Modell- og datakvalitet – nøkkelen til økt produktivitet i byggenæringen

Fagrådgivere og ressurser i BIM Verdi utvikler arbeidsdokumentet ‘Modellkvalitet i Byggenæringen’ (MiB). Dette skal være et levende dokument som skal berikes løpende, og fungere som underlag og referanse for diskusjoner om økt data- og modellkvalitet. Vi ønsker det skal være en kunnskapskilde for å skape forståelse for modellbasert prosjektering, bygging, drift og ombruk.

Digitalisering, standardiserte prosesser, datakvalitet og den praktiske kunnskapen som kreves for å bruke og kontrollere dette, er nøkkelen til produktivitetsforbedringer i byggenæringen.

En BIM-modell med kvalitetsdata er en katalysator for økt effektivitet, enklere rapportering og bedre lønnsomhet – for alle formål – gjennom hele byggets livsløp.

Fagrådgiver i BIM Verdi og Direktør Digitalisering og teknisk ledelse i HRP, Anstein Skinnarland er redaktør for arbeidsdokumentet.

Arbeidsdokumentet – UNDER UTVIKLING – er tilgjengelig HER.


Utfordringen er enkel å formulere, men vanskelig å etterleve:
BIM det som skal bygges – og bygg det som er BIM’et

Hovedpunktene i dokumentet er:

  • Utfordringene – og mulighetene – står i kø!
  • Modellkvalitet for ulike formål. Eksempler.
  • Hvordan kan vi sjekke data- og modellkvaliteten? Bruk av maskinvalidering, IDS m.m.
  • Hvordan kan vi forbedre data- og modellkvaliteten. Bruk av KI m.m.
  • Piloter og gode eksempler.
  • Kompetansetiltak og forbedringsmetodikk.

Arbeidsdokumentet ‘Modellkvalitet i byggenæringen’ vil oppdateres løpende med eksempler og kunnskap fra deltakere og innovasjonsarbeid i BIM Verdi-nettverket.

Vesentlige endringer annonserer vi her:

02.04.2024 – Nye teasers for kapittel 2.2, 2.3 og 2.8. Nytt kapittel 3.3.

Skrevet inn en forhåndsomtale av innhold i 2.2 ByggesaksBIM, 2.3 ProsjektBIM og 2.8 Modellbasert logistikk.

Nytt kapittel 3.3 om kunstig intelligens for å sjekke eller forbedre modellkvalitet.

18.03.2024 – Nytt kapittel 2.6 BIMtech.

Informasjon om ny gruppe BIMtech, som bl.a. vil dele oppdateringer og erfaringer BIM og KI, modellkvalitet og -valideringer med bl.a. IDS.

18.03.2024 – Oppdatert kapittel 2.5 SirkBIM.

Omtale av arbeidet med OmbruksPDT i PDT Norge, og kobling til BIM Verdi sitt SirkBIM-prosjekt.


Arbeidsdokumentet – UNDER UTVIKLING – er tilgjengelig HER.


Innholdet i arbeidsdokumentet kan gjengis – eller henvises til – under forutsetning av at denne referansen oppgis:
Kilde: Arbeidsdokumentet Modellkvalitet i Byggenæringen (MiB). www.bimverdi.no/modellkvalitet