Substans og stemning:

Næringsrikt vorspiel til CW-Konferansen 8.juni

Næringsrikt vorspiel til CW-konferansen 8. juni

Den 8. juni – dagen før Computerworlds «Digitalisering av byggenæringen» – inviterte vi i samarbeid med Norsk Kommunalteknisk Forening og GS1 nok en gang til Pilotseminar. Temaet var denne gang «Full sporbarhet og dokumentasjon av byggets egenskaper – helt nødvendig for en bærekraftig næring».

Nok en gang ble vorspielet til det som etterhvert har blitt byggenæringens viktigste konferanse, ytterst velykket, med høy energi, gode foredrag og snaut femti deltagende. Vi takker ydmykt for oppmøtet og gleder oss allerede til neste år!

Vi har samlet opptak av høydepunktene her: 

«Har keiseren klær eller er han naken» Er eiendomsavdelingene i Norske kommuner godt nok skodd – og kledd – for å kunne møte kravene og utnytte mulighetene som digitalisering, sømløs dataflyt og automasjon representerer?  Se opptak av administrende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forenings Kirsti Kierulfs foredrag her

«Veidekke ber om utslippsdata på produkt- og prosjektnivå – fra 160 leverandører.» Norges antaglig største entreprenør skal redusere sine klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030. Hvordan henter de inn miljødata og hvordan kan dette gjøres mer effektivt? Se opptak av senior innkjøpsanalytiker i Veidekke Eyvind Zetterbergs foredrag, her

«Mestergruppen skal halvere CO2-utslipp, tid og kostnad for småhusbygging» Se direktør for boligutvikling og bærekraft Lars-Fredrik Forberg presentere Mestergruppens nye piloter innefor verdikjedemodellering, tidligfase feltutvikling og klimagassberegninger, her

Du finner flere opptak og svar på spørsmål stilt til foredragsholderene i «kalenderen»