Dokumentasjon og krav til absolutt sporbarhet:

Dokumentasjon og krav til absolutt sporbarhet:

Hvorfor lærer vi ikke av næringer som har gått opp løypa før oss?

– Det er vanskelig å forstå at byggenæringen ikke tar i bruk digitale løsninger for sporbarhet og håndtering av dokumentasjon som har fungert ypperlig i andre og minst like krevende sektorer, sier Svein Inge Sanna i CodeIT. Et norsk selskap som har vært toneangivende når det kommer til industriell automatisk identifikasjon, sporbarhet og merking. CodeIT benytter moderne informasjonsteknologi for håndtering og validering av dokumentasjon i store internasjonale sektorer. Stadig flere støtter hans syn. Utfordringer i kø

Den norske byggenæringen har utvilsomt en rekke utfordringer som må løses av alle sektorens mange aktører i felleskap. En flat utvikling i produktiviteten gjør at mange sliter med lønnsomheten og at næringen som sådan preges av et høyt konfliktnivå. Det bygges for dyrt. Å oppnå bærekraftsmålene virker stadig fjernere. Utenlandske selskaper snapper stadig oftere store kontrakter i vårt eget hjemmemarked. Og i horisonten truer en ressursmangel vi aldri tidligere har sett maken til. Allikevel tas ikke moderne, digitale redskaper i bruk på en bred skala. Slik kan det ikke fortsette. 

– Vi må lære av de industriene som har gått denne løypa før oss. Hvis du ser på bilindustrien, offshorenæringen eller dagligvarebransjen, og de endringene de har vært igjennom, så gir de en tydelig indikasjon på hva som venter vår næring, sa tidligere direktør i Glava Saint-Gobain og Digitalt veikart 2.0-general Jon Karlsen på Bygg Reis Deg i oktober. Han var av den oppfatning at vi må lære av matvare-, offshore- og bilindustrien for å forme fremtidens norske byggenæring og gjøre den slagkraftig i møte med nye teknologier, store internasjonale aktører, strengere bærekraftsmål, en fallende produktivitet og gryende ressursmangel.

Se hele Jon Karslens innlegg på Bygg Reis Deg ’21 her

Sporbarhet er byggestein nummer én

En fellesnevner for disse næringene er ifølge Karlsen at de som har klart seg har et grunnleggende og teknologisk oppegående fundament for sporbarhet på tvers av hele verdikjeden. 

– Sporbarhet er grunnstein nummer én når det kommer til digitalisering og industrialisering. Og det er i mine øyne også hele grunnlaget for å digitalisere. Vi må ha full sporbarhet om vi skal lykkes. For å kunne bli bedre må vi vite hva det vi bygger er lagd av. Og da snakker jeg ikke bare om den enkelte komponent. Vi må vite når det er produsert, hvem som har montert det «når» og hva det kan brukes til i fremtiden. Vi må kunne følge med på alt i sanntid for å bli i stand til å ta rasjonelle valg på bakgrunn av et faktabasert, veldokumentert beslutningsunderlag, sier Karlsen.

«Sporbarhet burde ligge til grunn for alt som gjøres. Også i byggenæringen. Uavhengig av leverandører, roller, faser og det gitte byggets natur.»Jon Karlsen.


Strengere krav vil treffe hardt – bare se på bilindustrien

I løpet av 2023 kommer etter alle solemerker EUs nye bærekraftstrategi med en rekke direktiver og forordninger, som igjen vil bli fulgt opp av nasjonal lovgivning. Hvor strenge disse faktisk blir kan bilindustrien gi oss en pekepinn på. Når det for eksempel kommer til elbilbatterier må råvarene spores helt tilbake til korrekt koboltgruve i Kongo.

– Batteriprodusentene er den første sektoren som får de nye sporbarhetskravene. Dernest rammes klesprodusentene. Bygg blir den tredje næringen som vil bli ilagt strenge krav til sporing basert på produktidentifikasjon. Noe alle kanskje ikke har fått med seg er at det er den aktøren som bringer produktet på markedet, som er ansvarlig for sporbarheten, ikke merkevareeieren. Slik er det riktignok allerede, men fra ´23 blir kravene langt strengere, sa ansvarlig for byggenæringen hos GS1 Norway Knut Mathisen til bygg.no på tampen av fjoråret. GS1 Norway er den brukerstyrte, non-profit foreningen, som i snart 50 år har utviklet, vedlikeholdt – og tilbudt – globale standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt. Deriblant GTIN.

