BIM Verdi er et åpent nettverk for praktiske prosjekter som skal gi nytteverdi for deltakere og samfunnet.

Vi har 6 temagrupper. 4 av disse representerer faser i byggets livsløp. BIMtech-gruppen skal støtte formålsBIM’ene med teknologisk kunnskap om bl.a. kunstig intelligens.

Det er vårt mål å skape varige verdier gjennom avgrensede, praktiske og banebrytende digitale løsninger, fortrinnsvis basert på åpne standarder med bygningsinformasjonsmodellen som referanse.

Vår historie startet i 2013 da blant andre Backe Østfold, Værste as, Bravida og BIM-teknikerlinjen på Fagskolen i Østfold ønsket å skaffe seg praktisk erfaring med ulike åpenBIM-løsninger. Initiativet ble støttet av Innovasjon Norges Bedriftsnettverksprogram i 2016-18. Deltakerne var så fornøyde med metodikken og resultatene vi oppnådde at de ønsket å finansiere arbeidet videre fra egne lommer. Det er vi glade for.

Se ulike deltakernivåer og priser – og gjør din registrering her!

1

Deltaker

Tjenester og fordeler:

Se ‘Tjenestebiblioteket’ +

 • Tilgang til teamsgrupper for informasjons og diskusjoner.
 • Deltakelse på lukkede fagmøter
 • Rabatt på egne konferanser – og noen andre vi gjør avtale med.

Pris per kalenderår er kr. 8.000 + mva.

Prisen inkluderer 3 personer fra samme foretak.

50% rabatt for bedrifter med omsetning under 5 mnok.

2

ProsjektDeltaker

Tjenester og fordeler:

Se ‘Tjenestebiblioteket’ +

Som ‘Deltaker’ +

Pris per kalenderår er kr. 24.000 + mva.

Prisen inkluderer 4 personer fra samme foretak.

50% rabatt for bedrifter med omsetning under 5 mnok.

3

Partner

Tjenester og fordeler:

Se ‘Tjenestebiblioteket’ +

Som ‘Prosjektdeltaker’ +

 • Deltakelse i Prosjekt & Partnerforum
 • Mulig deltakelse i styringsgruppe
 • Definere piloter og satsninger
 • Utvidet rådgivning/konsultasjon

Pris per kalenderår er kr. 48.000 + mva.

Prisen inkluderer 4 personer fra samme foretak.

Ny-registreringer og oppgraderinger faktureres fra det kvartalet registreringen skjer – og ut året. Nye deltakere/partnere forplikter seg for deltakelse i 24 mndr. Nedgradering og utmelding må skje i foretaksprofilen på MInSide innen 1.12. for påfølgende år.

Dette får du som deltaker, prosjektdeltaker eller partner:

Grunnleggende, praktisk kunnskap om digitalisering og BIM
 • Oppstartmøte med kartlegging av behov og muligheter.
 • Definisjon av egne ønsker, behov, utfordringer, pes (må være innlogget på MinSide). (samtaler og reg. skjema) og oppfølging av disse.
 • Rådgivning og veiledning som skal gi økt forståelse for markeds- og effektiviseringmuligheter.
 • Praktisk opplæring i bruk av MS Teams og andre digitale samhandlingsverktøy. Tilgang til egen Teams-gruppe for individuell oppfølging og nettverksarbeid og over 200 Teams-grupper for prosjekter, temagrupper, nettverkskolleger m.m. Se oversikt på gruppen BIM Verdi Arena for å be om tilgang til den enkelte gruppe.
 • Deltakelse i praktiske piloter og prosjekter i samspill med våre temagrupper:
  • ByggesaksBIM
  • ProsjektBIM (prosjektering og bygging)
  • EiendomsBIM for drift
  • MiljøBIM
  • SirkBIM
  • BIMtech
 • Deltakelse i VerdiVerksteder for oppstart av piloter og PilotSeminarer for presentasjon av ny kunnskap og løsninger
Prosjektmuligheter og søknadsbistand – for partnere og prosjektdeltakere
 • Bistand til søknadsutvikling med behov, problemstillinger og innovasjonshøyde samt finne partnere og mulige prosjektmidler
Markedsmuligheter gjennom nettverksarbeid og målrettet kompetanseutvikling
 • Tilgang til et sterkt kompetansenettverk med praktisk kunnskap om løsninger, ressurser, markeds- og prosjektmuligheter samt verktøykunnskap. Se oversikt over deltakere.
Profilering og synlighet

Her finner du våre deltakere og en kalender over aktiviteter

Våre deltakere

Oversikt over deltakere etter søket over. Listen er sortert alfabetisk.

A-Lab AS

Deltaker (D)

Arkitekt/rådgiver

Se full profil her

# 257 fra 12-04-2024

Aase Gruppen AS

Deltaker (D)

Arkitekt/rådgiver

Se full profil her

# 1090 fra 12-04-2024

Again X

Deltaker (D)

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger, Tjenesteleverandør

Se full profil her

# 1350 fra 02-06-2024

AI in AEC

Prosjektdeltaker (PD)

Arkitekt/rådgiver, Organisasjon, nettverk m.m., Tjenesteleverandør

Se full profil her

# 1916 fra 02-06-2024

Altibygg AS

Deltaker

Enterprenør/byggmester

Se full profil her

# 258 fra 24-01-2023

Amrax | Synthetic Dimension GmbH

Prosjektdeltaker (PD)

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 1504 fra 04-04-2024

Angvik Grytnes Entreprenør As

Prosjektdeltaker (PD)

Arkitekt/rådgiver, Enterprenør/byggmester, Eiendom/drift

Se full profil her

# 1920 fra 12-04-2024

APX Systems

Partner (P)

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 361 fra 06-05-2024

Arkitektbedriftene i Norge

Deltaker (D)

Arkitekt/rådgiver, Organisasjon, nettverk m.m.

