Er blokkjede-teknologi svaret?

Kan vi realisere piloten «bilagsfrie byggeplasser» med blokkjede-teknologi?

Hvordan realisere piloten «bilagsfrie byggeplasser»?

Tingenes Internett (IoT) sørger for at stadig flere gjenstander og sensorer kobles sammen. Noe som kan gjøre våre byggeplasser smartere og leveransene – både når det kommer til materialer og tjenester – langt mer effektive. Noe som igjen baner vei for nye forretningsmodeller, betalingsformer og smartere kontrakter.

– Norge er godt inne i det jeg gjerne vil kalle «BIM LEVEL 3.» Det er nå på tide å sikte mot «bilagsfrie byggeplasser,» gjennom straksoverføringer, fakturafrie transaksjoner og løpende betaling for materialer og tjenester, i ethvert byggeprosjekt, sier partner og daglig leder Tom Holbein i VDC Nordic.

Smarte kontrakter og mikrotransaksjoner i BIM

Byggenæringen har i lang tid vist fallende effektivitet. Gjennom velkjente og godt utprøvde blokkjede-plattformer tror stadig flere at token-økonomien kan effektivisere prosesser, gjenskape tilliten mellom respektive aktører og samtidig redusere kostnadene og sikre at overlevering skjer på riktig tid, med høy kvalitet og innenfor avtalte økonomiske rammer.

– Når vi kobler blokkjede-teknologien til alle funksjoner i ett gitt byggeprosjekt, kan vi sikre sporing med unike koblinger til byggevarer og tjenester gjennom GS1s systemer for GTIN/GUID og deres mange forskjellige informasjonsbærere. Transaksjonene blir avtalt på forhånd i smarte kontrakter og alle planlagte detaljer blir prosjektert i 4D/5D BIM. Altså modeller inneholdende tids- og kostaspektet. Med dette underlaget vil vi kunne avtale mikrotransaksjoner for alle som skal motta betaling i et gitt prosjekt. Overføringen kan da gjøres i Vips, eller en hvilken som helst annen plattform man måtte velge som betalingssystem. Blokkjeden sikrer transaksjonen, fordeler kontraktene og gjør informasjonen transparent og fullstendig sporbar. Ned til minste detalj, sier Holbein

LEGO-arkitektur og «Operation Villa Savoye»

Holbein og VDC Nordic har forsket på mulighetene – og testet ut løsninger – gjennom et par år via en fysisk LEGO-modell og en identisk IFC modell kalt «Operation Villa Savoye». Hvor de blant annet har kunnet prøve ut ulik programvare for å skape en relevant API-tilkobling.

– Vi ønsker å knytte til oss byggevareprodusenter, varehandel, transportører, BIM programvareleverandører, eiendomsutviklere og alle andre som måtte ønske å bli med videre i utviklingen og å prøve ut løsningen i et reelt byggeprosjekt. Vi ønsker å lage en løsning som er uavhengig og åpen slik at vi omsider sammen kan realisere «bilagsfrie byggeplasser,» avslutter Holbein,

Tom Holbein kommer på webinaret «Kan blokkjede-teknologi og smarte kontrakter realisere piloten «bilagsfrie byggeplasser?» 25. november klokka 14:00 – for å fortelle oss mer om arbeidet og erfaringene VDC Nordic har gjort seg.

På webinaret kommer også Magnus Jones – Nordic Blockchain & Innovation Lead i EY Tax & Law – som i mange år har bistått og jobbet med både norske og internasjonale selskaper, myndigheter og en lang rekke interessehavere over hele verden. Ikke minst med Ernst & Youngs globale utviklings-team for blokkkjeder. Han har også holdt en rekke workshops og foredrag i inn og utland og er en ettertraktet internasjonal foredragsholder. Til oss kommer han for å fortelle om utviklingen og gi noen aktuelle eksempler på hva teknologien kan bety for byggenæringen.

Du finner fullt opptak av webinaret her (Du må være innlogget med samme e-post som du er registrert med hos BIM Verdi for tilgang til våre Teams-kanaler)