BIMtech-gruppen: kilde til praktisk informasjon og rådgivning om hvordan KI kan øke din produktivitet.

.. men vi trenger fremdeles BIM’en til prosjektering og bygging. KI vil bidra med effektiv datafangst, -tolking og simuleringer.

BIM+AI-dagen 8.2.24 var en merkedag med stinn brakke og bred og dyp innsikt i mulighetene med KI.

Det kom frem behov for ha et felles forum for oppdateringer og erfaringsutveksling med bl.a. Stjepan – i stedet for at hver enkelt foretak skulle bruke ressurser til å følge den raske utviklingen. Derfor etablerer vi nå BIMtech som temagruppe i BIM Verdi og leier inn Stjepan til månedlige møter.

Første møte i BIMTech-gruppen er 27.2. kl 14-16 – på Teams. Deltakere i BIM Verdi som har krysset av for ‘BIMtech’ i sin personprofil blir invitert til dette første møtet. Der vil få en faglig oppdatering og bestemme organisering, møteplan og økonomi. Tema og faglige spørsmål til Stjepan kan sendes på forhånd til bimtech-no@verdinettverk.no eller legges inn i chat’en på Teams-gruppen BIMtech.

KI-guru Stjepan Mikulić øste av sin innsikt i over 700 AI-løsninger på BIM+KI-dagen 8.2.24

Stjepan Mikulić fra AIinAEC gir oppdateringer og tips i BIM-tech møtene
Stor interesse for BIM+KI-dagen.

Noen reaksjoner på BIM+KI-dagen 8.2.24
Ressurser i BIMtech-gruppen er bl.a.

Knut Mathisen, Ansvarlig Byggenæringen i GS1. Aktuelt: GS1DigitalLink.
Martin Huber fra Metaroom by Amrax forenkler ombrukskartlegging i SirkBIM-gruppen.
Anstein Skinnarland i HRP er redaktør for arbeidsdokumentet Modell- og datakvalitet.

BIMtech etableres nå som temagruppe i BIM Verdi. Fast post er månedlige, 2-timers Teams-møter agendapunkter som

 • BIM+KI oppdateringer og rådslaging med bl.a. Stjepan Mikulić.
 • modellkvalitet og -valideringer med bl.a. IDS
 • prosjekt- og søknadsmuligheter
 • erfaringsutveksling

Teams-møter i BIMtech Exec Forum, gruppe 1:

Meeting topics: 1) AI updates, 2) participant issues, 3) demo

 • #2: 21. mars kl 14:00 – 15:30
 • #3: 30. april kl 14:00 – 16:00
 • #4: 30. mai kl 14:00 – 16:00
 • #5: 13. juni kl 14:00 – 16:00
 • #6: 22. august kl 14:00 – 16:00
 • #7: 12. september kl 14:00 – 16:00
 • #8: 17. oktober kl 14:00 – 16:00
 • #9: 21. november kl 14:00 – 16:00
 • #10: 12. desember kl 14:00 – 16:00

Målet med BIMtech-gruppen er bl.a.

 • få oppdateringer på KI innen byggenæringen
 • utveksle erfaringer med bruk av KI og andre teknologier (eks. IDS, Digital Link)
 • følge opp tema og prioriterte saker fra BIM+KI-dagen 8.2.24
 • dis virkemiddelapparatet og næringsrettede FoU tjenester fra f.eks. AI-klyngen og AID-katapult hos Smart Innovation Norway.
 • møtes en gang per måned for oppdateringer og kunnskapsutveksling med bl.a. Stjepan Mikulić, samt diskutere nye muligheter og erfaringer.
 • gruppen vil bestå av min. 10 prosjektdeltakere/partnere i BIM Verdi og ha en faglig gruppeleder. Se www.bimverdi.no/delta for betingelser og innmelding.
 • vi vil bruke Teamsgruppen ‘BIMtech’ i BIM Verdi som samhandlingsplattform for løpende kommunilkasjon og for å bygge et kompetansenettverk til nytte for deg og ditt foretak.


KI-rapport fra NHO: Kunstig intelligens kan øke Norges verdiskaping betydelig

https://www.nho.no/tema/digitalisering/kunstig-intelligens-nytte-muligheter-og-barrierer/

NHO publiserte i januar 2024 en rapport som viste at digitalisering og KI kan gi opp mot 5 600 mrd. kroner i ekstra verdiskaping fram mot 2040.

Verdiskapingspotensialet totalt er fordelt på
• 2 000 mrd kroner på generativ KI, dvs. generere nye data og innhold basert på eksisterende data.
• 3 600 mrd kroner på annen avansert digital teknologi og øvrig KI (ikke-generativ KI).

Omsetningstall for bygge- og anleggsvirksomhet var i flg. SSB på 680 mrd. kr. i 2021 . Hvis en legger til omsetning av tjenester tilknyttet eiendomsdrift (næringskode 81 – SN 2007) på kr. 34 mrd. kr. , kommer bygg, anlegg og eiendomsdrift på rundt kr. 714 mrd. kr. Dette utgjør ca. 17% av brutto nasjonalprodukt (BNP) på ca 4 bill. kr. i 2021. Hvis vi gjør en veldig enkel fordeling her så vil 17%, dvs. 952 mrd. kroner gjelde byggenæringen.

Kilde: Notat om modellkvalitet fra BIM Verdi.

Temagruppe i BIM Verdi: BIMtech

Råd fra nasjonalt kompetansesenter for kunstig intelligens

Smart Innovation Norway etablerer AI-lab

En milliard til kunstig intelligens – Forskningsrådet har styringen

https://www.forskningsradet.no/forskningspolitikk-strategi/ltp/kunstig-intelligens/