Se full profil her

# 1851 fra 02-06-2024

Arkitektum AS

Deltaker (D)

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger, Tjenesteleverandør

Se full profil her

# 1146 fra 02-06-2024

Autility AS

Deltaker

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 457 fra 24-01-2023

BA-Nettverket v/Inger Hokstad

Deltaker

Organisasjon, nettverk m.m.

Se full profil her

# 1015 fra 03-10-2022

buildingSMART Norge

Deltaker (D)

Organisasjon, nettverk m.m.

Se full profil her

# 2041 fra 02-06-2024

Byggevareindustriens Forening

Partner

Tjenesteleverandør

Se full profil her

# 262 fra 24-01-2023

Bygghuset AS

Deltaker

Se full profil her

# 263 fra 03-10-2021

Byggmakker Handel AS

Deltaker

Byggevarehandel

Se full profil her

# 264 fra 24-01-2023

Catenda AS

Partner (P)

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 265 fra 10-04-2024

COBUILDER AS

Deltaker (D)

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 2033 fra 02-06-2024

Codeit AS

Partner

Se full profil her

# 268 fra 03-10-2021

Condconsult AS

Deltaker (D)

Arkitekt/rådgiver

Se full profil her

# 1378 fra 02-06-2024

Construction City Cluster

Deltaker

Organisasjon, nettverk m.m.

Se full profil her

# 352 fra 03-10-2021

Dark Design Group AS

Prosjektdeltaker (PD)

Arkitekt/rådgiver

Se full profil her

# 1843 fra 12-04-2024

Edr & Medeso AS

Deltaker

Se full profil her

# 271 fra 03-10-2021

Eg Norge AS

Partner

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 272 fra 21-03-2022

Elektroforeningen (EFO)

Deltaker (D)

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger, Organisasjon, nettverk m.m.

Se full profil her

# 1025 fra 02-06-2024

EPD-Norge

Prosjektdeltaker

EPD Program Operatør

Se full profil her

# 1021 fra 24-01-2023

Fagskolen i Viken, Fredrikstad

Deltaker

Se full profil her

# 273 fra 24-01-2023

Findable AS

Deltaker (D)

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger, Tjenesteleverandør

Se full profil her

# 1310 fra 12-04-2024

Gausdal Landhandleri AS

Partner

Se full profil her

# 274 fra 24-01-2023

Geograf Digital AS

Deltaker (D)

Tjenesteleverandør

Se full profil her

# 1114 fra 02-06-2024

Glava AS

Deltaker

Byggevareprodusent

Se full profil her

# 277 fra 24-01-2023

GS1

Partner (P)

Tjenesteleverandør

Se full profil her

# 936 fra 02-06-2024

Heidelberg Materials AS

Deltaker

Byggevareprodusent

Se full profil her

# 278 fra 22-12-2023

Holte AS

Prosjektdeltaker

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 279 fra 02-01-2024

HRP AS

Prosjektdeltaker (PD)

Arkitekt/rådgiver, Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger, Tjenesteleverandør

Se full profil her

# 1512 fra 27-04-2024

Hypatia Learning AS

Deltaker

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger, Organisasjon, nettverk m.m.

Se full profil her

# 979 fra 23-08-2022

JM Norge

Deltaker

Bestiller/byggherre, Arkitekt/rådgiver, Enterprenør/byggmester

Se full profil her

# 806 fra 24-01-2023

laiout

Deltaker (D)

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 2037 fra 02-06-2024

LCA.NO AS

Deltaker (D)

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 1008 fra 02-06-2024

Logiq AS

Prosjektdeltaker

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 308 fra 14-09-2022

Loopfront AS

Deltaker (D)

Tjenesteleverandør

Se full profil her

# 1303 fra 12-04-2024

LPO Arkitekter

Prosjektdeltaker (PD)

Arkitekt/rådgiver

Se full profil her

# 2214 fra 13-06-2024

Materia AS

Deltaker (D)

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 1307 fra 12-04-2024

Mestergruppen

Partner (P)

Bestiller/byggherre, Arkitekt/rådgiver, Enterprenør/byggmester, Byggevareprodusent, Byggevarehandel, Eiendom/drift

Se full profil her

# 490 fra 02-04-2024

Mestergruppen Byggevare

Prosjektdeltaker (PD)

Byggevarehandel

Se full profil her

# 1300 fra 12-04-2024

Modulize

Deltaker

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 283 fra 29-03-2023

Møller Eiendom

Partner (P)

Bestiller/byggherre, Eiendom/drift

Se full profil her

# 1036 fra 13-04-2024

Næringshagen Østfold AS

Deltaker

Organisasjon, nettverk m.m., Næringshage

Se full profil her

# 974 fra 28-02-2024

Next One Technology as

Deltaker

Se full profil her

# 266 fra 31-05-2023

Nittedal-eiendom KF

Deltaker

Eiendom/drift, Offentlig instans

Se full profil her

# 933 fra 24-01-2023

NKF – Norsk Kommunalteknisk Forening

Deltaker

Organisasjon, nettverk m.m.

