Trenger du hjelp til å kartlegge ditt behov?

Vi skreddersyr «Digitale veikart» for enhver virksomhet

Vi skreddersyr «Digitale veikart» for enhver virksomhet

BIM Verdi har i løpet av de siste årene veid modenhet og utviklet mer enn 20 spesialtilpassede, digitaliserings-strategier for små og store aktører. Alle etter mønster av den helhetlige strategien «Digitalt veikart for byggenæringen» utarbeidet av Byggenæringens Landsforening (BNL).

– Uansett hva kjernevirksomheten din er, hvilken rolle du spiller i verdikjeden, eller hvor langt dere er kommet med digitaliseringen, kan vi hjelpe deg å se mulighetene som nå åpner seg, og sammen definere mål og utstyre dere med de redskapene som gjør det mulig å nå dem, sier daglig leder i BIM Verdi Bård Krogshus.

Innsikt og forståelse
Gjennom en grundig analyse av din virksomhets natur og behov, hjelper BIM Verdi deg til et kortfattet veikart som både kan fungere som et praktisk redskap i det daglige og som en solid grunnstein i en helhetlig digitaliseringsstrategi.

– Målet er å strukturere og løse informasjonsflaskehalser innen alle grener av bygg, anlegg og eiendom. Våre redskaper er analyse, faktabasert rådgivning og gjennomføring av pilot- og referanseprosjekter. Innledningsvis kjører vi derfor et kort intervju basert på et standardisert spørreskjema. Intervjuet utgjør basisen for en konsis workshop hvor vi sammen ser på modenheten i din virksomhet, definerer realistiske mål og sammen finner den raskeste veien for å nå dem. Sluttproduktet er en kortfattet, forståelig og presis rapport, sier Krogshus

– Strukturen viser på den ene side hvilke grep næringen bør ta for å maksimere effekten av digitaliseringen. På den andre siden synliggjør den hvordan din virksomhet kan nyttiggjøre seg det arbeidet som gjøres sentralt, og på den måten ta i bruk metoder, verktøy og prosesser som harmonerer med resten av næringen. Målet er en konsistent digitalisering som kommer alle til gode, sier BIM-spesialist Lars Chr. Christensen, som også har vært en av medforfatterne i utarbeidelsen av det originale veikartet fra BNL.