«avfallsforebygging»

Betonmast tester aktiv «avfallsforebygging»

Betonmast vil bygge uten å produsere søppel

Landås i Asker skal det reises 14 blokker med 187 boliger. Det er Selvaag Bolig som er byggherre. Entreprisen er verdsatt til snaut 800 millioner.  For å realisere en av verdens første «Avfallsfrie byggeplasser» har Betonmast blant andre med seg Maxbo, Bergene Holm, BA Digital og NTI AS.

En diktators gjennomføringsevne

Nå er de første forsiktige skrittene tatt og veien har vist seg farbar. Noen enkel ferd blir det dog neppe. Boman er av den oppfatning at dersom man skal lykkes er det en klar fordel å ha en prosjekteringsleder med full kontroll over prosessene. I dette prosjektet hersker han med ett opplyst enevelde fra a til å i verdikjeden.

  – Jeg har selv overoppsynet og det siste ordet i enhver diskusjon. Uansett om det er i snakk med de som skal levere materialene, de prosjekterende eller det løpende som måtte oppstå på håndverkernivå. Skal vi lykkes kan vi ikke tillate at noe glipper, sier Thorbjørn Boman i Betonmast Boligbygg som er prosjekteringsledersjef for Landås, som gjennom  karrieren har hatt de fleste ingeniør-roller innenfor bygging, prosjektering og drift man kan ha, etter at han gikk ut fra Hærens Ingeniørskole i ’82.

Det umulige tar lengre tid

Allerede på det første prosjekteringsmøtet i september – hvor Moen selv var til stede og presenterte konsept og forutsetninger – ble tankene raskt stemplet som «umulig å gjennomføre.» All tvil som hadde eksistert i Bomans hode var én gang for alle feid vekk.

– Det er i møte med det «umulige» jobben blir spennende. Jeg satt meg derfor ned og regnet litt på to av våre tidligere prosjekter. Dersom jeg omgjorde alt kapp av trevirke til to-tom-fire, så ville det til sammen utgjøre drøye 178 kilometer. Regn om det i kroner og øre og gang det opp med ALLE prosjektene, så skjønner du raskt at intet kan stå uprøvd i kampen mot sløseriet, sier Boman.

Stein på stein

Skal man dra ut maksimalt av lærdom er det en forutsetning å teste ut tankegangen i et prosjekt hvor gode erfaringer kan gjenbrukes, teste med lavest mulig risiko og hele tiden å logge gevinstene. Smått og stort.

– At vi på Landås blokkene to og to, gir oss rom til å eksperimentere og sammenligne ny og gammel metode. Kjøre hyppige møter og korrigere strategiene fortløpende. Lage og dele oppsummeringer og ta de smarteste valgene underveis. Valg som fører til at vi finner en praksis som kan gjenbrukes og skaleres opp til bruk i kommende byggetrinn. Dette er jo ikke en demo. Det er virkelige bygg vi monterer, sier Boman.

Krabbe før man går

I tankegangen ligger det også å starte ett sted. Isolere én problemstilling, ett materiale, én operasjon. Valget falt på stenderverket i ytterveggene. Både fordi materialet som skulle brukes er ensartet og selve monteringen avansert nok til å høste verdifull erfaring. Boman&co startet med en befaring hos trelast-produsent Bergene Holm.

– Bergene Holm ga oss ei klokkerein oppskrift på den perfekte bestillinga. Om tømmerstokken er fire meter lang – og våre stendere i snitt er to seksti – så sitter vi igjen med mye kapp på ei førti. Et svinn som  er stort og gjenspeiler seg på regninga. Heldigvis trenger vi også alle de stolpene som står over og under vinduene, og over dørene. Derfra var det bare å finne en formel, gange opp og sende ei nøyaktig bestilling for hele bygget, sier Boman.

LANDÅS-JORDET, ASKER: Betonmast Boligbygg reiser i disse dager 14 blokkker innholdende 187 boliger på oppdrag fra Selvaag Bolig. Prosjektet har en prislapp på snaut 800 millioner. Illustrasjon: Selvaag Bolig AS

SLØVE MYNDIGHETS-KRAV: Myndighetenes krav handler per i dag om å makte å få 70 prosent av søppelet sortert i «riktige» kontainere. Noe Betomasts prosjektledersjef Thorbjørn Boman mener er veikt og alt for lite ambisiøst. Foto: Thorbjørn Boman

U-PROFIL 2.0: Løsningen som tilgir unøyaktigheter. Om betongen – eller stålet – har fått en viss nedbøying trenger ikke stendere som er ørlite korte å kastes. Med en U-profil på toppen står stenderne stødig med noen centimeters justeringsmonn i høyden. Illustrasjon: NTI AS

Den viktige varelogistikken

På en avfallsfri byggeplass er det helt avgjørende at materialet dukker opp når det faktisk skal brukes. Slurvete levering, unødvendig flytting, utendørs lagring eller mangelfull merking, er faktorer som sammen – eller hver for seg – kan transformere ypperlige materialer til søppel på et blunk.

– Effektiv og konsistent varelogistikk har vi erfart er én viktig nøkkel. Vi må ha programvare som tillater oss periodisere bestillingene slik at de riktige mengdene leveres til rett tid. Vi melder inn vårt behov til Maxbo. Deretter får de varene fra Bergene Holm og bryter dem ned i fortløpende, etasjevis levering. Ferdig kappet, presist merket og klar for montering, sier Boman.

En effektiv måte å digitalisere næringen på

Det er NTIs systemkonsulent Magnus Nilsen som har ansvaret for tilpasning av de digitale verktøyene som benyttes. Verktøy som må fungere hver for seg og sammen. Han er av den oppfatning at digitaliseringen så langt i liten grad har beveget verden framover.

– Avfallsfrie byggeplasser kan være den gulroten som vil forandre dette. Med en digital prosjektering, en nøyaktig produksjon og presis montering etter lettfattelige digitale maler, tør jeg faktisk påstå at vi som næring kan planlegge oss helt bort fra avfall, sier Nilsen.

Ikke kappe fingre for å passe hansken

Presisjon i alle ledd er avgjørende. Noe som ikke bare krever skuffens skarpeste digitale redskaper og høy digital modenhet. Bare en helhetlig digitalisert prosess kan sikre en nøyaktig og konsistent informasjonsflyt mellom aktører og disipliner.

– Utfordringen vår nå blir å lage en programvare som kan skaleres til bruk av flere langs verdikjeden og på andre prosjekter. Vi er glade for at løsningsleverandør NTI har et stødig fokus på prosessene og til enhver tid forsøker å tilpasse programvaren til hvordan ting faktisk gjøres. Å tvinge prosessene til å føye seg programvarens begrensinger, blir som å kappe fingrene for å få dem inn i hansken, avslutter Boman.