denne gangen til installasjon på Chevron Australias gassfelt Jansz-Io, utenfor vestkysten av Australia. Gjennom hele leverings- og installasjonsprosessen er det ekstremt høye krav til dokumentasjon og sporbarhet. For å sikre opprettelse, sømløs flyt og validering av dokumentasjon har Aker Solutions støttet seg på løsningen CodeIT eDoc™ levert av det norske selskapet CodeIT AS.

Olje- og gassfeltene Midgard og Mikkel på Åsgard ble i 2015 de første feltene som dro nytte av Aker Solutions teknologi for komprimering av gass under vann. En etterlengtet teknologi som øker utvinningsgraden for undervannsfelt betydelig. For Midgard regner man for eksempel med at utvinningsgraden går opp fra 69,3 til 85,9, mens den for Mikkel øker fra 60,1 til 68,6 prosent. Til sammen utgjør dette 2 milliarder Sm3 gass og 22 millioner fat kondensat. Tilsvarende 220 millioner oljeekvivalenter som ellers ville blitt liggende under havets bunn.

– Vi er glade for å få denne viktige kontrakten fra Chevron på Jansz-Io-feltet. Tildelingen viser verdien av vår ledende undervanns, gasskompresjonsteknologi og er tett knyttet til vår strategi om å hjelpe industrien mot en mer bærekraftig energiproduksjon med lavere klimaavtrykk enn tradisjonelle løsninger, sier Kjetil Digre, administrerende direktør i Aker Solutions i en pressemelding.

Renere, kraftigere og smartere
Jansz-Io-feltet ble oppdaget i april 2000 og er lokalisert 200 kilometer nord-vest for vestkysten av Australia, på vanndybder ned mot 1 400 meter. Feltet er en del av Chevrons Gorgon-prosjekt. Et av verdens største utviklede felt for produksjon av naturgass.
Siden 2015 har pioneer-modulene levert til Equinor blitt forbedret mange ganger og teknologien framstår i dag som langt mer robust og kraftigere. Prosjektet «Jansz-Io Compression» vil når det står ferdig ha tilnærmet tre ganger så høy kompresjonskraft som modulene installert i Norskehavet. Til tross for at størrelsen er omtrent den samme og vekten lavere.

– I løpet av drøye seks års drift på Åsgard-feltet har vår undervanns-teknologi for gasskompresjon vist en imponerende system-regularitet på nær 100 prosent. Nå har vi forbedret teknologien ytterligere og er veldig glade for å levere neste generasjon system for undervanns gasskompresjonssystem til Chevron. Vi vil imidlertid ha et kontinuerlig fokus på forbedringer for å øke effektiviteten, optimere gjennomføringen og maksimere potensialet, sier Maria Peralta, konserndirektør og leder for Aker Solutions’ subsea-virksomhet, på selskapets hjemmesider.

Kutter den totale tidsbruken med en fjerdedel
For å samle og behandle all leverandørdokumentasjonen i Jansz-Io-prosjektet og gjøre den tilgjengelig umiddelbart etter opplasting for alle parter, inkluderrt kunden Chevron, , har Aker Solutions tatt i bruk det norske selskapet CodeITs system CodeIT eDoc™. Over 500 brukere, inkludert leverandører til prosjektet, Aker Solutions selv og kunden Chevron bruker i dag CodeIT eDoc™for konsistente, felles review av dokumenter og tegninger.

– Vi designer, utvikler og leverer plattform uavhengige, industrielle programvareløsninger ment å sikre bred, etterrettelig sporbarhet og på den måten optimalisere produksjonsprosessene. Vi har helt siden 2018 samarbeidet tett med Aker Solutions for å se på hvordan vi best kan implementere CodeIT eDoc™som en link til deres interne ERP-system SAP, for automatisk synkronisering av dokumenter og data i sanntid. Noe som har ført til ca 25% reduksjon i dokumentasjons kostnadene. Dette er spart tid som tidligere ble brukt på opp- og nedlasting av dokumentasjon, rigid manuell versjons-kontroll og endeløse søk etter spesifikke dokumenter, , sier Svein Inge Sanna i CodeIT.

Ønsker å fjerne dagens Dokumentkontroll-funksjon
CodeIT har spesialisert seg på «Automatic Identification» og tilknyttede informasjons- og kommunikasjonsteknologier, for smart koding og sporing av data. Uavhengig av avstand til produksjonsmiljøet og hvor dataene måtte oppstå. «Automatic Identification» er en prosess for å maskinelt identifisere data gjennom et gitt sett metoder, teknologier, enheter og sensorer. For eksempel via strekkoder, RFID-brikker, magnetstriper, optiske minnekort eller andre informasjonsbærere av data. Da gjerne knyttet til ett – eller flere – objekter. Data som siden prosesseres i et system uten å bli håndtert direkte av mennesker.

– Min drøm er å bli kvitt dokumentkontroll som funksjon. I oljenæringen kan ofte 10 prosent av arbeidsstokken være sysselsatt bare med dette. Å fjerne dokumentkontroll er med andre ord i seg selv et stort et stort løft. I vårt system kan alle legge inn «sine» dokumenter – i stedet for å sende det til en dokumentkontroller – og de vil være tilgjengelig for alle umiddelbart. Review workflows startes automatisk. Jeg vet jo av bitter erfaring at det ikke er enkelt å få en hel bransje til å begynne å tenke nytt rundt gamle utfordringer, men kan olje- og gassnæringen så er jeg rimelig viss på at også byggenæringen på sikt vil skjønne tegninga, avslutter Sanna.


Hvordan står det til hos dere?

Dokumenter og tegninger lagret på mailservere og i prosjektspesifikke mappestrukturer hindrer transparens, gjør prosessene personavhengige og umuliggjør gjenbruk av gode erfaringer. Symptomene er ofte lette å få øye på. Her er de antatt vanligste:

  • Kommunikasjon skjer stort sett per e-post
  • Hvert prosjekt har sin egen mappestruktur på server
  • Det er liten eller ingen kontroll på tilgang og rettigheter
  • Det er vanskelig å finne og dele viktige dokumenter
  • Mye manuelt arbeid i forbindelse med leveranse og oppfølging av dokumenter
  • Ingen har full kontroll på interne og eksterne tidsfrister i forbindelse med sjekk- og godkjenningsrutiner
  • Stadige utfordringer angående revisjonskontroll og status på dokumenter og prosesser
  • Mye manuelt arbeid for å ivareta distribusjon til faste oppgaver og prosesser
  • Et jevnt og vedvarende mas for å tilfredsstille kundenes økende krav til – og behov for – dokumentasjon