Statsbygg krever GTIN i sine prosjekter

Statsbygg er blant aktørene som siden 2021 har krevd GTIN på alle produkter som inngår i sine byggeprosjekter. Rett og slett fordi det er en global standard som sikrer en unik identifikasjon av alle produkter uavhengig av opprinnelse. Identifikatorer som kan brukes av alle parter i verdikjeden. Uavhengig av funksjoner, systemer og standarder.

– GTIN er et viktig bidrag i digitaliseringen av byggenæringen. Med den globale standarden kan vi sikre at informasjonen om produktene i et bygg er riktig. Det gir oss full kontroll over byggets innhold og sikrer sporbarhet, sier direktør for faglig ressurssenter i Statsbygg, Anders Fylling.

Godt nok for olje- og gass-sektoren

CodeIT er et norsk selskap som lenge har vært markedsledende når det kommer til industriell, automatisk identifikasjon, sporbarhet, merking samt håndtering og validering av alle typer dokumentasjon og data. Uavhengig format, standarder og krav. 

– Sporbarhet burde ligge til grunn for alt som gjøres. Også i byggenæringen. Uavhengig av leverandører, roller, faser og det gitte byggets natur. I denne sammenhengen er det vanskelig å skjønne at næringen fortsatt nøler med å ta i bruk de ypperste redskapene som finnes. Teknologi som med stort hell har løst store utfordringer i andre og minst like komplekse næringer, sier Sanna.


Les mer om hvordan CodeIT eDoc™ har sikret opprettelse, sømløs flyt og validering av sporbrahet og dokumentasjon for Aker Solutions Chevron-prosjekt Jansz-Io-feltet på vestkysten av Australia 

CodeIT eDoc™ er:

CodeIT eDoc™er en fullt skalerbar SaaS-løsning som gir en felles plattform for gjennomgang, sporing og utveksling av alle typer dokumentasjon. Uavhengig av formater, standarder og andre løsninger den skal brukes opp imot. Programvaren var den første skybaserte løsningen som dekket behovet for automatisk digital opprettelse, validering og produksjon av «manufacturing record books» i den kresne, kravtyngede olje- og gassnæringen. Hva den kan brukes til i byggenæringen er det bare fantasien som setter grenser for. Hør bare her:

Kundene ville ha mer

Kundene som først tok programvaren «CodeIT eMRB® Real-time Documentation Management» i bruk, fant grensesnittet og funksjonaliteten så attraktiv at de ba om spesifikke utvidelser og forbedringer for å dekke hele sitt behov, framfor å lete videre etter andre løsninger. Resultatet ble CodeIT eDoc™. En programvare som i dag dekker de behov en gitt oppdragsgiver måtte ha for all dokumentasjon. I tillegg kan den skybaserte plattformen med hell benyttes som både leverandør- og kundeportal.

Kobler og forenkler

CodeIT eDoc™er en allsidig totalløsning for digital dokumenthåndtering designet for å utnytte dataene dine og muliggjøre overlegen, rask og kostnadseffektiv sporbarhet. Det er en innovativ, svært fleksibel, fullt skalerbar, skybasert løsning som er i stand til å automatisk validere og koble det du måtte ha av data og dokumentasjon.

Som skreddersydd en ressursfattig framtid

CodeIT eDoc™ håndterer all dokumentasjon knyttet til design, produksjon, vareflyt, byggeplasslogistikk, drift, simulering og til slutt resirkulering. Noe som kan vise seg spesielt anvendelig for aktører innen bygg og anlegg, med sine stadig strengere krav til dokumentasjon i et livssyklusperspektiv. Hvor kontinuerlig sporing og dokumentasjon av komponenter, deres beskaffenhet og slitasje, fort kan være nøkkelen til suksess og lønnsomhet i en morgendag hvor gjenbruk kan bli regelen heller enn unntaket.

Lett å ta i bruk, integrerbart med det meste og ytterst fleksibelt

Systemet er enkelt å innlemme med andre løsninger du måtte benytte. Med CodeIT eDoc™lagres all dokumentasjon sikkert i skyen og gir tilgang til individuelle dokumenter. Noe som ikke bare reduserer kostnadene knyttet til kvalitets-sikring, systemet krever heller ingen installasjon og som bruker kan du selv kontrollere tilgang.

CodeIT eDoc™utgjør stadig oftere en del av et bredere spekter informasjons-programvare. Som for eksempel ERP, kvalitetskontroll, logistikk og vedlikehold. CodeIT eDoc™kommer av den grunn med et robust API innebygd for å gjøre det enkelt å lage integrasjoner og tilpasninger i kombinasjon med – eller i forlengelse av – andre systemer du i dag måtte benytte.