Se full profil her

# 1013 fra 05-10-2023

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet

Prosjektdeltaker (PD)

Arkitekt/rådgiver, Eiendom/drift, Utdanningsinstitusjon

Se full profil her

# 284 fra 02-04-2024

Nordvestvinduet AS

Deltaker

Byggevareprodusent

Se full profil her

# 961 fra 07-06-2022

Norgeshus as

Deltaker

Se full profil her

# 285 fra 24-01-2023

Norgips Norge AS

Deltaker

Byggevareprodusent

Se full profil her

# 286 fra 24-01-2023

Norkart AS

Deltaker (D)

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 287 fra 02-06-2024

Norsk Byggtjeneste AS

Partner (P)

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 288 fra 14-06-2024

Norsk Wavin

Prosjektdeltaker

Byggevareprodusent, Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 811 fra 24-01-2023

NTI AS

Partner

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 324 fra 26-01-2023

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Partner

Utdanningsinstitusjon

Se full profil her

# 381 fra 24-01-2023

One Click LCA

Deltaker (D)

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 1028 fra 14-04-2024

Order Control AS

Deltaker

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 406 fra 14-09-2022

Oslobygg KF

Deltaker

Bestiller/byggherre, Offentlig instans

Se full profil her

# 294 fra 24-01-2023

Pipelife Norge AS

Partner

Byggevareprodusent, Byggevarehandel, Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 290 fra 24-01-2023

Rambøll Norge

Deltaker (D)

Arkitekt/rådgiver

Se full profil her

# 1864 fra 02-06-2024

Reduzer AS

Deltaker

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 939 fra 24-01-2023

Rørentreprenørene Norge

Deltaker

Se full profil her

# 292 fra 03-10-2021

SKANSKA NORGE AS

Prosjektdeltaker (PD)

Enterprenør/byggmester

Se full profil her

# 1964 fra 12-04-2024

Smart Innovation Norway AS

Deltaker

Organisasjon, nettverk m.m., Tjenesteleverandør

Se full profil her

# 293 fra 05-10-2023

Sør-Odal kommune

Deltaker (D)

Bestiller/byggherre, Eiendom/drift

Se full profil her

# 1915 fra 02-06-2024

Sparkel AS

Deltaker

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 465 fra 12-04-2023

SpinCon

Deltaker (D)

Eiendom/drift, Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 291 fra 30-05-2024

Sweco Finland

Prosjektdeltaker (PD)

Arkitekt/rådgiver

Se full profil her

# 2075 fra 12-04-2024

Tvinn Solutions AS

Deltaker (D)

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 1306 fra 12-04-2024

VDCnordic AS

Deltaker

Arkitekt/rådgiver, Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger, Organisasjon, nettverk m.m., Tjenesteleverandør

Se full profil her

# 282 fra 05-10-2023

Verdinettverk as

Prosjektdeltaker (PD)

Tjenesteleverandør

Se full profil her

# 1586 fra 02-05-2024

Viken fylkeskommune

Prosjektdeltaker

Offentlig instans

Se full profil her

# 1002 fra 14-09-2022

We Are Learning

Deltaker (D)

Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger

Se full profil her

# 1579 fra 02-06-2024

Webtekst AS

Prosjektdeltaker

Se full profil her

# 892 fra 14-09-2022

WK Entreprenør AS

Deltaker

Enterprenør/byggmester

Se full profil her

# 298 fra 24-01-2023

WSP Norge AS

Deltaker (D)

Arkitekt/rådgiver

Se full profil her

# 1052 fra 13-04-2024

Kalender

Vi arrangerer gjennom hele året kurs, seminarer og nettverksmøter. Sjekk om du finner et som passer for deg. I disse dager foregår det meste interaktivt på nett, men vi håper å komme i gang med faktiske møter så fort dette atter er tilrådelig.


Siste dato er øverst

14.09.23 11:30

(#1305)

Arrangør: BIM Verdi

Program med påmelding (events)

 

MiljøBIM-dagen med klimagassberegninger med BIM

Nå er det ‘ingen bønn’ lengre, men myndighetskrav som MÅ følges hvis du skal være ‘leveringsdyktig’. Få med deg en kompakt og praktisk kompetanseheving om klimagassberegninger med data fra den digitale tvillingen av bygget! Se hvordan klimagassberegninger kan gjøres raskere, bedre og billigere med data fra bygningsinformasjonsmodellen.

Sted: Sandvika Kunnskapsenter,

06.06.23 11:30

(#1164)

Arrangør: BIM Verdi

Med-arrangør/partner: Computerworld Event

Program med påmelding (events)

 

Seminar og verdiverksted: Bærekraftig og enklere eiendomsdrift med smarte data fra AI + BIM

Hvordan kan BIM og AI bidra til bærekraftig eiendomsledelse og tilgjengeliggjøre nødvendige data i et livsløpsperspektiv. Vi ser spesielt på informasjonsforvaltning i eiendomssektoren.

Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo

09.05.23 10:00

(#1137)

Arrangør: NTNU

Ekstern link til program/påmelding

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Oslo MET: Digitalisering og Bærekraft – fra Følelser til Fakta

Når forsking møter praksis – idéinkubator for fremtidige prosjekter. NTNU/ECPPM*, OsloMet, NMBU og BIM Verdi *European Conference on Product & Process Modelling = BIM.

Sted: OsloMet, Rom P-254 i Pilestredet 35, inngang fra Holbergsplass,

13.04.23 14:00

(#1119)

Arrangør: BIM Verdi

Program med påmelding (events)

 

Innblikk i 200 AI-løsninger for byggenæringen – og nytt logistikksystem i Mestergruppen.

Få innblikk i 200 AI-løsninger for byggenæringen.
Boligbygging i krevende tider: Mestergruppens bruk av varestandarder og nytt logistikksystem for bedre flyt i byggeprosjekter.

Innlegg fra: Mestergruppen

02.03.23 14:00

(#1112)

Arrangør: BIM Verdi

Program med påmelding (events)

 

Hvordan skal BIM’en settes opp for å levere riktige data for klimagassregnskap?

Hvordan kan vi (automatisk) validere om en BIM-modell kan brukes til klimagassberegninger? Det kommer flere verktøy for å beregne klimabelastninger. Felles er at de alle trenger gode nok data for å gjøre troverdige beregninger. IFC-modellene må testes for avklaring om ‘egnethet’. Dette kan gjøres manuelt eller med validatorer.

Innlegg fra: BIM Verdi

Se mer informasjon her

02.03.23 14:00

(#1117)

Arrangør: BIM Verdi

Program med påmelding (events)

 

Hvordan skal BIM’en settes opp for å levere riktige data for klimagassregnskap?

