Prosjektutvikling og søknadsbistand

Vi kan bistå med å strukturere, beskrive og avgrense muligheter og utfordringer, finne riktig kompetanse og partnere til innovative virksomheter som ønsker å vokse. Gjerne med internasjonale ambisjoner.

Start prosessen i dag med å registrére din idé i skjemaet «Prosjektsøknad-avklaring» når du er logget inn på MinSide.

Registreringsformatet er basert på skjemaet «Rask avklaring» fra Innovasjon Norge og vi anbefaler å bruke dette etter denne første avklaringen.

Vårt prosjektutviklings-team gir deg en gratis vurdering. Bistand til videre strukturering og avgrensning av søknaden forutsetter innmelding som prosjektdeltaker eller partner. Bruk din deltakerprofil til dette.

Registrer ditt prosjekt her

Våre rådgivere har blant annet lang fartstid som FRAM-rådgivere i Innovasjon Norge  og kompetansemeglere i Forskningsådet, og kan blant annet hjelpe deg med å mobilisere til innovasjon, forskning og utvikling gjennom følgende aktiviteter:

  • informere bedriften om støtteordninger og utlysninger som er relevante for problemstillingen/ideen
  • informere bedriften om det nasjonale støtteapparatet for EU-søknader (f.eks. EU-programansvarlige i NFR, EEN, EU-Viken, NCP, m.fl.)
  • formidle kontakt til relevante FoU-miljø, være initiativtaker, «åpne dører», følge opp
  • hjelpe til at aktørene får delt forventninger og oppstilt krav for å delta i prosjektet
  • være «kritisk venn» som vurderer om problemstillinger/ideer har tilstrekkelig potensial, og som kvalitetsikrer prosjektskissen

Sentrale spørsmål vi vil stille i en dialog om mulig prosjektfinansiering er for eksempel:

  • Hva er den overordnede ideen for prosjektet?
  • Nytte for bedrift: Hvis dere lykkes, hvilken nytte vil prosjektet ha for bedriften/virksomheten?
  • Nytte for samfunn: Hvis dere lykkes, hvilken nytte vil prosjektet ha for markedet og samfunnet?

For et mulig forskningsprosjekt trenger vi svar på blant annet følgende spørsmål:

  • Behov for forskning: Hvilken ny kunnskap trenger dere for å lykkes med prosjektet?
  • Forskningsaktiviteter: Hvordan skal dere arbeide for å få ny kunnskap, og hvem skal dere eventuelt samarbeide med?

Grønn plattform – ny stor utlysning i 2022

Det kommer en ny utlysning våren 2022. BIM Verdi er i god kontakt med Innovasjon Norge og vil kunne bistå med rådgivning i forbindelse med rask avklaring av prosjektidéer. Vårt registreringsskjema ‘Prosjektsøknad – avklaring’ som du finner på MinSide er harmonisert med avklaringsprosessen for den nye utlysningen.

Kontakt Bård Krogshus på baard (at) verdinettverk.no for mer informasjon.

Linkedin-profil

Prosjektutviklingsteamet i BIM Verdi

har lang erfaring med å strukturere muligheter og utfordringer slik at de blir konkrete, avgrensede, innovative og støtteberettiget.

Bård Krogshus

Linkedin 

daglig leder i Verdinettverk as


Økonom med fokus på verdiskaping nettverks- og kunnskapsbygging for SMB’er gjennom prosjektutvikling, digitalisering innen mediebransjen, elæring og byggenæringen. Fartstid som Kompetansemegler i Forskningsrådet, FRAM-rådgiver i Innovasjon Norge. Nettverksleder i BIM Verdi.

Heidi Fuglum

 

Forretningsutvikler i Konvintek AS


Lang erfaring med internasjonal industriutvikling, strukturering og avgrensing av problemstillinger. Sitter i klageutvalget for Skattefunn jurymedlem i BIA (Bruker InnovasjonsArena) i Forskningsrådet.

Nina Elisabeth Wahl

Linkedin 

daglig leder i Moltres as


Daglig leder i Moltres AS. Bistand til søknadsskriving innen Forskningsrådet, Innovasjon Norge, EU-søknader og annet.