Metergruppens «BIM Verdi Pilot #1»

Metergruppens «BIM Verdi Pilot #1» – En helhetlig logistikkløsning fra A til Å

En helhetlig logistikkløsning fra A til Å

MÅL: Få ALLE leverandører over på en EDI løsning som gjør en digital vareflyt mulig
Mestergruppen har et uttalt ønske om å få flere av sine leverandører over på EDI. Dette åpner for mer avanserte, skreddersydde og effektive logistikkløsninger på alle byggeprosjekter, noe som er en naturlig fortsettelse av det arbeidet de allerede har startet på.

DAGENS SITUASJON:En prosess som starter 100 prosent digitalt blir stadig mer analog utover i logistikkjeden og ender i subjektiv, manuell kontroll og kvittering med penn på et stykke papir.

Mestergruppen har de siste årene prøvd å flytte mer av sin produksjonen inn i fabrikk. Ved å ferdigdesigne elementer og produsere dem industrielt. Med bakgrunn i McKinsey Global Institutes rapport fra 2017; «Reinventing constrution: A route to higher productivity» hvor to av punktene lyder: «Tenk nytt rundt designprosessene, og bruk gjentagende designelementer» og «Forbedre innkjøps- og leveransekjedestyringen,» har dette allerede gitt et vesentlig løft ifølge daglig leder Lars-Fredrik Forberg, men de er langt fra fornøyde med det.

På Budor nord for Løten bygges det i disse dager flere hyttefelt bestående av totalt 60 enheter. Bildet viser det første feltet med 20 av dem.

– Vår prosess er i dag i all hovedsak fortsatt analog. Med en analog prosess sier det seg selv at det må gå galt et eller annet sted. Og da spesielt når det kommer til logistikken. Det vil alltid være noe som mangler i forsendelsen i fra byggvarehuset eller fra fabrikken, eller varer fra butikk som «forsvinner» på byggeplass. Og her var vi nødt til å komme et skritt videre. Av den grunn har vi en pågående pilot sammen med programvareleverandør APXSystems, hvor vi ser på et helt hyttefelt betsående av totalt 60 hytter ved Budor nord for Løten, hvor vi bygger jevnt og trutt og parallelt jobber med mellom fem og ti hytter, sier Forberg.

Dagens logistikkjede er i stor grad analog

– I midten av illustrasjonen har vi plassert en av våre hodepiner – døra. Hodepine fordi det er mange av dem i forskjellige størrelser og spesifikasjoner. Faktorer vi ikke alltid kontroll på. Og det er mange hundre dører som skal inn på ett og samme felt. Her kjører vi derfor en pilot på hele leveransekjeden fra fabrikk til byggeplass. Vi har etablert et nytt regionalt logistikksenter på Brumunddal som skal serve dette feltet her og mange andre framover, sier Forberg.

Ny prosess for varebestilling og sporing er digital

– Vårt paradoks er at vi i dag starter 100 prosent digitalt i arkitekten sitt tegneverktøy. Konstruktøren på fabrikken begynner i beste fall i det samme tegneverktøyet, men i en annen modul. Før alt sammen forsvinner inn et excel ark. Et ark som utgjør mengdeberegningen på fabrikken. Og så mister vi stadig mer informasjon utover i bestillings- og leveringsprosessen. Og blir delvis analog-digital mot slutten. Vi er i ferd med å gå over på en ny løsning, så vi blir litt mer digitaliserte, men allikevel er vi fortsatt analoge, med e-mail og kvittering på papir helt til slutt, sier Forberg.

Illustrasjonen viser den analoge prosessen – dagens virkelighet – øverst, og morgendagens digitale prosess nederst.

Uten EDI blir det vanskelig

Sammen med APX ønsker Mestergruppen å gjøre hele denne kjeden digital. I og med at leverandørene av døra ikke er på EDI ennå, må man imidlertid ty til excelark allerede i starten. Håpet er at dette blir overflødig når alle har fått en riktig skalert og tilpasset EDI-løsning for det man måtte produsere.

– Med APX-logistikksystem, kan vi bruke GS1s GTIN-nummer som identifikasjonsbærer fra A til Å. Fra fabrikk, via hub’ og ut på byggeplass, og ha full kontroll på alle varer. Noe som til slutt vil gjøre det mulig å ha en fullt spekket as-built-modell når enheten står ferdig bygd. Vi jobber i småhusbransjen så vi har ikke noen videre tro på vi skal ha automatiske laser-scannere og robothunder som går rundt på våre små byggeplasser og holder styr på objekter. Det får være et løft for de store entreprenørene. På våre byggeplasser vil en scan – gjerne via mobiltelefon – være både tilstrekkelig og antagelig foretrukket, sier Forberg.