HVORDAN VELGE, FORSTÅ OG BRUKE RIKTIG STANDARD?

BIM+AI+standarder: Vi vil gjøre standarder mer tilgjengelige, enklere å forstå – og bruke.

Standarderer nødvendig for effektiv samhandling, men kan være kostbart å kjøpe og vanskelig å forstå i riktig sammenheng. Vi ønsker bl.a. å prøve ut AI-teknologi for å bruke standarder og kravspesifikasjoner til utforming av kontraktsvedlegg, opplæringsmateriell og validering av modeller.

Standarder er ikke bare språket som gjør at systemer kan snakke sammen, men også gjør det mulig å stille entydige krav til datalevaranser.

Standardene under omfatter pålagte standarder (eks. bygningsdelstabellen NS 3451:22, ref. TEK17 §17-1) og anbefalte standarder (eks. ‘broen mellom BIM og EPD – ISO EN 22057).

Aktuelle standarder fra Standard Norge:

Navn Standard Beskrivelse Kommentarer
       
Bygningsdels-tabell NS 3451:2022 Bygningsdelstabell  Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende uteområder  
Klassifikasjon av byggverk – bruksenheter NS3457-3:2013 Klassifikasjon av byggverk – Del 3: Bygningstyper  
  NS3457-4:2015 Klassifikasjon av byggverk – Del 4: Romfunksjoner  
  NS3457-6:2022 Klassifikasjon av byggverk – Del 6: Sonetyper  
  NS3457-7:2022 Klassifikasjon av byggverk – Del 7: Bruk av TFM-systemet, med systemkoder ikke anskaffet p.t.
BIM-objekter for byggverk NS 8360 BIM-objekter for byggverk. BIM-objekter for byggverk.
Del 1: Modellpraksis, navngivning,
typekoding og egenskaper
 
    BIM-objekter for byggverk.
Del 2: Egenskaper for identifikasjon i
digitale modeller og merking i
byggverk
 
Areal NS3490:2204 Prosjektering av konstruksjoner –
Krav til pålitelighet
 
Standarder for Data Dictionaries  NS-EN ISO 12006-3:2022    
EPD og Produktdatamaler NS-EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 Bærekraftige byggverk.
Miljødeklarasjoner. Grunnleggende produktkategoriregler for
byggevarer.
 
  NS-EN ISO 22057:2022 Bærekraftige bygninger og
anlegg — Datamaler for bruk av
mildjødeklarasjoner (EPD) for
byggevarer i
bygningsinformasjonsmodellering
  NS-EN ISO 23386:2020 Bygningsinformasjonsmodellering og andre digitale prosesser innen bygg og anlegg — Metode for å beskrive, opprette og vedlikeholde egenskaper i sammenkoplete dataordbøker  
  NS-EN ISO 23387:2020 Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Datamaler for bygningsobjekter brukt gjennom livsløpet til byggverk — Konsepter og prinsipper  
Bærekraftige bygninger og
anlegg
NS-ISO 21930:2017 Bærekraftige byggverk. Miljødeklarasjoner. Grunnleggende
produktkategoriregler for
byggevarer
 
CO2-beregninger NS 3720:2018 Metode for klimagassberegninger for bygninger – med livsløpsmoduler  
Organisering og digitalisering av informasjon NS-EN ISO 19650-1:2018 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 1: Begreper og prinsipper (ISO 19650-1:2018)
  NS-EN ISO 19650-2:2018 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 2: Prosjektfasen  
  NS-EN ISO 19650-3:2020 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 3: Driftsfasen   
  NS-EN ISO 19650-4:2022 Organisering og digitalisering av
informasjon om byggverk,
inkludert bygningsinformasjons- modellering (BIM). Informasjonsforvaltning
med BIM.
Del 4: Informasjonsutveksling.
 
  NS-EN ISO 19650-5:2020 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 5: Informasjonsforvaltning med fokus på sikkerhet  
BIM-objekter NS 8360-1:2021 BIM-objekter for byggverk — Del 1: Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper  
  NS 8360-2:2021 BIM-objekter for byggverk — Del 2: Egenskaper for identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk  
  SN/TS 8360:2015 BIM-objects – Naming, type
encoding and properties for BIM-
objects and object libraries for
construction works.