Fagrådet består av eksperter inne sine fagfelt og kan gi innspill til prioritering av tema, samt faglig innhold og avgrensninger for praktiske piloter,  prosjekter og brukerhistorier/proof-of-concept.

Magnus Nilsen

Daglig Leder, Sparkel AS Personlig Linkedin-side Hjemmeside for Sparkel AS Fagrådgiver knyttet til temagruppe(r): Varelogistikk og -egenskaper, Industrialisering og avfallsforebygging

Jobbet med digital transformasjon i byggebransjen. Teknologikonsulent for Avfallsfrie Byggeplasser, Standard Norge BIM komité deltaker, aktiv medlem av BIMVerdi og Construction City Cluster.


Håkon Kalbakk

Co-founder, Modulize Hjemmeside for Modulize Fagrådgiver knyttet til temagruppe(r): Industrialisering og avfallsforebygging

Håkon er gründer i Modulize med ansvar for kommersialiseringen. Har har utdannelse fra Norges Handelshøyskole og har startet 3 teknologiselskaper før Modulize. Modulize er en tech startup i Oslo som lager programvare for produsenter av prefabrikerte elementer. Vårt første produkt er automasjon av arealberegning av vegger fra .IFC filer (BIM modell).


André Keane

Co-founder / CTO, Autility Hjemmeside for Autility Fagrådgiver knyttet til temagruppe(r): Digital Tvilling og drift

Bred erfaring med digitalisering og generelt i grensesjiktet mellom teknologi og forretning, før omsider “deep tech” ble fokusområdet og Autility ble stiftet. Jobber nå intensivt med å knytte domenene kunstig intelligens og digitale tvillinger med grafteknologi (semantisk lenket data) for å oppnå sømløs flyt mellom konstruksjon->drift og nåtiden->fremtiden.


Knut Mathisen

Ansvarlig BAE, GS1 Hjemmeside for GS1 Fagrådgiver knyttet til temagruppe(r): Varelogistikk og -egenskaper, Industrialisering og avfallsforebygging

Trine Dyrstad Pettersen

Teknisk sjef, Byggevareindustrien forening Hjemmeside for Byggevareindustrien forening Fagrådgiver knyttet til temagruppe(r): Varelogistikk og -egenskaper, Industrialisering og avfallsforebygging

Helhetlig forståelse for bolig- og bygg – fra planlegging til utførelse. Energi, miljø- og materialfaglig sterk. God kjennskap til miljødokumentasjon både på produkt- og byggnivå, herunder EPDer, klimagassberegninger og ulike sertifiseringsordninger. Aktiv innen maskinlesbar miljødokumentasjon og produktdatamaler. Deltar i ulike standardiseringskomiteer innen energi og miljø i byggenæringen.


Tom R. Holbein

Partner/ Daglig leder, VDCnordic AS Hjemmeside for VDCnordic AS Fagrådgiver knyttet til temagruppe(r): Varelogistikk og -egenskaper, Digital Tvilling og drift

Autonome prosesser i alle faser i BAE industrien, der unik digital tvilling følge i Ide/skisse/prosjektering/bygg/drift/Rive-fasen.
Over 20 års erfaring med bruk av 3D modeller samt scanning og modellering av eksisterende bygg.
Arkitekt Bolig/ Næring bakgrunn og3D artist , BIM konsulent- Digital tvilling Onshore/ Offshore.


Anstein Skinnarland

Direktør Digitalisering og teknisk ledelse, Personlig Linkedin-side Fagrådgiver knyttet til temagruppe(r): EiendomsBIM (digital tvilling, drift), MiljøBIM (klimagassberegninger fra BIM), SirkBIM (ombruk, gjenbruk, verdibank etc.), BIMtech (kunstig intelligens, IDS m.m.)

Sirkulær økonomi, klimagassregnskap, modellkvalitet, KI i byggeindustrien


Petru Conduraru

Daglig leder/Senior BIM rådgiver, Condconsult AS Personlig Linkedin-side Fagrådgiver knyttet til temagruppe(r): ByggesaksBIM (byggesøknader, GIS, visualisering), EiendomsBIM (digital tvilling, drift), MiljøBIM (klimagassberegninger fra BIM)