Verdinettverk as organiserer og drifter prosjekter og kunnskapsnettverk etter dette konseptet:

Verdikjede – verdiverksted – verdinettverk

Vi har gjort noen tanker om organisering av arbeidet med samspill mellom partnene for å effektivisere og digitalisere arbeidsprosessene i bygg, anlegg og eiendom.

Verdikjede, verdiverksted og verdikjede er et teorikonsept basert på bl.a Porters verdikjedemodell for å beskrive prosesser og samspillformer som fokuserer på verdiskaping i spesielt kunnskapsintensive foretak. Professorene Øystein D. Fjeldstad og Charles Stabell utviklet konseptet på midten av 1990-tallet.

VERDIKJEDE

Hvert ledd i en verdikjede bearbeider en leveranse fra forrige som sendes videre til neste ledd. Verdiskapingen i en sekvensiell verdikjede kan forbedres ved å optimalisere det enkelte ledd.

I BIM Verdi er følgende verdikjeder og næringer involvert: BAE-næringene (Bygg, Anlegg, Eiendom), arkitekter, rådgivende ingeniører, byggevareprodusenter, handelsnæringen, konsulent- og tjenesteleverandører samt IT-næringen.

VERDIVERKSTED

Her utvikles en felles forståelse for behov og mulige løsninger for et sammensatt problem der flere parter er involvert.

Prosessen i et verdiverksted kan være å kartlegge hvem som har hvilke motiver for å få frem løsningen. Her kan eks. BLT-metodikk (behov-løsning-test) brukes. Kritiske elementer i et verdiverksted er bl.a. tillit, åpenhet og facilitatorens rolle og egenskaper.
I BIM Verdi defineres og gjennomføres temapiloter i verdiverksted-prosesser før resultatene evnt. implementeres hos deltakerne.

VERDINETTVERK

Et verdinettverket består av leverandører og kunder som ønsker å arbeide sammen for å utvikle og bruke hverandres kunnskap, behov og ressurser.

Nettverket kan ha flere segmenter og undergrupper. Eksempelvis kan et verdinettverk innen digitalisering av byggenæringene bestå av grupper som fokuserer på teknologi (eks. BIM, AI), anvendelser (prosjektering, bygging, miljøberegninger, ombruk), økonomi (eks. LCC) og arbeidsprosesser (eks. LEAN) som har gjensidig nytte av hverandre.

BIM Verdi er et verdinettverk for effektivisering, innovasjon og digitalisering innen bygg, anlegg og eiendom. BIM Verdi driftes teknisk og administrativt av Verdinettverk as (stiftet i 1994), bl.a. ved bruk av domenet verdinettverk.no for grupper i Teams. Det er rundt 120 Teams-grupper og 1200 registrerte personer i dette Teams-domenet. Dette gjør at Verdinettverk.no kan operere som samhandlingsplattform og fasilitator for flere, tilhørende grupper og tema som ønsker å samhandle med hverandre.

Verdinettverk as (org. nr. 971049707), p.b. 44 Sentrum, 0101 Oslo.

post@verdinettverk.no