Samler og foredler

«BIM Verdi jobber med reelle problemstillinger.»

«BIM Verdi jobber med reelle problemstillinger. Ikke teoretiske tomprat»

Rupert Hanna er av den oppfatning at BIM Verdis pilotseminarer har hatt en stor praktisk verdi for den enkelte aktørs forståelse av hvor viktig – og riktig – den digitale verdikjedens er i ferd med å bli for næringen som helhet.

Hanna gikk for en tid siden til en jobb i Rendra, men har tidligere jobbet i Catenda og ikke minst i NOBB. Byggenæringens felles informasjons- og produktportal. Hvor du blant annet finner strukturert og standardisert produktinformasjon og dokumentasjon. Gjennom tjenesten NOBB får du tilgang til oppdatert, kvalitetsikret data knyttet til drøyt 900 000 byggevarer som benyttes på norske byggeplasser, kostnadsfritt. Data som kan eksporteres og benyttes i alle eksterne dataløsninger basert på åpenBIM. Norsk Byggtjeneste har vært en entusiastisk deltager og ofte tatt en ledende rolle i BIM Verdis arbeid og prosjekter.

– Etter min oppfatning er antagelig den største verdien nettverkets evne til å samle programvareleverandører, entreprenører, byggherrer, bransjeorganisasjoner og produsenter, slik at de sammen kan finne samarbeidspartnere og jobbe med reell informasjonsflyt i virkelige prosjekter. Uten å bli distrahert av de kommersielle aspektene, sier Hanna.

Skaper åpenhet og transparens

Hanna er av den oppfatning at det er et svært viktig arbeid som gjennom tre år og syv pilotseminarer, har spilt en viktig rolle i utbredelsen og utnyttelsen av de åpne standardene og frie formatene utviklet av buildingSMART. Både her hjemme og internasjonalt. 

– I pilot-seminarene har det blitt samlet aktører med en felles intensjon om å løse opp i de digitale flaskehalsene i de respektive verdikjedene som har ligget under lupen. Dette har foregått på en måte som har gitt alle innsyn i den enkelte aktørs prosesser, og på den måten gjort det mulig å jobb fram effektive prosesser som alle har kunnet enes om. Metodikken er ytterst praktisk orientert og dermed målbar. Noe som har – og har hatt – stor verdi for den enkelte aktør, men også for næringen som helhet. Svært mange seminarer, konferanser og work-shopper munner ut i masse ord, rapporter og teoretiske betraktninger. For å omfavne det som faktisk skjer i praksis, kaster heller BIM Verdis seanser seg direkte på ekte problemstillinger og lar det teoretiske flyte. Med dette har vi i felleskap oppnådd å skape løsninger som fungerer. På tvers av fagbarrierer og de virksomhetspesifikke problemstillingene som ellers kunne kommet i veien. Dette gjør resultatene enkle å bygge videre på. Til syvende og sist er det vel nettopp det å «digitalisere sammen» handler om, avslutter Hanna.