«Smart Digital Eiendomsledelse»

Ambisiøse behov fra store byggherrer kan løfte næringen

Ambisiøse behov fra store byggherrer kan løfte hele næringen

Det har lenge vært etterlyst tydeligere bestillinger og retningslinjer fra byggeiere og byggherrer. Nå har flere store offentlige byggherrer i Norge gått sammen om å utarbeide en lang liste fremtidsrettede behov og krav de håper å få vår hjelp til å løse og innfri. 

Behovene kommer fra fellesinitiativet for «Smart Digital Eiendomsledelse.» En sammenslutning av store, offentlige og private byggherrer og interesseorganisasjoner. Blant annet Nittedal kommune, Rælingen, kommune, NMBU, Statsbygg, Sykehuset Telemark, Helse Sør-Øst, Helse Nord, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Forsvarsbygg, Norsk Eiendom og Norsk kommunalteknisk Forening.

– Ambisjonen med initiativet er på sikt å kunne etablere sømløs informasjonsflyt mellom systemer, deling av data, visuelt grensesnitt for økt brukervennlighet i drift, og en felles digital infrastruktur, sier Jürgen Spindler, avdelingsleder Eiendomsforvaltning og -drift i Rælingen kommune, som har deltatt i utformingen av kravene.

Store investeringer – laber grønn gevinst

Det investeres årlig for minst 400 milliarder kroner i nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg på landsbasis. I et større perspektiv er det imidlertid driften som representerer det store sluket. Driftskostnadene utgjør tre ganger så mye som byggekostnadene sett over 30 år. Det er av den grunn i driftsfasen de virkelig store effektiviseringsgevinstene kan høstes. Ikke minst når vi vet at offentlige bygg i kommuner, fylker og stat utgjør et svimlende areal på 33 millioner kvadratmeter.

– Ved å bedre utnytte den stadig voksende mengden informasjon og data fra planlegging, prosjektering og bygging kan driften effektiviseres og skape innovasjon for oss som eiere og eiendomsforvaltere, og for brukerne av bygget. Noe som på et overordnet plan vil kreve sømløs informasjonsflyt mellom systemer, deling av data, visuelle grensesnitt for økt brukervennlighet, en felles digital infrastruktur bygd på åpne formater og bedre, digitale verktøy tilpasset forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling, sier Spindler.

Undervisningsbygg i Oslo ønsker seg «plug’n play-løsning»

Seniorrådgiver for FDV ved eiendomsavdelingen i Undervisningsbygg Oslo, Gunnar Slinning Østad, kommer både på vår Kompetansedugnad 19. mai og på PIlotverkstedet 3. juni, for å fortelle mer om bakgrunnen for arbeidet og hvor veien går videre. Østad vil også snakke om de konkrete utfordringene Undervisningsbygg har i forhold til gjenbruk av byggdata i driftsfasen og strukturering av disse.

–  I forbindelse med den innsamlingen av data vi gjør for å avdekke feil og mangler i våre små og store byggeprosjekter, ønsker vi at dataene også skal kunne gjenbrukes i driften av de respektive byggene, og ved eventuelle reklamasjoner. Om jeg har oppfattet det riktig så finnes det per i dag ikke en omforent standard som dekker dette behovet. Verken når det kommer til datamengdene det er snakk om eller en hensiktsmessig struktur på disse. Det er derfor en opplagt utfordring for oss at prosessformatene – som for eksempel .BCF –  bruker modellen og geometri som sin «informasjonsknagg.» Vi på vår side benytter oss imidlertid av bygg-id og bygningsdel fra tabell som knagg. Å få på plass en «plug’n play-løsning» for bruk av innhentet data i våre FDVU-systemer, på vår valgte knagg, og samtidig ivareta vårt behov for å se hvem som har levert oss hva, når og hvor, til bruk i eventuelle reklamasjoner og i driften for øvrig, hadde vært ytterst nyttig for oss, sier Østad.

En rik og omfattende liste

Østad vil sammen med Jürgen Spindler bidra i diskusjonen i etterkant av presentasjonen og peke på konkrete krav og problemstillinger hvor bidrag, innspill og løsninger fra BIM Verdis deltagere og partnere er kjærkomment. Nå, i morgen og langt inn i fremtiden. Den foreliggende listen over behov er ment å beskrive hva som skal til for å lykkes med å løse felles, identifiserte utfordringer og problemer for å:

  • Varsle markedet om hvilke krav som vil bli stilt ved fremtidige anskaffelser
  • Definere et felles målbilde med resten av næringen.
  • Komme i gang med å teste eksisterende løsninger i eksisterende bygg
  • Bidra til utvikling av og bruk av åpne standarder for å sikre dataflyt gjennom hele byggets livssyklus

Du finner hele listen med de 47 definerte behovene byggherrene ønsker seg her