Gjenbruk og deling av gode erfaringer

Samspill med entreprenører i midnattssolens rike?

Samspill med entreprenører i midnattssolens rike?

En av de første tingene «Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon» (NESO) gjorde i 2020 var å melde seg inn i BIM Verdi. Målet er å få ytterligere fart på digitaliseringen hos sine allerede oppegående medlemsbedrifter gjennom aktivt nettverksarbeid, målrettede kompetansetiltak og deling av gode erfaringer. Av samme grunn vurderer lokale ildsjeler sterkt å starte opp «BIM Verdi Hålogaland.»

NESO er ikke bare den største organisasjonen for byggenæringen i Nord Norge, men også den største frittstående næringslivsorganisasjonen. De 133 eierne og medlemsbedriftene sysselsetter til sammen drøyt 5 400 hoder og har en samlet omsetning på mer enn 13 milliarder kroner.

– Vi er veldig glade for å kunne ønske NESO velkommen som deltaker i nettverket vårt. Og ser fram til å jobbe med dem og deres medlemmer, lokalt og nasjonalt. At landsdelen kanskje også blir den første med sitt eget nettverk under BIM Verdis paraply er heller ikke direkte overraskende, sier prosjektleder Bård Krogshus i BIM Verdi.

Som skapt for landsdelen
At Krogshus ikke er videre overrasket over iveren etter å digitalisere mer og bedre tillegger han delvis det faktum at nordlendingene alltid har vært fremtidsrettet, utadvendt og modige, men også at et av digitaliseringens største fortrinn er å viske ut geografiske avstander.

– For meg er det opplagt at man her oppe kan høste lavthengende gevinster av digitaliseringen som kanskje ikke alltid vektlegges like sterkt i Oslogryta. Å viske ut geografiske avstander er bare én av disse. Bedre samhandling, mer presis kommunikasjon og felles forståelse rundt felles utfordringer, via digitale grensesnitt, er eksempler på andre. Det er vel også derfor entreprenørene nord for polarsirkelen som gruppe allerede har kommet såpass langt i forhold til mange andre steder i landet, sier Krogshus.

Lokale ildsjeler med smittende entusiasme
En av de som brenner for å åpne opp døra på fullt gap for de mulighetene moderne, digitale verktøy gir, er daglig leder Martin Mathisen i Harstadbygg. En entreprenør som som i i 2018 omsatte for 70 millioner, har 30 ansatte totalt og er kjent for å ha et godt arbeidsmiljø med fokus på læring, kompetanse, god HMS og et dypt ønsketom å være i forkant teknologisk.

– Som en entreprenør sterkt forankret i regionen ønsker vi å være med på å utvikle og sette preg på våre felles muligheter. Dette tror jeg vi best gjør gjennom et tydelig engasjement for våre kunders prosjekter, og samtid ligge i forkant av den tekniske og faglige utviklingen. Det skal ikke ikke mye fantasi til for å se at det området som i den nærmeste framtid vil skape bedre bygg på en mer effektiv måte, er den pågående digitaliseringen, sier Mathisen.

Tvers i gjennom solid

FOTO: Harstadbygg

Mathisen forteller at Harstadbygg vil bidra til å bygge et Hålogaland der ungdom ønsker å bosette seg og bli boende. For å klare denne målsettingen må de være solide hele veien og ha mer enn natur å by på. Å bevege byggfaget inn i en ny og mer effektiv epoke med hjelp og bruk av digitale verktøy skader ikke i en slik sammenheng. Av den grunn har entreprenør Mathisen da også tatt i bruk fremtidens verktøy for lengst.

– Vi har holdt på ei stund med forskjellige digitale verktøy, men spesielt i løpet av det siste året har vi sett at det virkelig går framover og at dette er veien å gå. Og jeg syns vi så langt har lyktes. Vi har både flotte prosjekter og effektive produksjoner å vise til. Og da tenker jeg på hele arbeidsflyten. Fra digitalt prosjekteringsunderlag, til strømlinjeformet kommunikasjon og samhandling med tekniske underleverandører ute på byggeplassen, sier Mathisen.

Større innsyn og høyere interesse
Når det kommer til å hente ut konkrete effektiviseringsgevinster føler han at de fortsatt har litt å gå på, men om man ser utover det rent økonomiske så har digitale løsninger ført til bedre innsyn i – og større interesse for – de ulike prosjektene de er sysselsatt i.

– Det er helt klart et større engasjement for det de vi dag holder på med. Fra produksjonsleddet til administrasjonen. Digitaliseringen visker ut avstander, og akkurat det å kunne jobbe mer presist over store avstander er en opplagt fordel. Vi kan visualisere ting bedre. Å være tidlig ute i prosjekteringen, skape digitale tvillinger og avdekke feil før de dukker opp på byggeplassen, er sikkert besparende for hele byggebransjen, men kanskje enda mer for oss her oppe i nord, avslutter Mathisen.

Lenker: NESO