Hvordan kan vi (automatisk) validere om en BIM-modell kan brukes til klimagassberegninger? Det kommer flere verktøy for å beregne klimabelastninger. Felles er at de alle trenger gode nok data for å gjøre troverdige beregninger. IFC-modellene må testes for avklaring om ‘egnethet’. Dette kan gjøres manuelt eller med validatorer.

Innlegg fra: BIM Verdi

Se mer informasjon her

16.01.23 11:00

(#1058)

Arrangør: BIM Verdi

Med-arrangør/partner: Møller Eiendom

 

PilotVerksted EiendomsBIM

Arbeid med pilotutvikling.
Lukket arrangement.

12.01.23 17:00

(#1087)

Arrangør: Oslo BIMtreff

Ekstern link til program/påmelding

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

BIM-Beer

Sosial samling med Oslo BIMtreff. Det er bare å møte opp 🙂

Sted: Dubliner, Rådusgata 28
Oslo

05.01.23 14:00

(#1088)

Arrangør: BIM Verdi

 

MiljøBIM – gjennomgang av IFC-modeller

Vi ser på innkomne modeller og lager føringer for bruk av IFC-modeller i klimagassberegninger og verktøy for dette. Lukket møte for MiljøBIM-prosjektet.

20.12.22 09:00

(#1086)

Arrangør: BIM Verdi

Med-arrangør/partner: Fagskolen I Østfold

 

Fagskolen i Østfold – informasjonsmøte med BIM-tekniker-studenter

Innføring i alt. bruk av BIM og IFC-modeller, eks. til klimagassberegninger, ref. MiljøBIM-prosjektet

14.12.22 17:00

(#1059)

Arrangør: BIM Verdi

Ekstern link til program/påmelding

Med-arrangør/partner: Oslo BIM treff

 

Oslo JuleBIM middag

Sosial samling – ispedd noen faglige innlegg. Sammen med Oleksandra Furman, Magnus Nilsen Pelle Meholm Artur Tomczak Petru Conduraru André Torkveen inviterer vi til sosial samling med næring for hode og kropp. Gjerne sammen med BA-nettverket/Inger Hokstad og andre juleglade mennesker. Vi ber om påmelding på Linkedin, så vi ser hvor mange vi blir.

Sted: Vesper Gastrobar,

17.11.22 09:00

(#1037)

Arrangør: Computerworld Event

Ekstern link til program/påmelding

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

CIO Forum Eiendomsforvaltning

På CIO Forum Eiendomsforvaltning vil du høre om selskapers erfaringer med teknologiske løsninger som gjør hverdagen tryggere, billigere og mer oversiktlig. Du vil blant annet få eksempler på sensorteknologi for overvåkning av bygg, IoT-teknologi for måling av trafikk i bygg og andre teknologiske løsninger.

Sted: Oslo Kongressenter,

Stikkord/tags: prosjektbim, driftsbim, miljøbim

Se mer informasjon her

20.10.22 11:00

(#1038)

Arrangør: BIM Verdi

Med-arrangør/partner: NMBU

Program med påmelding (events)

 

Fra prosjektBIM til driftsBIM – og miljøBIM

Fra prosjektBIM til driftsBIM – hvordan kan vi bruke BIM-data i eiendomsdrift?

Innlegg fra: NMBU

Stikkord/tags: prosjektbim, driftsbim, miljøbim

Se mer informasjon her

18.10.22 09:00

(#1041)

Arrangør: Viken fylkeskommune

Ekstern link til program/påmelding

 

Hvordan realisere klimatiltak i byggeprosjekter

Når vedtak om klimavennlige byggeprosjekter er fattet er det opp til prosjektledelsen å gjennomføre. Men hvordan? Hensikten med seminaret er å gi kommunen gode verktøy for å innarbeide klimatiltak i byggeprosjektene.

Sted: Quality Hotel River Station i Drammen,

Stikkord/tags: miljøbim

Se mer informasjon her

19.09.22 11:30

(#1012)

Arrangør: BIM Verdi

Med-arrangør/partner: GS1

 

Maskinlesbare klimagassberegninger: Krav, behov, eksempler og løsninger i modell/BIM.

MiljøBIM-prosjektet skal skape økt effektivitet i byggenæringen ved bl.a. maskinlesbare klimagassberegninger med modell.
MiljøBIM er støttet av Viken fylkeskommune
PilotVerkstedet presenterer krav, behov, eksempler og alternative løsninger.

Se mer informasjon her

31.08.22 08:30

(#975)

Arrangør: coBuilder

Ekstern link til program/påmelding

 

BuiltBeyond 2022

BuiltBeyond er samlingsstedet for å lære om hva andre europeiske land gjør innen digitalisering og hvor fremtidsrettede norske aktører gir et innblikk i sin digitale reise.

Sted: Scandic Lillestrøm,

Rabattkode for BIM Verdi: BIMVERDI (legges i kommentarfeltet)

16.08.22 12:00

(#1049)

Arrangør: Næringshagen Østfold

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Miljøriktige og bærekraftige anskaffelser

Byggeprosjekter i tiden fremover setter søkelys på bærekraft og miljøkrav. Dette endrer hvordan anskaffelser beskrives og samtidig hvordan næringslivet skal levere. Slike prosjekter påvirker både entreprenøren og underleverandører. Derfor ønsker vi velkommen til faglig samling slik at din bedrift skal kunne møte de nye kravene.

Sted: Scene 5 – Lillestrøms kulturkafé,

Innlegg fra: Næringshagen Østfold

Se mer informasjon her

09.06.22 08:00

(#932)

Arrangør: Computerworld

Ekstern link til program/påmelding

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Digitalisering av byggenæringen – DAB22

Digitalisering av byggenæringen – DAB22

Sted: Oslo Kongressenter,

08.06.22 12:00

(#891)

Arrangør: BIM Verdi

Med-arrangør/partner: Computerworld Event: Digitalisering av byggenæringen (9. juni-samme sted)

Program med påmelding (events)

 

BIM Verdi PilotSeminar – med egenskaps- og miljødata i fokus – pluss pizza-samling fra kl 17.

