Min Side

Vennligst logg inn eller registrer deg her.

Med en kontaktprofil får du tilgang til MinSide hvor du finner følgende tjenester:

1) Beskriv en utfordring eller en problemstilling du ønsker løst i samarbeid med andre.

2) Din deltakerprofil – som opprettes og vedlikeholdes av hovedkontakten i din organisasjon.

3) En brukerhistorie – med vekt på faktiske, økonomiske og miljømessige effekter.

4) Et NYTT kalender-arrangement som vil vises i Busy BIM-kalenderen.

5) Prosjektsøknad. Her kan du registrere en skisse for vurdering av vårt prosjektutviklings-team

6) Digitale verktøy. Her kommer en kategorisert oversikt over programvareløsninger.

7) Artikler som våre deltakere skriver og vedlikeholder.

8) Piloter hvor vi bl.a. skal teste reelle datasett med med ulike formål, eks. for klimagassberegninger.

Logg inn › eller registrer deg ›