Velkommen til digitalisering i praktiske prosjekter!

BIM Verdi er et nettverk for og med aktører som vil effektivisere sammen og prøve ut nye digitale løsninger med modellen/BIM’en i sentrum.

Gjennom pilotprosjekter, åpen kommunikasjon mellom deltakerne og gode støttetjenester, er det vårt mål å skape varige verdier gjennom avgrensede, praktiske og banebrytende digitale løsninger basert på – og koblet til – åpne standarder.

Historien vår startet i 2013 da blant andre Backe Østfold, Værste as, Bravida og BIM-teknikerlinjen på Fagskolen i Østfold ønsket å skaffe seg praktisk erfaring med ulike åpenBIM-løsninger. Initiativet ble støttet av Innovasjon Norges Bedriftsnettverksprogram i 2016-18. Deltakerne i nettverket var så fornøyde med metodikken og resultatene vi oppnådde at de ønsket å finansiere arbeidet videre fra egne lomme. Det er vi glade for.

Vår metodikk

Vi har noen referanseressurser (RR) som vi bruker i ulike arbeidsprosesser. Klikk på bildene for å få de større.

RR#1 Digitalt Veikart
RR#2 utviklingssirkelen
RR#3 effektmodellen
RR#4 Fra behov til rotårsak
RR#5-Elementmatrisen
RR#6-Livsløpsfaser

Ta gjerne kontakt for en orientering.

For å teste, validere og sikre reell verdiøkning, prøves løsningene vi kommer fram til i praktiske piloter, hvor vi jobber med faktiske bygningsdata.

Men første må ha definerert et ønske eller behov for forbedring av dataflyt fra to eller flere deltakere, deretter jobber vi med å få frem en tydelig og avgrenset problemstilling som kan settes i prosess med engasjerte deltakere.

Dette kan skapes i et PilotVerksted, i samtaler mellom deltakere – eller ved å registrere en utfordring i skjema # 1 i vårt tjenestebibliotek her: https://bimverdi.no/minside (krever registrering av brukerkonto – det er gratis). Vi tar kontakt for å følge opp.

Utviklingssirkelen (RR#2) viser hvordan vi utvikler piloter og sprer ny kunnskap om resultatene når de e klare.

Digital samhandling og verktøy for dette

MinSide finner du innganger til tjenester og registeringer for  bruk til profilering av dere om deltaker, innspill til i piloter, webinarer m.m. Først registrerer du en personlig kontaktprofil der. Så  registrerer hovedkontakt hos dere en deltakerprofil for publisering på våre deltakersider. I skjemaet Deltakerprofil legger hovedkontakten inn kommunikasjonskontakt og evnt. andre kontakter hos dere som vi skal utveksle informasjon med – begge veier. Disse personene legger vi inn som mottakere av nyhetsbrev og gir vi tilgang til MS Teams og fellesgruppen BIM Verdi Deltakerforum – som igjen gir tilgang til diskusjoner, informasjon, opptak fra webinarer etc.

Åpent for alle
Nettverket BIM Verdi er åpent for alle som vil delta i praktisk, målrettet og verdiskapende digitalisering. Våre deltakere og partnere er primært krevende kunder og innovative leverandører i den norske byggenæringen, som har det til felles at de tror på å seier gjennom åpenhet, samarbeid og deling av erfaring.

Digitalisere sammen
I tiden fremover vil vi benytte en effektmodell knyttet opp mot BNLs «Digitalt Veikart» for å definere, dele og bearbeide problemstillinger, piloter og prosesser, og samtidig sikre at disse faktisk har en effekt når det kommer til bærekraft, effektivitet og lønnsomhet. Vi vil imidlertid også fasilitere og skape andre verdiøkende tjenester og arenaer. En av disse er «ByggSammen» i samarbeid med Digital Norway og Innovasjon Norge.

Noen vanlige spørsmål:

  • Hva er en «Byggepilot»? Kall det gjerne en sandkasse for praktisk testing av ulike konsepter, verktøy og prosesser, hvor en sammensatt gruppe av aktører fra hver sin gren av byggenæringen får leke ut ulike scenarioer og sammen finne optimale løsninger på felles utfordringer.
  • Hva er en «Temapilot»? I en Temapilot ser vi med forstørrelsesglass på en liten del av den verdikjeden vi ønsker å belyse, og spekker denne med de verktøy, leverandører og samarbeidspartnere du kanskje bruker, ønsker å benytte eller har lyst til å prøve ut.
  • Hvorfor være med i en «Pilotgruppe» Premien for å være med i en Pilotgruppe er først og fremst en dypere innsikt i dine egne prosesser, større forståelse for eksisterende digitale verktøy, en bredere horisont hva gjelder verdikjeden som helhet og forhåpentligvis en åpenbaring hva når det kommer til hva dine eksisterende samarbeidspartnere og leverandører kan bidra med.
  • Suksesshistorier? I tillegg vil bruke den viten som kommer ut av de enkelte Tema- og Byggepilotene for å lage og fortelle suksesshistorier om hva som i dag faktisk er mulig og hvem som har vært stjernene i prosessen.