GS1s «Digital Link»:

Presis, rikholdig og personalisert informasjon et kameraknips unna

Presis, rikholdig og personalisert informasjon et kameraknips unna

GS1 Digital Link: An API for Every Thing | APIfriends

GS1s nye standard «Digital Link» åpner for fleksibilitet og nyansert informasjon. For eksempel basert på rolle eller behov, ved å knytte velkjente identifikatorer som GTIN til internett.  

– Vi ser for oss at den nye standarden blant annet kan åpne for sterkere merkevarelojalitet gjennom dypere og mer målrettet forbrukerinformasjon, nøyaktig sporbarhet, skreddersydde APIer for brukere og roller med spesifikke behov, samhandling på tvers av verdikjeden og berikelse av sporbarhets-informasjon i det enkelte ledd, sier ansvarlig for Bygg, anlegg og eiendom i GS1 Norway, Knut Mathisen.

Kan vise seg nyttig i byggenæringen

Om en bygningsarbeider trenger detaljert informasjon og monteringsanvisninger på polsk knyttet til en gitt byggevare, kan vedkommende med sin smarttelefon og en app tilpasset hans rolle, behov og karakteristika, skanne en QR-kode på pakken eller selve varen. QR-koden inneholder en «GS1 Digital Link Uniform Resource Identifier» (URI) som peker til en produktspesifikk nettside som kan inneholde alt fra miljødeklarasjoner, opprinnelse og sporbarhetsinformasjon, til anbefalte anvendelsesområder og detaljerte manualer på alle verdens språk.

– Om en bruker av det ferdige bygget på et senere tidspunkt skanner den samme QR-koden uten å være i besittelse av en app tilpasset konkrete behov og roller, vil vedkommende havne på den samme produkt-spesifikke siden, men da kanskje få tilgang til mer overordnet informasjon tilpasset et forbrukerperspektiv. For eksempel instruksjonshefte, beregnet levetid, reklame for nyere modeller og bestillingskjema om den nærmer seg beregnet levetid og er moden for utskiftning, Det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hvor mange unike «lag» informasjon en enkel liten QR-kode kan bære i seg, og hvordan teknologien kan brukes til å knytte den virtuelle og fysiske verden sammen, avslutter Mathisen.

Lyst til å vite mer om den nye standarden?

Om du ønsker å forstå mer av hva «Digital Link» er og hva den kan brukes til, anbefaler vi deg å bruke snaue ti minutter på følgende film med en av standardenes opphavsmenn; Phil Archer:

Hvordan nyttiggjøre seg GS1s «Digital Link»?

Den 15. septmeber kommer seniorkonsulent og prisbelønnet foredragsholder Terje Menkerud og deler sine innsikter og visjoner rundt «Digital Link».

Vi tror «Digital Link» er en teknologi som åpner mange muligheter for og i byggenæringen. Av den grunn arrangerer vi en workshop viet teknologien og tematikken, og håper i at én eller flere deltakere i BIM Verdi ønsker å utforske og teste den ut i praksis.

– – –