Her kan sortere på kolonneoverskriftene. Vi jobber med flere filtreringsmuligheter.

Søk på leverandør (A-Z) og fritekst

23 oppføringer

Oversikt over verktøy etter søket over. Listen er sortert alfabetisk.

Du kan også sortere innholdet i kolonnene under ved å trykke på kolonnetittelen.

Verktøynavn Leverandør Formålstema Åpen BIM-kompatibilitet Anvendelser

NTI PIPEPREFAB

NTI AS Prosjektering og bygging (ProsjektBIM), Eiendomsdrift og vedlikehold (EiendomsBIM) IFC-eksport, IFC-import Design og modellering, Simulering og analyse

One Click LCA – LCA-programvare for norske klimakraver

One Click LCA Miljøberegninger (MiljøBIM) IFC/BIM-kompatibel, IFC-eksport, IFC-import, kobling mot IFC Design og modellering, Digitalt innhold, skanning, dokumenter og egenskaper, Prosjektledelse og dokumentstyring, Kostnadsanalyse og budsjett, Simulering og analyse, Feltarbeid og inspeksjon, Bærekraft og miljø, Kommunikasjon og samarbeid, Logistikk, økonomi og handel, Kompetansesystemer

reduzer.com – enklere, raskere klimagassberegninger

Reduzer AS Byggesak/byggesøknad (ByggesaksBIM), Prosjektering og bygging (ProsjektBIM), Miljøberegninger (MiljøBIM), Ombruk og resirkulering (SirkBIM) IFC-import er på plass Design og modellering, Digitalt innhold, skanning, dokumenter og egenskaper, Prosjektledelse og dokumentstyring, Kostnadsanalyse og budsjett, Simulering og analyse, Bærekraft og miljø, Kommunikasjon og samarbeid, Kompetansesystemer

Rehub

Rambøll Norge As Miljøberegninger (MiljøBIM), Ombruk og resirkulering (SirkBIM) vet ikke/not sure Digitalt innhold, skanning, dokumenter og egenskaper, Prosjektledelse og dokumentstyring, Feltarbeid og inspeksjon, Bærekraft og miljø, Kommunikasjon og samarbeid, Logistikk, økonomi og handel

LCA Prosjekt

LCA.NO AS Prosjektering og bygging (ProsjektBIM), Eiendomsdrift og vedlikehold (EiendomsBIM), Miljøberegninger (MiljøBIM), Ombruk og resirkulering (SirkBIM) planlagt/under utvikling Digitalt innhold, skanning, dokumenter og egenskaper, Prosjektledelse og dokumentstyring, Simulering og analyse, Bærekraft og miljø, Kommunikasjon og samarbeid

OC Klima

Order Control AS Miljøberegninger (MiljøBIM) planlagt/under utvikling Bærekraft og miljø, Kommunikasjon og samarbeid, Logistikk, økonomi og handel

Tvinn Teleport

Tvinn Solutions AS Ombruk og resirkulering (SirkBIM) planlagt/under utvikling Design og modellering, Bærekraft og miljø, Kommunikasjon og samarbeid

We Are

We Are Learning Prosjektering og bygging (ProsjektBIM) vet ikke/not sure Kompetansesystemer

Madaster

Madaster Miljøberegninger (MiljøBIM), Ombruk og resirkulering (SirkBIM) IFC/BIM-kompatibel er på plass, IFC-eksport er på plass, IFC-import er på plass, kobling mot IFC er på plass Fasilitetsstyring, FDVU, Bærekraft og miljø

Cobuilder Link

COBUILDER AS Byggesak/byggesøknad (ByggesaksBIM), Prosjektering og bygging (ProsjektBIM), Eiendomsdrift og vedlikehold (EiendomsBIM), Miljøberegninger (MiljøBIM), Ombruk og resirkulering (SirkBIM) IFC/BIM-kompatibel er på plass, IFC-import er på plass Prosjektledelse og dokumentstyring, Fasilitetsstyring, FDVU, Bærekraft og miljø, Logistikk, økonomi og handel

RealTime LCA – effektiviser klimagassberegning med BIM integrasjon

NTI AS Byggesak/byggesøknad (ByggesaksBIM), Prosjektering og bygging (ProsjektBIM), Miljøberegninger (MiljøBIM), Ombruk og resirkulering (SirkBIM) vet ikke/not sure Design og modellering, Digitalt innhold, skanning, dokumenter og egenskaper, Prosjektledelse og dokumentstyring, Kostnadsanalyse og budsjett, Simulering og analyse, Bærekraft og miljø, Kommunikasjon og samarbeid

