Velkommen!

Boligkonfiguratoren entreprenører og leverandører elsker

Boligkonfiguratoren entreprenører, leverandører og boligkjøpere elsker

Så langt har skaperne av Aptly konsentrert seg om å lage et tiltalende, strømlinjeformet og selvforklarende grensesnitt til glede og nytte for de som bygger og kjøper boliger i Nordens. At de nå velger å gå inn som deltaker i BIM Verdi grunner blant annet i et ønske om å bli IFC-kompatible og bidra inn i nettverket som en ressurs med friske øyne.

Aptly er en tilvalgsportal ment å ivareta den enkeltes merkevare, gjøre arbeidet enklere for prosjektledere i tilpasningsfasen, og optimalisere kundereisen for boligkjøperne. Noe selskapet mener vil øke produsentenes salg og redusere deres tidsbruk på publisering, administrering og håndtering av alle typer FDV-dokumentasjon. Også i etterkant av overtagelsen. Aptly støtter alle ulike type produktkategorier, Enten det er snakk om maling, parkett, fliser, VVS eller elektro

  Aptly er kort sagt en boligkonfigutator som skal være enkel å bruke og dekke det man til enhver tid måtte trenge av funksjonalitet gjennom hele tilvalgsperioden samt garantiperioden på fem år. På dashbordet er det lagt inn løsninger for møtebooking, support og en meldingstjeneste. Funksjonalitet som fungerer gjennom hele prosjektperioden og som kan brukes til alt fra hands-on problemløsning, bestilling og fargevalg, til å rapportere inn feil og mangler. Kort sagt et vindu for all kommunikasjon med utbygger. Presist og enkelt. Kundene bruker Aptly når de kjøper boligen, og igjen om det etter fire og et halvt år skulle dukke opp en mangel.   Etter hvert vil vi også kunne tilby kunden sine «data» til odel og eie den dagen entreprenøren stenger ned tilgangen, sier daglig leder, gründer og primus motor Fredrik Walter Johansen i Aptly.

Samarbeid med Checkd og Boligmappa-prosjekt

For den delen av som går på befaring og innrapportering samarbeider Aptly allerede med Checkd og Boligmappa-prosjekt. Som blant annet Catenda har vært med å utvikle. Boligmappa-prosjekt er laget for utbyggere og samler all FDV-data fra samtlige underleverandører på ett sted, generer en digital boligperm til kjøperne og sikrer på den måten at alt har blitt utført forskriftsmessig.

– Dette er en kobling vi har gjort for å gjøre det enkelt for enhver prosjektleder som skal bruke vår tilvalgsportal å hente ut FDVfdv-data.  Aptly har også en kobling til den private delen av Boligmappa, som gjør det mulig å sende kjøpsinformasjon – med FDV-data – kan sendes inn direkte ved sluttrapportering, sier Johansen.

Ønsker en bred tilnærming til BIM

Ifølge Johansen er det laget et filter som gjør at man kan bundle produkter i pakker. Og om man ønsker det – og utnytter portalens funksjonalitet fullt ut – så kan man lage egne designprofiler slik at man bare får opp de produktene som faktisk passer i forhold til leiligheten og dens planløsning. Aptly har allerede et åpent API som alle kan koble seg til. I fremtiden ønsker de imidlertid å tilnærme seg åpne standarde fullt og helt.

– På sikt ønsker vi å kunne berike den prosjekterte geometriske modellen med digitale objekter i hele sin bredde og dybde. Dette er en av flere grunner til at vi nå går inn som deltaker i BIM Verdi. Vi vil også gjerne knytte til oss kontakter, partnere og jobbe sammen med andre aktører. Vi har et åpenbart behov for å lære mer om BIM for å bli med på de ulike prosjektene så tidlig som mulig. Helst allerede i prosjekteringsfasen. Rett og slett for ta vare på og foredle all dataen som generes. Dessverre viser det seg at koblingen mellom det tidlig digitalt prosjekterte og den fasen hvor tilvalgsprosessen er naturlig, er et nivå som per i dag i praksis er ikke-eksisterende. Så det håper vi å få hjelp til å løse innad i nettverket. Vi ønsker oss en virkelighet der boligkjøpere skal kunne klikke og teste med ulike løsninger og valg. Akkurat slik vi har blitt vant med når vi skal kjøpe oss en ny bil, avslutter Johansen.