Vi presenterer og diskuterer pilotsatsinger og mulige søknadsprosjekter under Grønn Plattform

Sted: Oslo Kongressenter, sal D,

Se mer informasjon her

12.05.22 10:00

(#951)

Arrangør: Byggevareindustrien

Ekstern link til program/påmelding

Med-arrangør/partner: BIM Verdi, Boligprodusentene, Samordningsforumet

 

Søknadsworkshop om byggenæringens fellesløsning for miljødata: Miljødata for Bygg og Anlegg med PDT

Kravene om miljødata og klimagassregnskap krever kostnadseffektiv bransjeløsning med verifiserte og oppdaterte egenskapsdata.
Byggevareindustrien i samarbeid med Samordningsrådet for digitalisering, Boligprodusentene, PDT Norge og BIM Verdi, inviterer til en søknadsworkshop for å definere hva bransjen må løse i fellesskap gjennom en søknad til Grønn Plattform. Tema: Bransjeløsning for sanntids miljø- og egenskapsdata for klimagassberegninger, sporbarhet og ombruk i bygg.

Sted: NTI as, Malmskriverveien 35
Sandvika
Norway

Innlegg fra: Byggevareindustrien

Stikkord/tags: miljødata, PDT, miljøkrav, taksonomi,

03.05.22 09:00

(#954)

Arrangør: Oslobygg KF

Med-arrangør/partner: Bærum Kommune, Sintef

 

Dialogkonferansen om avfallsfrie byggeplasser – NADA

Se mer informasjon her

24.03.22 14:00

(#949)

Arrangør: BIM Verdi

 

Nytt & nyttig – om miljøkalkyler og prosjektmuligheter, Grønn Plattform

Prosjektmuligheter i Grønn Plattform. Klimagassberegninger og miljøsertifisering med Reduzer og Kvist Solutions

15.03.22 10:00

(#931)

Arrangør: Norsk Byggtjeneste

Ekstern link til program/påmelding

 

NOBB Miljødata – webinar om distribusjon av klimadata

Innlegg fra: Norsk Byggtjeneste

18.02.22

(#928)

Arrangør: NTI

 

Spacemaker AI

Spacemaker er en skybasert AI-programvare som gir eiendomsutviklingsteam mulighet til å samarbeide, analysere og optimalisere potensialet til et tomteareal eller i forbindelse med større byutviklingsprosjekter.

17.02.22 14:00

(#886)

Arrangør: BIM Verdi

Ekstern link til program/påmelding

 

«Nytt & Nyttig» – oppdatering og nyheter fra nettverket

Autility, cobuilder med PDT fra NCC, Mestergruppen, Tjenestebiblioteket

Innlegg fra: BIM Verdi

Se mer informasjon her

02.02.22

(#924)

Arrangør: Byggevareindustriens forening

Med-arrangør/partner: Norsk Trevare, VKE, Treindustrien, Betong Norge, buildingSmart

 

Klimagassberegninger og digitale klimadata

På webinaret fikk vi bedre kjennskap til arbeidet som gjøres for å få EPDene maskinlesbare og tilgjengelige, og hvordan disse dataene vil brukes av verktøyutviklere og kunder.

Stikkord/tags: produktdatamaler, PDT, klimagassregnskap

20.01.22 14:00

(#803)

Arrangør: BIM Verdi

Ekstern link til program/påmelding

Med-arrangør/partner: Mestergruppen

 

Pilotverksted med pilot #2 fra Mestergruppen: Vareflyt integrert i og med BIM.

Pilot #2: Vareflyt integrert i og med BIM. MÅL: Få vareflyten integrert med en digital tvilling for avrop og faktisk status, på en gitt vare og på progresjonen i ett gitt bygg

Innlegg fra: Mestergruppen

Stikkord/tags: varelogistikk, BIM, digital tvilling

Se mer informasjon her

07.12.21 12:00

(#493)

Arrangør: NTNU

Ekstern link til program/påmelding

 

Workshop med NTNU: hvordan ulike digitale løsninger kan støtte økt gjenbruk i BAE-næringen.

Innlegg fra: NTNU

Se mer informasjon her

25.11.21 14:00

(#484)

Arrangør: BIM Verdi

Med-arrangør/partner: VDCnordic as

 

Kan blokkjede-teknologi og smarte kontrakter realisere «bilagsfrie byggeplasser»?

Innlegg fra: EY Norge as

Stikkord/tags: blokkjede-teknologi

Se mer informasjon her

11.11.21 14:00

(#474)

Arrangør: BIM Verdi

Ekstern link til program/påmelding

 

Sporbarhet som byggestein nr. 1. Hva kan vi lære av oljenæringen?

