Inn som deltaker i BIM Verdi:

Rørentreprenørene med i BIM Verdi

Å digitalisere rørleggerne er et stort løft som må gjøres sammen

Dette sier direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge, Oddgeir Tobiassen. Han ser stor praktisk nytte av å kunne delta i et kompetansenettverk basert på praktisk rettede digitaliseringsprosjekter og piloter. Nå håper han medlemmene ser mulighetene digitaliseringen åpner for og blir med på realiseringen av en lysere, mer lønnsom og bærekraftig framtid.  For den enkelte rørlegger spesielt og for samfunnet generelt.

Rørentreprenørene Norge er en bransjeorganisasjon som representerer drøyt 600 store, mellomstore og små rørleggerforetak. Foretak som samlet har en omsetning på drøye 15 milliarder kroner i året.

Et av organisasjonens viktigste formål er å stimulere til – og skape forutsetninger for – lønnsom og samfunnsnyttig virksomhet av høy etisk standard. Bygd på solid faglig kompetanse.

– Helt siden vår organisasjon ble etablert i 1913 har Rørentreprenørene Norge hatt som mål å organisere Norges seriøse rørleggervirksomheter, slik at vi sammen kan jobbe for gode rammebetingelser og videreutvikle bransjen til å forbli sunn og levedyktig. I våre dager innebærer dette i mine øyne en bred digitalisering på alle felt. Blant annet innenfor alt fra kontorfunksjoner, regnskap og kundeoppfølging, via moderne prosjektering og automatisert bestilling av byggevarer, til gjennomføring, HMS, overlevering av ferdigdokumentasjon og FDVU, sier kompetanse- og utviklingsdirektør Tobiassen. Som selv blant annet har ansvaret for kompetanseutvikling, kvalitetssikring og videreutdanning i organisasjonen.

«Presis prefabrikasjon og avfallsfrie byggeplasser er riktig vei å gå»  Les produktsjef Kjetil Løftens betrektninger rundt rør, digitalisering og «Avfallsfrie byggeplasser,

Direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen mener at gode rammebetingelser og en levedyktig rørleggerbransje i fremtiden avhenger av en bred digitalisering innenfor rørlegger-faget.

Det kan lønne seg å gå i takt

Samtidig som de digitale verktøyene blir stadig mer sofistikerte, lett tilgjengelig og ikke minst ofte inngår i kravspesifikasjonene til både totalentreprenører og byggherrer, er det ifølge fagsjef Eli Heyerdahl Eide, ikke lenger et spørsmål «om» en rørlegger skal hoppe på digitaliseringtoget, men når.

– Foreløpig beveger toget seg sakte ut fra perrongen og det er fullt mulig å hoppe på, men om ikke lenge vil det skyte fart. Jeg er stygt redd for at de som da ikke har kommet seg på vil bli frakjørt for godt. Og det er ikke en situasjon vi ønsker for våre medlemmer, sier Heyerdahl Eide.

En hånd å holde i

«Tung» industrialisering som skissert i «Avfallsfrie byggeplasser», mener Heyerdahl Eide er én god grunn til å bli med i BIM Verdi. Det er imidlertid også mange andre områder hvor det kan være fint å ha noen å holde i hånda på vei inn i en digital hverdag.

– Vi har jobbet med kompetansehevende tiltak på området i mange år, så digitalisering er på ingen måte nytt for oss. Å henge med og ta erfaringsbaserte, fornuftige valg underveis på et ukjent område kan dog for mange av våre medlemmer virke forvirrende. Å ha et nettverk som kan vise oss og våre medlemmer riktig retning er derfor i mine øyne minst like viktig for vår deltakelse i BIM Verdi. Jeg er grunnleggende opptatt av hvordan vi som bransjeforening kan bidra til at de som syns alt dette er nytt og skummelt får en mulighet til å bli med på den spennende reisen som gjennom digitaliseringen åpner, sier fagsjefen for energi og miljø.

Sikre mobilitet og komme alle til gode

Fagsjef Eli Heyerdahl Eide er redd for at de rørlegger-virksomhetene som nå ikke kommer seg på digitaliserings-toget vil bli stående tomhendt igjen på perrongen.

Heyerdahl Eide har i tillegg til å lede Rørentreprenørenes arbeid innenfor energi og miljø også ansvaret for å jobbe for bredere og sterkere rekruttering. Å drepe de seige stereotypiene om at rørleggerfaget er skittent, utmattende og fullt av kloakk, er en vesentlig del av den delen av jobben. Hun ønsker derfor utviklingen velkommen og tror at man gjennom åpne standarder, frie formater og felles verktøy for bransjen, vil sikre mobilitet og attraktive rekrutter.

– Som bransjeforening er vi en viktig premissgiver for at utviklingen går riktig vei og at de valg som gjøres sørger for at faget utvikler seg i takt med resten av byggenæringen. Jeg har også en sterk tro på at vi som en konkurransenøytral organisasjon vil ha større gjennomslagskraft, troverdighet og evne til å velge riktige løsninger og verktøy. Løsninger og verktøy som kommer alle til gode, er overkommelige å lære seg og som får bredt gjennomslag slik at man ikke trenger å lære seg ny metodikk hver gang man skifter jobb. Skal vi lykkes er det imidlertid viktig at våre medlemmer kjenner sin besøkelsestid og kommer på banen mens teknologien fortsatt er i startgropa, avslutter Heyerdahl Eide.