Et solid og nyttig nettverk

«Vi har hatt stor suksess med å digitalisere sammen»

Stor suksess med å «digitalisere sammen»

I løpet av de siste seks årene har en gruppe aktører fra så og si alle sider av bordet i den mangslungne norske byggenæringen jobbet sammen for styrke den felles digitale verdikjeden. Selv om veien til tider har vært kronglete, ble resultatet over all forventning. Vi har slått av en prat med en sentral deltager i BIM Verdi.

– Vi ønsker å være aktive i verdiskapende nettverk som kan gi oss kunnskap, markedsmuligheter og gode personrelasjoner. Vi har nå vært aktive i BIM Verdi i seks år og deltakelsen har gitt oss klingende mynt i kassa i form av nye kontakter, konkrete forretningsmuligheter og projektfinansiering. Fordeler som ikke hadde blitt oss til del på egen hånd, sier Halvor Jensen leder av BIM Verdis styringsgruppe og administrerende direktør i NTI AS.

Produktivt samspill
NTI er et selskap som leverer informasjons- og modelleingsløsninger for bygg, anlegg og eiendom. Løsninger som binder bestillere, utførende og brukere av bygg sammen. Noe som gjør at selskapet er avhengige av et åpent og skapende forhold til alle fag og aktører. Halvorsen er av den oppfatning at BIM Verdi bidrar med nettopp dette.

– BIM Verdi gjør godt fotarbeid, arbeider effektivt og praktisk for å skape markedsrettede pilotprosjekter, møteplasser og produktivt samspill mellom IT-løsninger og byggenæringen som krevende kunder. Jeg anbefaler BIM Verdi for alle som vil møte fremtiden gjennom å «digitalisere sammen», sier Jensen.

Løfte i flokk
Jensen syns nettverkets metode ikke bare synliggjør den digitale verdikjeden, dens mange hull og hver enkelt aktørs plass, men også hvordan hullene lar seg lappe til det beste for alle.

– Gjennom samarbeidet i nettverket syns jeg vi har fått initiert god innovasjon og produktutvikling på mange felt. BIM Verdi har lyktes svært godt med å trekke fram og gjennomføre viktige piloter. Piloter som hver på sin måte synliggjør nytten av den pågående digitaliserin- gen. På tvers av verdikjeden. Det pågående samspillet i nettverket viser at det er en økende vilje til å «digitalisere sammen» og at mange aktører i næringen nå løfter i flokk. Pilotene er jo på mange måter en type mikrotjenester – eller applikasjoner om du vil – som kan brukes på nytt i kommende innovasjoner og sammenhenger. På tvers av verdikjeden. Gjenbruk av gode erfaringer gir progresjon og framdrift som hele næringen kan bygge videre på, avslutter Jensen.