Ulike verktøy – ulike resultater fra klimagassutslipp fra byggematerialer

Innlegg fra Anstein Skinnarland i Madaster:

På oppdrag fra DiBK har Multiconsult gjennomført klimagassberegninger for fire referansebygg. De fire referansebyggene er enebolig, firemannsbolig, boligblokk og kontorbygning. Klimagassberegningene er gjort med tre ulike verktøy.

2. juni hadde Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) inviterert til møte der Multiconsult presenterte rapporten «Klimagassutslipp fra byggematerialer».

Det er brukt standard materialer og i tillegg utslippsfaktorer gitt i de ulike verktøyene. Det viser seg at verktøyene gir ulike resultater. Multiconsult har også sett på hvordan klimagassutslippene kan reduseres uten at det påvirker kostnadene.

Presentasjonen vekket mye engasjement hos publikum, og spørsmålsrunden gikk raskt over i en diskusjon med gode innspill til hva som kan gjøres for at klimagassberegninger skal bli mer sammenlignbare.

Flere av MiljøBIM sine deltakere var blant dem som tok til orde for at det må jobbes for standardisering og tydeligere krav til metodevalg og referanseverdier som benyttes, slik at det ikke er opp til beregningsverktøyene eller den som utfører klimagassberegningene å velge.

BIM Verdi vil ta opp tråden fra denne rapporten i samarbeidskonferansen 14. september hvor vi vil vise eksempler og metodikk for klimagassberegninger med BIM og MMI. Se kalender under.

Kommende arrangementer:

Like forutsetninger er nødvendig når man tidlig i prosjekteringsfasen lager et klimagassbudsjett, og resultatene brukes for å redusere klimagassutslippet i prosjekteringsprosessen og utførelsesprosessen.

Viktigere er det å dokumentere faktiske klimagassutslipp i det som blir bygget. Da må man basere beregningene på faktisk anvendte mengder av materialer og produkter, og deres karbonavtrykk.

Dette er bare mulig om man benytter digitalt maskinlesbare data om det som bygges, og behandler dette digitalt. Derfor har vi anbefalt at NKF ber om dette i sin reviderte kravstilling til klimagassregnskap.

DiBK fikk mange nyttige innspill til videre utvikling av regelverket. De kunne også fortelle at ombruk vil være en del av revidert veiledning til TEK om klimagassregnskap, som komme snart.

Fra de som jobber mye med standardisering ble det også orientert om at det blir satt i gang en revisjon av NS 3720 snart, og at slike diskusjoner som dette tas med der.

Hele rapporten «Klimagassutslipp fra byggematerialer» kan leses her