Super Office Norge blir deltaker i BIM Verdi:

Effektiv samhandling reduserer risikoen og byggekostnadene

Effektiv samhandling reduserer risikoen og byggekostnadene

Super Office har et ønske om – og tro på – at de kan hjelpe norske byggherrer, arkitekter, totalentreprenører, underleverandører og håndverkere med å digitalisere sine prosjekter gjennom systematisert dokumentasjon, effektiv korrespondanse og profesjonell bruk av CRM. Av den grunn går de inn i BIM Verdi med det mål om å optimalisere sitt produkt gjennom piloter og generell erfaringsutveksling.

SuperOffice CRM gir deg et lettfattelig grensesnitt til all nøkkelinformasjon om dine kunder, oppdragsgivere og alle prosjekter på ett og samme sted. Uansett om det er snakk om korrespondanse, telefonsamtaler, dokumenter, tegninger eller møtenotater. Lett tilgjengelig for alle. Uansett behov. Ikke minst når det kommer til sakshåndtering. For det er jo unektelig sånn at   håndteringen av reklamasjoner, avvik og endringer skjer best i et system. Et system som strukturerer, kategoriserer og prioriterer alle henvendelser. Enten basert på sakstype, kunde eller prosjekt og samtidig automatiserer det som måtte finnes av repeterende oppgaver.

– Å sørge for enklere samhandling mellom de ulike aktørene fører til mer effektive byggeprosjekter, bedre kontroll og større lønnsomhet.  Optimalisering av kundeopplevelsen hjelper også til med å skape langvarige relasjoner og godt omdømme. Vår CRM-løsning er designet for å hjelpe deg å kommunisere med den rette personen på det riktige tidspunktet, sier salgsdirektør Henning Kind Petersen i SuperOffice Norge AS, som allerede har gjort gode relasjoner om til håndfaste verdier for mer enn 400 kunder i byggenæringen.

Presise svar er fundamentet for solide beslutninger

Hvem er byggherren, arkitekten, total – eller underleverandøren? Hvilken fase er prosjektet i? Hva var den siste aktiviteten som ble utført og hvem hos oss er egentlig prosjekteier? Kind Petersen er av den oppfatning at uansett størrelse på virksomheten vil man gjennom sterke visuelle dataanalyser enklere og raskere få riktige svar, og på bakgrunn av dem kunne fatte bedre beslutninger. 

Henning Kind Petersen er av den oppfatning at optimalisering av kundeopplevelsen hjelper skaper langvarige relasjoner og godt omdømme

– Vi har kunder innenfor hele verdikjeden i byggenæringen og vår programvare er selve navet for alle andre fagapplikasjoner som benyttes i daglige arbeidsoppgaver. Med utgangspunkt i de faktiske prosjektene, entreprenørene og byggherrene, skal du gjennom bruk av vår programvare forenkle alle prosesser. Fra gjenfinning av nødvendig dokumentasjon, nøkkeltall og kalkyler, til sanntidsoppdaterte statuser og rapporter, avslutter Kind Petersen.