Klimagassutslipp fra byggematerialer

Innlegg fra Anstein Skinnarland i Madaster:

PĂ„ oppdrag fra DiBK har Multiconsult gjennomfĂžrt klimagassberegninger for fire referansebygg. De fire referansebyggene er enebolig, firemannsbolig, boligblokk og kontorbygning. Klimagassberegningene er gjort med tre ulike verktĂžy.

2. juni hadde Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) inviterert til mÞte der Multiconsult presenterte rapporten «Klimagassutslipp fra byggematerialer».

Det er brukt standard materialer og i tillegg utslippsfaktorer gitt i de ulike verktÞyene. Det viser seg at verktÞyene gir ulike resultater. Multiconsult har ogsÄ sett pÄ hvordan klimagassutslippene kan reduseres uten at det pÄvirker kostnadene.

Presentasjonen vekket mye engasjement hos publikum, og spÞrsmÄlsrunden gikk raskt over i en diskusjon med gode innspill til hva som kan gjÞres for at klimagassberegninger skal bli mer sammenlignbare.

Flere av MiljÞBIM sine deltakere var blant dem som tok til orde for at det mÄ jobbes for standardisering og tydeligere krav til metodevalg og referanseverdier som benyttes, slik at det ikke er opp til beregningsverktÞyene eller den som utfÞrer klimagassberegningene Ä velge.

BIM Verdi vil ta opp trÄden fra denne rapporten i samarbeidskonferansen 14. september hvor vi vil vise eksempler og metodikk for klimagassberegninger med BIM og MMI. Se kalender under.

Like forutsetninger er nÞdvendig nÄr man tidlig i prosjekteringsfasen lager et klimagassbudsjett, og resultatene brukes for Ä redusere klimagassutslippet i prosjekteringsprosessen og utfÞrelsesprosessen.

Viktigere er det Ä dokumentere faktiske klimagassutslipp i det som blir bygget. Da mÄ man basere beregningene pÄ faktisk anvendte mengder av materialer og produkter, og deres karbonavtrykk.

Dette er bare mulig om man benytter digitalt maskinlesbare data om det som bygges, og behandler dette digitalt. Derfor har vi anbefalt at NKF ber om dette i sin reviderte kravstilling til klimagassregnskap.

DiBK fikk mange nyttige innspill til videre utvikling av regelverket. De kunne ogsÄ fortelle at ombruk vil vÊre en del av revidert veiledning til TEK om klimagassregnskap, som komme snart.

Fra de som jobber mye med standardisering ble det ogsÄ orientert om at det blir satt i gang en revisjon av NS 3720 snart, og at slike diskusjoner som dette tas med der.

Hele rapporten «Klimagassutslipp fra byggematerialer» kan leses her