Innlegg fra: CodeIT

22.10.21 10:00

(#437)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Ekstern link til program/påmelding

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Mestergruppen med klimakalkulator på småbygg – et tastetrykk gir kvalitetssikret dokumentasjon av miljøkrav (Brukerhist. #372)

22.10.21 11:00

(#439)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Ekstern link til program/påmelding

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Nittedal og Rælingen kommune med Autility mot fremtidens eiendomsledelse – med erfaringer “Smart Digital Eiendomsledelse” (Brukerhist. #383)

22.10.21 12:00

(#441)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Ekstern link til program/påmelding

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Kruse Smith med 85% av milepæler nådd gjennom full kontroll på fremdrift på byggeplass (Brukerhist. #32)

21.10.21 10:00

(#438)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Ekstern link til program/påmelding

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Vestrheim rørentreprenør med egen produksjonsmodell (BIM) for å effektivisere produksjon, materialhåndtering og logistikk (Brukerhist. #411)

21.10.21 11:00

(#436)

Arrangør: BIM Verdi

Ekstern link til program/påmelding

 

Askim og Mysen Rør monterte prefabrikkerte avløpsrør på rekordtid i Rakkestad (Brukerhist. #300)

21.10.21 12:00

(#442)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Ekstern link til program/påmelding

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Larvik Kulturhus krympet elektrisitetsforbruket med 40 prosent med BIM-basert energistyring (Brukerhist. #418)

21.10.21 13:00

(#445)

Arrangør: Bygg Reis Deg og BIM Verdi

Ekstern link til program/påmelding

 

JM Norge fjerner dødtid og varesvinn med OrderControl (Brukerhist. #329)

Se mer informasjon her

21.10.21 15:00

(#370)

Arrangør: BIM Verdi

 

BIM Verdi Arena – Deltakerforum 21 okt.-21

Sted: Norges Varemesse, møterom Q4,

Se mer informasjon her

20.10.21 12:00

(#449)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Ekstern link til program/påmelding

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

SirkTre, Avfallsfrie Byggeplasser og Wasteless: Satsinger på avfallsreduksjon og resirkulering i byggenæringen

Se mer informasjon her

20.10.21 12:30

(#930)

Arrangør: Bygg Reis Deg

 

Digital sporbarhet er byggestein nummer én, ved Jon Karlsen

Jon K. sitt innlegg starter 00:16:00 i ekstern link

Innlegg fra: Digitalt Veikart

Stikkord/tags: sporbarhet

20.10.21 13:00

(#440)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Ekstern link til program/påmelding

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Are treindustri med 70 % tidsbesparelse i mengdeberegning og kalkulasjon (Brukerhist. #347)

20.10.21 14:00

(#446)

Arrangør: Bygg Reis Deg og BIM Verdi

Ekstern link til program/påmelding

 

JM med en verdikjede uten gipsavfall – i boligprosjekter (Brukerhist. #344)

Se mer informasjon her

20.10.21 15:00

(#447)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Ekstern link til program/påmelding

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Betonmast Boligbygg AS vil redusere sine innkjøpsvolum for gips og trelast med 25 % (Brukerhist. #344)

Se mer informasjon her

14.10.21 14:00

(#425)

Arrangør: BIM Verdi

 

‘Smart digital Eiendomsledelse’ og Autility: nettverkswebinar 2021-10-14.

Sted: xx,

Innlegg fra: Oslobygg, Autility

Se mer informasjon her

23.09.21 08:00

(#448)

Arrangør: Computerworld Event

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Digitalisering av byggenæringen 2021

Se mer informasjon her

16.09.21 14:00

(#483)

Arrangør: BIM Verdi

Ekstern link til program/påmelding

 

Fremtidens varelogistikk i byggenæringen. Webinar i temagruppen «Varelogistikk»

Se mer informasjon her

16.04.21

(#943)

Arrangør: Verdinettverk as

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Innsiktsmøte -avfallsfrie byggeplasser – med Bergene Holm, Løvenskiold Handel, OBOS Block Watne

11.03.21 14:00

(#428)

Arrangør: BIM Verdi

 

Hva skal til for å formidle din digitaliserings-historie på våre plattformer?

11.02.21 14:00

(#429)

Arrangør: BIM Verdi

 

Askim og Mysen Rør med prefab av rør fra generiske modeller og montering av disse på Heiergården Terrasse

11.02.21 14:00

(#430)

Arrangør: BIM Verdi

 

«Avfallsfrie byggeplasser så langt og hvor veien går videre?»

20.10.20 09:00

(#431)

Arrangør: BIM Verdi

 

Pilotverkstedet «Fra byggfokuserte til datafokuserte byggeprosesser

03.06.20

(#516)

Arrangør: BIM Verdi

 

DV 2.0 og digitale felleskomponenter

Stikkord/tags: felleskomponenter,

07.04.20

(#492)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

BIM Verdi-webinar med CheckD

18.10.19 10:30

(#693)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Fremtidens digitale byggeplass ved bruk av «Fonn Byggemappen»

Fremtidens digitale byggeplass ved bruk av «Fonn Byggemappen»

Innlegg fra: FONN

18.10.19 10:50

(#694)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Digital rehabiliterings-logistikk: hvordan bygge, gjenbruke og reise byggverket, samtidig?

Digital rehabiliterings-logistikk: hvordan bygge, gjenbruke og reise byggverket, samtidig?

Innlegg fra: Catenda

18.10.19 11:00

(#695)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Visuell planlegging for rigg og drift.

Effekten av visuell planlegging, med fokus på rigg og drift.

Innlegg fra: NTI as

18.10.19 11:10

(#696)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Terrengmodeller rett i BIM’en

Terrengmodeller rett i BIM’en

Innlegg fra: Norkart

Stikkord/tags: Norkart, e-torg

18.10.19 11:20

(#697)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Den elektroniske byggesøknaden – en tjeneste fra satsingen Fellestjenester Bygg (3)

Den elektroniske byggesøknaden – en tjeneste fra satsingen Fellestjenester Bygg (3)

Innlegg fra: Ambitia

18.10.19 11:30

(#698)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Rørweb- fullverdig KS- og dokumentasjonssystem

Rørweb- fullverdig KS- og dokumentasjonssystem får brukere tilgang til de viktigste digitale byggesaksskjemaene fra Fellestjenester BYGG (4)

Innlegg fra: Rørentreprenørene

18.10.19 13:20

(#699)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Slik scannet vi Bygg Reis Deg-utstilling i 3D

Slik scannet vi Bygg Reis Deg-utstilling i 3D

Innlegg fra: Miris og Exact Geo Survey

18.10.19 13:30

(#700)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

BIM av eksisterende bygg: Drone- og robotscanning

Slik lager du en BIM av dine eksisterende bygg: Drone- og robotscanning

Innlegg fra: Geograf Digital

18.10.19 14:00

(#701)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

3d kan kutte byggekostnader vesentlig

3d kan kutte byggekostnader vesentlig

Innlegg fra: Imerso Dig. tvilling

18.10.19 14:10

(#702)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Praktisk bruk av BIM-objekter i prosjektering

Praktisk bruk av BIM-objekter i prosjektering

Innlegg fra: BIMBear

Stikkord/tags: bim-objekter

18.10.19 14:30

(#703)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Digital dokumentasjon på håndverkernes premisser.

