«ByggSammen» fjerner arbeidsdagens «pes»

Intensivprogrammet som fjerner arbeidsdagens «pes»

Intensivprogrammet som gir deg en smidig og effektiv hverdag

Føler du på at jobben kunne glidd lettere? At inngrodde mønster, tungvinte prosesser og sløve redskaper gjør arbeidet tyngre enn den strengt tatt burde vært? Kall det gjerne stress, mas eller slit. Vi kaller det pes. Intensivprogrammet «ByggSammen» er laget for å fjerne peset og gi deg en mer lystbetont arbeidsdag. For all fremtid.

For den ærverdige Alta-entreprenøren Harald Nilsen AS er kvalitet viktig i alle ledd. Det handler ikke om å gjøre det billigst, men best. Grunnleggern sa i sin tid: «Å bygge et fint hus er ikke det minste vanskelig, men å bygge et hjem er mer problematisk.»

– Uansett om vi bygger leiligheter, skoler eller forretningsbygg, tar vi med oss Harald Nilsens ord i vårt daglige virke. Med 60 års erfaring i sekken og mange, store prosjekter bak oss, har vi funnet oppskriften på bygg som betyr noe, og bygg som varer. Kvalitet er viktig i alle ledd. Derfor har vi svært kompetente prosjektledere og dyktige håndverkere som jobber hardt og med det ypperste av moderne verktøy, sier daglig leder Halvdan Heggheim i Harald Nilsen AS.

Pes med bestillinger
Heggheim forteller at de har satset tungt på digitalisering gjennom sin entreprenørforening NESO. Og da spesielt i forhold til digital byggeprosess, åpenBIM, og kalkulasjons-programmer. Dette representerer da også et område han føler de behersker og har høy kompetanse innen. På tvers av virksomheten.

– Det rent bygningsmessige kan vi. Det vi imidlertid sliter med er å få integrert disse verktøyene i våre underliggende systemer. Integrasjonen mot for eksempel; fakturakontroll, integrasjon mot regnskapssystemer, posteringer, bestillinger, ordrebekreftelse, produksjonsoppfølging og integrering mot kalulasjonssystemet, er altfor tungvint. Vi må få dette til å gli på en helt annen måte. Det blir for komplisert og krever for mye tid. Vi vil ha et system som automatisk synkroniserer våre innkjøp, kontrahering og den generelle prosjektkontrollen med innsamling av nødvendig FDV-data, HMS-blad, koblet opp mot plassering i modell og mot den genrelle varelogistikken ute på byggeplass. Alt dette burde vært enklere. I dag må vi gjøre dette manuelt. Kanskje så mye som tre – fire ganger per operasjon for at alt skal bli riktig i alle systemene. Og det er pes, sier Heggheim.

Finner smartere løsninger
André Mamelund er tjenesteansvarlig Bygg hos Logiq AS og har lang erfaring fra byggenæringen. Han er på ingen måte ukjent med Heggheims pes.

– Nesten alle spanderer store krefter på oppgaver de helst ville sluppet. Dyrebar tid de gjerne skulle brukt på å få den «egentlige jobben» gjort. Ta fakturagodkjenning for eksempel. Én time per faktura er ikke uvanlig. Dét er bortkasta tid det. Gjennom intensivprogrammet ByggSammen viser vi deg en enkel metode. I samarbeid med andre aktører finner vi smartere løsninger og fjerner ditt spesifikke pes, sier Mamelund, som sammen med Jan Fredrik Bjørntvedt, leder samlingene i ByggSammen-programmet.

Velegnet for deg som vil forenkle
Ifølge Mamelund og Bjørntvedt er programmet spesielt godt egnet for små og mellomstore aktører i byggebransjen som ønsker å forenkle måten de jobber på, slik at de kan bruke mer tid på å skape verdi for kundene sine. Begge kurslederne mener alle som ønsker forenkling i en hektisk hverdag bør melde seg på.

– Det er ofte ikke så lett å ta tak i eller se problemene eller hva som egentlig er årsaken alene. Ofte er det sammensatt og involverer flere, og med nettverkseffektene vi her kan utnytte kan vi få fortgang på dette, sier Mamelund.

– Men vi har også sett at de større ofte ser seg blinde i store svært langsiktige prosjekter, og «glemmer» å ta enkle grep for å fjerne unødig ressursbruk i problemstillinger som har raske løsninger. Mange kan nok få «aha!» opplevelser – uansett størrelse, sier Mamelund .

Metoder og samarbeid
«ByggSammen» har som mål å etablere en metodikk for å gjøre deltakerne i stand til å ta tak i problemstillinger de har, og gjennomføre tiltak for å løse problemene raskt med konkrete løsninger.

– Digitalisering blir sett på som «dyrt og vanskelig». Vi skal ufarliggjøre dette å vise at det er mulig å gjøre ting raskt og høste gevinster raskt, røper Mamelund.

Digitalisere sammen
Han mener det viktigste budskapet å ta med seg tilbake fra programmet er at for å bli bedre må man jobbe mer med de områdene hvor man ikke er så flink. I tillegg er samarbeid et nøkkelord.

– Skal vi klare å komme videre må vi i mye større grad samhandle og hjelpe hverandre på tvers av roller, med hverandres utfordringer. Vi må rett og slett bli mer interessert i hva de andre rundt oss sliter med, og hvordan vi kan bidra for dem. Da er det også noen som bidrar for deg. Det er det vi mener med «ByggSammen», og det er det vi ønsker å få til på samlingene, avslutter Bjørntvedt.