Et krav for digitalisering og industrialisering:

– Digital sporbarhet er byggestein nummer én

Digital sporbarhet er byggestein nummer én

Dette sier tidligere direktør i Glava Saint-Gobain og Digitalt veikart 2.0-general Jon Karlsen. Han er av den oppfatning at vi må lære av matvare-, offshore- og bilindustrien for å forme fremtidens norske byggenæring og gjøre den slagkraftig i møte med nye teknologier, store internasjonale aktører, strengere bærekraftsmål, en fallende produktivitet og gryende ressursmangel.

Karlsen er av den oppfatning at det skjer mye bra på små flater i den norske byggenæringen. Det er mange spennende piloter som lykkes, og enda fler som lover godt. I det store bildet går det imidlertid for tregt. Både når det kommer til digitalisering og industrialisering.

– Som næring har vi en rekke store utfordringer vi sammen må løse. Utenlandske selskaper stikker for eksempel av med store kontrakter foran nesa vår. Og det på vårt eget hjemmemarked. En flat utvikling av produktiviteten gjør at mange aktører sliter med lønnsomheten og hele næringen preges av et høyt konfliktnivå. Vi bygger for dyrt og sliter med å nå våre bærekraftsmål. På toppen av dette truer en ressursmangel vi aldri tidligere har sett maken til. Vi kan ikke fortsett sånn. Vi må gjøre mer og vi må lære av de industriene som har gått denne løypa før oss, sier Karlsen.

Lære av andre

Karlsen er av den oppfatning at disse utfordringene – og mange med dem – best møtes med en gjennomgripende digitalisering og industrialisering. På samme måte som en god del andre næringer har måttet gjennom.

– Hvis du ser på bilindustrien, offshorenæringen eller dagligvarebransjen, og de endringene de har vært igjennom, så gir de en tydelig indikasjon på hva som venter vår næring. I bilindustrien er det for eksempel tre pågående revolusjoner som nå foregår parallelt. Én drevet av bærekraft og to av digitalisering. For det første får du snart ikke kjøpt annet enn elektriske biler. I seg selv utenkelig om vi bare går fem år tilbake i tid. For det andra har «bilen» mer eller mindre blitt en datamaskin på hjul. Bygd opp på en helt annen måte fra grunnen av. Den største og mest revolusjonerende endringen er dog allikevel den minst synlige; hele forhandlernettet er i ferd med å gå fra å være frittstående importører til å bli rene agenter for de respektive merkene, hvor fabrikkene snakker direkte med sine kunder, og da gjerne gjennom «bilen.» En tilsvarende – om enn annerledes – revolusjon, tror jeg også den norske byggenæringen må gjennom for å ha livets rett i fremtiden, sier Karlsen.

Alt starter med «sporbarhet»

Karlsen presiserer at det som i hans øyne må til er en omlegging til en total industriell tankegang. En tankegang som tar hele verdikjeden i betraktning. Hvor den enkelte aktør må forholde seg til hva som skjer før, under og etter at den gitte aktørens jobb, produksjon eller leveranse er utført.

– Det vi har sett som en fellesnevner for alle de næringene som har klart seg gjennom en eller annen form for industrialisering i denne skalaen – et slags gyllent prinsipp om du vil – er det jeg vil kalle en grunnleggende og tverrgående sporbarhet. Effektiv sporbarhet er byggekloss nummer én når det kommer til vellykket industrialisering. Og det er i mine øyne også hele grunnlaget for å digitalisere. Vi må ha FULL sporbarhet om vi skal lykkes. For å kunne bli bedre vi må vi vite hva det vi bygger er lagd av. Og da snakker jeg ikke bare om den enkelte komponent, vi må vite når det er produsert, hvem som har montert det når og hva det kan brukes til i fremtiden. Vi må kunne følge med på alt i sanntid for å bli i stand til å ta rasjonelle valg på et faktabasert, veldokumentert beslutningsunderlag. Fra A til Å, sier Karlsen.

Krevende byggherrer og besluttsomme myndigheter

Først når vi vet hva byggene vi bor og jobber i består av. Hvem som har bygd dem og hvor materialene kommer fra, kan vi ifølge Karlsen begynne å industrialisere for alvor. For å få til denne «sporbarheten» har han lenge hatt et håp – ikke minst som sjef for utviklingen av BNLs «Digtalt veikart 2.0» – om å få hjelp, støtte og forståelse fra framoverlente ledere, krevende kunder i form av våkne byggherrer og besluttsomme myndigheter.

– Sporbarhet er grunnstein nummer én når det kommer til digitalisering og industrialisering. Ledere, byggherrer og myndigheter må derfor rigge opp for full sporbarhet.  Det er vanskelig å se for seg den sporbarheten i matindustrien – en sporbarhet for det enkelte produkt vi i dag tar for gitt – uten myndightenes utforming av et bastant lovverk på 90-tallet. Et slikt krav trenger også byggenæringen. Det vil drive oss framover. Noen sier at det blir for dyrt. Det tror ikke jeg. Snarere tvert imot. Jeg tror det kommer til å bli billigere, mer produktivt, omforent og komme hele næringen til gode. Ved å sikre sporbarhet kan vi snu hele skuta. Og tenk dere hvilke konkurransefortrinn vi kommer til å få i forhold til de vi har rundt oss den dagen vi har full sporbarhet. Så gå ut – gå hjem – og si at vi VIL ha full sporbarhet. For alt det andre som kreves finnes det folk som kan. Teknologien finnes. Det eneste vi mangler er sporbarhet, avslutter Karlsen.