Digital dokumentasjon på håndverkernes premisser. Visuelle sjekklister, rett i tegning

Innlegg fra: CheckD

18.10.19 14:40

(#704)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Radikal innovasjon og digitalisering i Norge må baseres på åpne internasjonale standarder!

Radikal innovasjon og digitalisering i Norge må baseres på åpne internasjonale standarder!, hvordan få data til å flyte effektivt mellom løsninger og aktører

Innlegg fra: buildingSMART Norge

Stikkord/tags: standarder

18.10.19 15:20

(#705)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Hvordan optimalisere vare- og dataflyt fra produsent og frem til byggeplass

Hvordan optimalisere vare- og dataflyt fra produsent og frem til byggeplass

Innlegg fra: APX Systems

18.10.19 15:30

(#706)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Digitalt veikart – introduksjon og firma eksempler

Digitalt veikart – introduksjon og firma eksempler

Innlegg fra: MultiBIM

18.10.19 15:40

(#707)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Kan bedre forskning gi økt effektivitet i byggenæringen?

Kan bedre forskning gi økt effektivitet i byggenæringen? Hva ligger i et SFI (Senter for forskningsdrevet Innovasjon) for byggenæringen?

Innlegg fra: NTNU

17.10.19 10:30

(#674)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Innbygger og bedriftsdrevet digital byutvikling

Innbygger og bedriftsdrevet digital byutvikling

Innlegg fra: Alta kommune

Stikkord/tags: byutvikling

17.10.19 10:40

(#675)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

kundefokus på din digitale satsing

Hvordan skape kundefokus på din digitale satsing? “Landslaget i digitalisering”, Digital Norway – har funnet nøkkelen.

Innlegg fra: Digital Norway, Innovation Norway, Verdinettverk

Stikkord/tags: konkurransekraft, vekst

17.10.19 10:50

(#676)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Holte ByggSøk – en tjeneste fra satsingen Fellestjenester Bygg (1)

Holte ByggSøk – en tjeneste fra satsingen Fellestjenester Bygg (1)

Innlegg fra: Holte

Stikkord/tags: byggsøk

17.10.19 11:00

(#677)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Elektronisk nabovarsling – raskere, enklere og billigere

Elektronisk nabovarsling – raskere, enklere og billigere

Innlegg fra: Norkart

Stikkord/tags: nabovarsel

17.10.19 11:10

(#678)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Ease Smart Lock – starten på en mobil revolution på byggarbetsplatsen?

Ease Smart Lock – starten på en mobil revolution på byggarbetsplatsen?

Innlegg fra: Infobric

Stikkord/tags: HMS

17.10.19 11:20

(#679)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Den digitale HMS-tavlen

Den digitale HMS-tavlen

Innlegg fra: Certior HMS-tavle

Stikkord/tags: HMS, HMS-tavle

17.10.19 11:30

(#680)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

BIM, AR/VR og kollektiv overgang til verdistyrt prosjektuvikling.

BIM, AR/VR og kollektiv overgang til verdistyrt prosjektuvikling.

Innlegg fra: AINS (Finland)

Stikkord/tags: AR, VR

17.10.19 13:40

(#681)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Samkjøring av tekniske anlegg

Slik får du tekniske anlegg i dine respektive bygg til å fungere sammen.

Innlegg fra: Virtual House

Stikkord/tags: SD-anlegg

17.10.19 14:00

(#682)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Sensorteknologi gir smartere veier

Sensorteknologi gir smartere veier

Innlegg fra: Disruptive Engeneering

17.10.19 14:20

(#683)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Digital søknad om avkjørsel fra offentlig vei

Digital søknad om avkjørsel fra offentlig vei

Innlegg fra: Statens Vegvesen

Stikkord/tags: vei, anlegg

17.10.19 14:30

(#684)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

BIM plattform for produksjonsdata og anleggsentreprenører

Hvor mye tid kan anleggsentreprenør spare på å koordinere produksjonsdata på en uavhengig BIM plattform?

Innlegg fra: InfraKit

Stikkord/tags: anlegg

17.10.19 14:40

(#685)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Forvaltningsløsninger for Infrastruktur basert på klassifisering

Forvaltningsløsninger for Infrastruktur basert på klassifisering

Innlegg fra: Trimble

Stikkord/tags: infrastruktur, klassifisisering

17.10.19 15:00

(#686)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Digital byggevarelogistikk i praksis.

Digital byggevarelogistikk i praksis.

Innlegg fra: Holte og Gausdal Landhandleri

17.10.19 15:10

(#687)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Maxbo og miljøfilter

Maxbo sine miljøfilter skal gjøre det enklere. Hva innebærer det for leverandører og kunder?

Innlegg fra: Løvenskiold Handel, Maxbo

Stikkord/tags: miljøfilter

17.10.19 15:15

(#688)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Produktdatamaler som kritisk suksessfaktor i digitaliseringsarbeidet

Hvorfor er Data Templates (datamaler på norsk) kritisk suksessfaktor i digitaliseringsarbeidet?

Innlegg fra: Cobuilder

Stikkord/tags: PDT, PDS

17.10.19 15:30

(#689)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Produktdatamaler for kostnadseffektive klimavurderinger

Digitale produktdatamaler (PDT) – det viktige grunnlaget for kostnadseffektive klimavurderinger.

