Velkommen til «EiendomsBIM»

Det investeres årlig for minst 400 milliarder kroner i nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg på landsbasis. Det er voksent, men i et større perspektiv er det driften som utgjør det største sluket. Driftskostnadene utgjør typisk tre ganger så mye som byggekostnadene sett over tredve år. Det er med andre ord i driftsfasen de virkelig store effektivitetsgevinstene kan høstes. Ikke minst når vi vet at offentlige bygg i kommuner, fylker og stat utgjør 33 millioner kvadratmeter. Det har derfor lenge vært etterlyst tydeligere bestillinger og retningslinjer fra byggeierne, bedre digitale redskaper og omforente prosesser. Prosesser som ikke bare vil komme byggenæringen til gode, men også samfunnet som helhet. 

RR6-Livslopsfaser

Vant plan- og designkonkurransen «Smart digital eiendomsledelse»

I løpet av de siste drøyt to årene har Autility både startet opp som selskap, etablert en solid protech-plattform basert på kunstig intelligens som sikter mot en autonom og maskindrevet eiendomsledelse, og vunnet nevnte design- og plankonkonkurranse i en tøff kamp med elleve andre selskaper.

Les hele saken her ›

Oslobygg KF skal være en pådriver for endring og fornying av hele byggenæringen

– Veien til bedre bygg og en bærekraftig by går gjennom moderne digitale redskaper, omforente prosesser, frie formater og åpne standarder, sier Gunnar Slinning Østad, seniorrådgiver i Oslobygg og leder av nettverket «Nettverket Smart Digital Eiendomsledelse».

Les hele saken her ›

Integrert livssyklusBIM – en etterlengtet verdensnyhet

NTI fikk 2018 støtte fra Innovasjon Norge til utvikling av sin sky-baserte Facility Management-løsning «Mdoc FM» og integrering av den i samhandlingsverktøyet Bimsync. Nå er programvaren straks klar for et hungrende marked.

Les hele saken her ›

Aktuelle filmer

På BIM Verdis Youtube-kanal finner du filmer og foredrag som beskriver ulike problemstillinger, foredrag og presentasjoner.

Les mer ›

Innlegg og artikler

Les deg gjerne opp på innlegg og artikler vi selv har skrevet eller samlet rundt temaet fra ulike kilder på nett.

Les mer ›


«Kunsten å bryte ned komplekse problemstillinger til løsbare floker»

Logiq leverer e-handelsportaler i business-to-business-markedet og har utviklet nettbutikker med funksjonalitet som gjør proffenes hverdag enklere. Det er spesielt deres integrasjon mot de ulike varehusenes og produsentenes systemer som har vist seg å være gull verdt.

«Vi har hatt stor suksess med å digitalisere sammen»

I løpet av de siste seks årene har en gruppe aktører fra så og si alle sider av bordet i den mangslungne norske byggenæringen jobbet sammen for styrke den felles digitale verdikjeden. Selv om veien til tider har vært kronglete, ble resultatet over all forventning.

«Vi må finne den digitale summetonen sammen»

Dette sa Øyvind Skarholt den gang han var direktør for Byggevareindustriens forening. En forening som lenge har jobbet for en helhetlig og konsistent digitalisering av byggenæringen og dens lange verdikjede.

«Vi nyter godt av posisjoneringen, relasjonsbyggingen og salgene vi har fått gjennom vår deltagelse»

Bimsync er en av de eldste, mest brukervennlige og stabile BIM-produktene på markedet i dag. Samhandlingsplattformen kan brukes gjennom alle faser. Fra idé og design via bygging og drift til renovering og avvikling.