BIM Verdi skreddersyr «Digitale veikart»

Norgips fikk et skreddersydd «Digitalt veikart»

«Dette er en type opplegg alle burde gjennomføre»

Dette sier administrerende direktør Hilde Herud i Norgips som har fått kartlagt virksomhetens digitale modenhet for å kunne harmonisere seg med fremtiden slik den skisseres i BNLs «Digitale veikart. NorGips er en av flere produsenter som har gått gjennom BIM Verdis prosess ment å kartlegge digital modenhet og meisle ut en mulig strategi for virksomhetsspesifikk harmonisering i forhold til BNLs Digitale veikart.

– Vi ønsket en harmonisering med Digitalt Veikart fordi vi ser et stort potensial i å digitaliseres oss sammen med resten av næringen. Dette tror vi vil føre til en mer seriøs, konkurransedyktig og bærekraftig næring. For å få til dette hadde vi et behov for å tydeliggjøre våre egen digitale strategi og koble denne med våre langsiktige målsettinger. Og samtidig koordinere med alle de mange pågående initiativene i næringen, sier administrerende direktør Hilde K. Herud i Norgips.

Effektivt og relevant

Herud er ytterst fornøyd med både metoden, prosessen og resultatet. Hun er av den oppfatning at uansett hva kjernevirksomheten din er, hvilken rolle du spiller i verdikjeden, eller hvor langt dere er kommet med digitaliseringen, kan BIM Verdis metode hjelpe deg til å se mulighetene som åpner seg, definere mål og utstyre dere med redskaper som gjør det mulig å nå dem.

– Gjennomføringen var effektiv, relevant og inspirerende. Ikke bare var det en god balanse mellom små, lokale digitale prosjekter og næringens felles utfordringer. Vi fikk også strukturert noen av våre digitale prosjekter, ble utfordret og oppfordret til å tenke samarbeid på tvers av næringen. Men kanskje enda viktigere; vi fikk staket ut en kurs for vårt videre arbeid med «digitalt veikart.» Dette er en type opplegg jeg mener alle burde gjennomføre. Som næring kommer vi ingen vei om ikke alle digitaliserer sammen, avslutter Herud.


«Kunsten å bryte ned komplekse problemstillinger til løsbare floker»

Logiq leverer e-handelsportaler i business-to-business-markedet og har utviklet nettbutikker med funksjonalitet som gjør proffenes hverdag enklere. Det er spesielt deres integrasjon mot de ulike varehusenes og produsentenes systemer som har vist seg å være gull verdt.

«Vi har hatt stor suksess med å digitalisere sammen»

I løpet av de siste seks årene har en gruppe aktører fra så og si alle sider av bordet i den mangslungne norske byggenæringen jobbet sammen for styrke den felles digitale verdikjeden. Selv om veien til tider har vært kronglete, ble resultatet over all forventning.

«Vi må finne den digitale summetonen sammen»

Dette sa Øyvind Skarholt den gang han var direktør for Byggevareindustriens forening. En forening som lenge har jobbet for en helhetlig og konsistent digitalisering av byggenæringen og dens lange verdikjede.

«Vi nyter godt av posisjoneringen, relasjonsbyggingen og salgene vi har fått gjennom vår deltagelse»

Bimsync er en av de eldste, mest brukervennlige og stabile BIM-produktene på markedet i dag. Samhandlingsplattformen kan brukes gjennom alle faser. Fra idé og design via bygging og drift til renovering og avvikling.