Innlegg fra: Byggevareindustriens forening

Stikkord/tags: PDT, PDS

17.10.19 15:40

(#690)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Digitalt veikart – introduksjon og firma eksempler (R)

Digitalt veikart – introduksjon og firma eksempler (R)

Innlegg fra: Multibim

Stikkord/tags: Digitaltveikart

17.10.19 16:40

(#691)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Bygg21 med beste praksis for en mer effektiv byggenæring.

Få innsyn i beste praksis for en mer effektiv byggenæring. Gode guider for egen kunnskapsbygging innen plan- og byggesak, produktivitet, kvalitet og bærekraft, samhandling, industrialisering.

Innlegg fra: Bygg21

Stikkord/tags: bygg21, bestepraksis

17.10.19 17:00

(#692)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

VDC – Virtual Design and Construction

VDC – Virtual Design and Construction – et grep for økt digitalisering i prosjekter – introduksjon og prosjekt eksempler (R)

Innlegg fra: Multibim

Stikkord/tags: VDC

16.10.19 13:00

(#663)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Det digitale skiftet i forhold til økt bærekraft

Det digitale skiftet i forhold til økt bærekraft

Innlegg fra: BIM Verdi

16.10.19 13:15

(#664)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Statsbyggs BIM-manual

Papirløse byggeplasser, prosesskoding og ‘som-bygget’-BIM – er noen av føringene i ny versjon av Statsbyggs BIM-manual. Orientering om krav og føringer i nye byggeprosjekt.

Innlegg fra: Statsbygg

Stikkord/tags: BIM-manual

16.10.19 13:30

(#665)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Avfallsfrie byggeplasser

Avfallsfrie byggeplasser, eksempel på problemstillinger og prosjekt. Introduksjon av Pilotverksted.

Innlegg fra: BADigital

16.10.19 13:40

(#666)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

miljødeklarasjoner (EPD) i praksis

Digitalisiering er også automatisering og standardisering. Bruk at miljødeklarasjoner (EPD) i praksis.

Innlegg fra: EPD-Norge

Stikkord/tags: EPD

16.10.19 14:20

(#667)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Digitale Veikartet 2.0

Det Digitale Veikartet 2.0. Hva skjer?

Innlegg fra: BNL

16.10.19 14:30

(#668)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Digitalt veikart – introduksjon og firma eksempler

Digitalt veikart – introduksjon og firma eksempler

Innlegg fra: MultiBIM

16.10.19 14:40

(#669)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

BREEAM miljøfilter

BREEAM miljøfilter: Hvordan velge riktige byggevarer?

Innlegg fra: Norsk Byggtjeneste

16.10.19 15:00

(#670)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Den digitale kundereisen for boligkjøp

Hvordan kan digitalisering skape bedre brukeropplevelser? Den fremtidige digitale kundereisen for boligkjøp.

Innlegg fra: Digital Xbo-OBOS

16.10.19 16:15

(#671)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Avfallsfrie byggeplasser

Avfallsfrie byggeplasser i OBOS Block Watne

Innlegg fra: OBOS Block Watne

16.10.19 16:20

(#672)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Avfallsfrie byggeplasser

Hvilke forventinger har Oslo kommuner har til avfallsfrie byggeplasser?

Innlegg fra: Oslo kommune – eiendoms- og byfornyelsesetaten

16.10.19 16:30

(#673)

Arrangør: Bygg Reis Deg

Med-arrangør/partner: BIM Verdi

 

Avfallsfrie byggeplasser

ABP: Muligheter og utfordringer fra system- og programvare-siden

Innlegg fra: NTI as

27.08.19

(#662)

Arrangør: BIM Verdi

Med-arrangør/partner: Digital Norway

 

Konkurransekraft og Vekst

Konkurransekraft og Vekst-1. To-dagers samling med kundefokus på digitaliseringsmuligheter

Innlegg fra: Digital Norway, Innovation Norway, Verdinettverk

12.02.19

(#661)

Arrangør: BIM Verdi

 

Digital varelogistikk 2.0

Pilotseminar #7 Digital varelogistikk 2.0 med det siste i samhandlingsløsninger

Innlegg fra: Norsk Byggtjeneste, Holte, GS1, bimsync, Logiq, CodeIT

07.06.17 14:00

(#517)

Arrangør: BIM Verdi

Med-arrangør/partner: buildingSMART Norge

 

Åpent medlemsmøte i buildingSMART Norge og pilotseminar i BIM Verdinettverk

Se mer informasjon her

Betingelser for deltakelse og deltaker/partneravgift:

1) Deltaker-/partneravgiften fornyes aut. for et kalenderår eller 12 mndr. av gangen med mindre deltakelsen sies opp skriftlig innen utgangen av inneværende avtaleperiode. Unntaket er nye deltakere/partnere som forplikter seg til deltakelse i min. 24 mndr.

2) Tidspunkt for oppstart og avregning av oppgradering skjer fra og med det kvartalet registreringen eller endringen skjer, dvs. årsavgiften har 4 deler.

3) Utdanningsinstitusjoner, foretak med lavere driftsinntekter enn 5 mnok., ikke-kommersielle foretak og oppstartsbedrifter (yngre enn 2 år) kan få inntil 50% redusert deltakeravgift i en periode.

Vurderer du å gå inn som partner for å ta hele nettverket BIM Verdi i bruk for å løse dine spesifikke utfordringer og problemstillinger, så ta gjerne kontakt med Bård Krogshus på baard@bimverdi.no eller telefon 95855555, for en uforpliktende prat om mulighetene.

På MinSide kan du registrere en gratis kontaktprofil for å motta nyheter, registrere brukerhistorie etc. Samme sted finner du skjema for etablering av deltakerprofil m.m. Her kan du krysse av for type deltakelse.