NKF’s anbefalte krav til klimagassberegninger i bygg.

18 krav og føringer

Krav til åpen BIM (ifc) med materialbeskrivelser, klassifisering og geometri – og MMI (Modellmodenhetsindeks) er to av de.

Kravene er utabeidet i samarbeid med NKF Fagnettverk for klimaberegninger og MiljøBIM-prosjektet i BIM Verdi.

Les hele innlegget her: Kravstilling til klimagassregnskap for byggeprosjekt – Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF-KRAV side i NKF krav-stilling Krav og anbefalinger Kort beskrivelse
1 1 Prosjektert og ferdigstilt bygg. Det skal leveres klimagassberegninger med rapport b de for prosjektert bygning i forprosjekt og for ferdigstilt bygning "som bygget".
2 1 Oppdatere detalj-prosjektet med prosjekterte mengder Klimagassberegningene fra forprosjektet skal oppdateres i detaljprosjektet (med detaljprosjekterte mengder)
3 1 Faktiske medg tt mengder/materialer. Ferdigstilt regnskap skal inneholde de faktiske medg tte mengder/materialer.
4 1 Klimagassberegninger underveis. Klimagassberegninger skal benyttes underveis som beslutningsgrunnlag for sentrale valg i prosjektet og som verkt y for valg av materialer.
5 1 Klimabudsjett Kommunen b r tidlig sette en karbonramme eller klimabudsjett for byggeprosjektet.
6 2 Standarden for klimagassberegninger. Alle beregninger skal gj res i henhold til den nasjonale standarden for klimagassberegninger
7 2 Basis klimagassberegning. Det skal minimum utf res en basis klimagassberegning i henhold til tabell 1 i kapittel 7.7 i NS3720.
8 3 To scenarioer for elektrisitet Det skal benyttes to scenarioer for elektrisitet iht. kap. 7.5.3 i NS3720.
9 3 Rapportering Det skal rapporteres i henhold til kapittel 8 i NS3720. Resultater presenteres for hver informasjonsmodul.
10 3 pen BIM pen BIM. Det skal kreves bruk av pen BIM i alle byggeprosjekter.
11 3 MMI (ModellModenhetsIndeks) MMI. Krav til ulike form ls-BIM, eksempelvis bruk til klimagassberegninger, skal inneholde referanse til modellens modenhetsniv eller MMI-tall.
12 3 Modelleringsregler Modellering skal f lge modelleringsregler i NS 8360 for muliggj re korrekte og riktig strukturerte mengdeuttak p riktig detaljniv som grunnlag for beregninger i de ulike prosjekteringsfasene.
13 3 Referanse til leverte produkter Som bygget-dokumentasjon m ha referanse til leverte produkter slik at de kan kobles til spesifikk EPD for produktet (produktets milj deklarasjon. Ved f.eks. GTIN eller guid fra NS-EN ISO 22057)
14 3 Dataleveranser Som vedlegg til rapporten leveres resultater iht. tabell 2 og livsl psinventar/ materialliste.
15 3 Redigerbare modellfiler og maskinlesbare data Byggherre skal kunne velge tilgang til – eller leveranser av – redigerbare modellfiler og maskinlesbare data med eierskap og alle bruksrettigheter.
16 3 Eierskap og bruksrett
Byggherre skal kunne ha eierskap og alle bruksrettigheter til modellen.
17 3 Energiforbruk og avfall p byggeplass Om det er registrert spesifikk data for energiforbruk og avfall p byggeplassen, skal dette derfor tas med i A5-modulen.
18 8 Prosjektert og ferdigstilt bygg. I henhold til TEK17 17-1

Ønsker du å delta i MiljøBIM-prosjektet?

Ta kontakt med Bård Krogshus på 95855555 eller se informasjon om registrering og betingelser her.

Som deltaker får til tilgang til MiljøBIM-gruppen på Teams for prosjektinformasjon, kommunikasjon, andre aktører, piloter, modeller, erfaringsutveksling etc.