Autodesk Construction Cloud

NTI AS Prosjektering og bygging (ProsjektBIM), Eiendomsdrift og vedlikehold (EiendomsBIM) IFC/BIM-kompatibel er på plass Design og modellering, Digitalt innhold, skanning, dokumenter og egenskaper, Prosjektledelse og dokumentstyring, Kostnadsanalyse og budsjett, Simulering og analyse, Feltarbeid og inspeksjon, Kommunikasjon og samarbeid

Catenda Hub

Catenda AS Prosjektering og bygging (ProsjektBIM) IFC/BIM-kompatibel er på plass, IFC-eksport er på plass, IFC-import er på plass Design og modellering, GIS/kart, Digitalt innhold, skanning, dokumenter og egenskaper, Prosjektledelse og dokumentstyring, Feltarbeid og inspeksjon, Kommunikasjon og samarbeid

Catenda Duo

Catenda AS Eiendomsdrift og vedlikehold (EiendomsBIM) IFC/BIM-kompatibel er på plass, IFC-import er på plass Digitalt innhold, skanning, dokumenter og egenskaper, Fasilitetsstyring, FDVU, Kommunikasjon og samarbeid

Catenda Boost

Catenda AS Software IFC/BIM-kompatibel er på plass Design og modellering, GIS/kart, Digitalt innhold, skanning, dokumenter og egenskaper, Prosjektledelse og dokumentstyring, Fasilitetsstyring, FDVU, Kommunikasjon og samarbeid

Catenda Site

Catenda AS Prosjektering og bygging (ProsjektBIM) IFC/BIM-kompatibel er på plass Digitalt innhold, skanning, dokumenter og egenskaper, Prosjektledelse og dokumentstyring, Feltarbeid og inspeksjon

sD2 Logistics

APX Systems Prosjektering og bygging (ProsjektBIM), Miljøberegninger (MiljøBIM), Ombruk og resirkulering (SirkBIM) IFC/BIM-kompatibel er på plass, IFC-eksport er på plass, IFC-import er på plass, kobling mot IFC er på plass Prosjektledelse og dokumentstyring, Feltarbeid og inspeksjon, Bærekraft og miljø, Logistikk, økonomi og handel

Findable

Findable as Prosjektering og bygging (ProsjektBIM), Eiendomsdrift og vedlikehold (EiendomsBIM), Ombruk og resirkulering (SirkBIM) planlagt/under utvikling Digitalt innhold, skanning, dokumenter og egenskaper, Prosjektledelse og dokumentstyring, Fasilitetsstyring, FDVU, Bærekraft og miljø, Kommunikasjon og samarbeid

GS1 Digital Link

GS1 Eiendomsdrift og vedlikehold (EiendomsBIM), Ombruk og resirkulering (SirkBIM) IFC/BIM-kompatibel er på plass, kobling mot IFC er på plass Digitalt innhold, skanning, dokumenter og egenskaper, Prosjektledelse og dokumentstyring, Fasilitetsstyring, FDVU, Feltarbeid og inspeksjon, Bærekraft og miljø, Kommunikasjon og samarbeid, Logistikk, økonomi og handel

Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection

NTI AS Prosjektering og bygging (ProsjektBIM), Miljøberegninger (MiljøBIM), Ombruk og resirkulering (SirkBIM) IFC/BIM-kompatibel er på plass Design og modellering, GIS/kart, Digitalt innhold, skanning, dokumenter og egenskaper, Prosjektledelse og dokumentstyring, Simulering og analyse, Feltarbeid og inspeksjon, Bærekraft og miljø, Kommunikasjon og samarbeid

NTI for Revit

NTI AS Prosjektering og bygging (ProsjektBIM), Eiendomsdrift og vedlikehold (EiendomsBIM) IFC/BIM-kompatibel er på plass Design og modellering, Digitalt innhold, skanning, dokumenter og egenskaper, Simulering og analyse, Bærekraft og miljø

NTI SCAFFPLANNER

NTI AS Prosjektering og bygging (ProsjektBIM) IFC/BIM-kompatibel er på plass Design og modellering, Simulering og analyse, Kommunikasjon og samarbeid

Environment for Revit

NTI AS Prosjektering og bygging (ProsjektBIM) IFC/BIM-kompatibel er på plass Design og modellering, GIS/kart, Digitalt innhold, skanning, dokumenter og egenskaper