«MiljøBIM dagen» 14.9. – for bestillere og leverandører av bygg.


Bård Krogshus
BIM Verdi/MiljøBIM

Bjørn Lier
Næringshagen i Østfold

Anstein Skinnarland
Rådgiver

Trine Pettersen
Byggevareindustrien

Jonas Vevatne
Bærum Kommune og NKF

Ole M. K. Iversen
LCA.no

Håkon Kravik
Backe Øsfold

Nikita Chhajer
One Click LCA

Mie Fuglseth
Grønn Byggallianse/EBA

Eirik Resch
Reduzer

Kristin Reed Lone
WSP

Harald Rosingaunet
EG Construction/Holte

14. september får du viktig kunnskap for deg som skal bestille og levere bygg og påkrevde klimagassrapporter.

Få med deg en kompakt og praktisk kompetanseheving om klimagassberegninger med data fra den digitale tvillingen av bygget! Se hvordan klimagassberegninger kan gjøres raskere, bedre og billigere med data fra bygningsinformasjonsmodellen.

Hovedpunkter i programmet:

  • HVA er myndighetskravene som vi må forholde oss til?
  • Konkrete byggeprosjekter og erfaringer med klimagassberegninger med data fra byggets digitale tvilling.
  • HVORDAN gjør vi det? Hva trenger vi for å gjøre klimagassberegninger enklere og billigere?
  • Oppsummering og veien videre

Se fullt program og påmelding her eller meld deg på nede på denne siden.

Nå er det ‘ingen bønn’ lengre, men myndighetskrav som MÅ følges hvis du skal være ‘leveringsdyktig’.

Vi håper du kan møte fysisk i Sandvika. Dette angir du på registreringsskjemaet under – eller på programsiden.

Under Bærekraftsuken og sammen med bl.a. Næringshagene i Norge viser MiljøBIM-prosjektet hvordan bestillere, utførende og rådgivere kan bruke BIM (BygningsinformasjonsModell /digitale tvilling), klimaberegningsverktøy (LCA-verktøy), digitale EPD’er (miljødeklarasjon for byggevarer) til å gjøre enklere, bedre og billigere klimagassberegninger i et bærekraftsperspektiv.

MiljøBIM-prosjektet er et næringsutviklingprosjekt som er delfinansiert av Viken Fylkeskommune. Målsettingen med prosjektet er å bedre konkurransekraften i byggenæringen ved å bruk ny, praktisk kunnskap og prosjekteksempler på enklere, raskere, bedre og billigere klimagassregnskap med maskinlesbare data fra BIM’en – for bestillere, entreprenører og rådgivere.

Se program og påmelding her – eller bruk skjemaet under.

Påmeldingsfrist er 12.9.23

Påmeldingen er stengt