Styringsgruppen i BIM Verdi

Halvor Jenssen

Adm.dir i NTI as og styringsgruppeleder i BIM Verdi

NTI ble grunnlagt i 1945 og er i dag en av Europas største leverandører av digitale teknologi- og informasjonstjenester for aktører i bygg, design og industri. Vår visjon er å være en betrodd teknologipartner ved å tilby kompetansen, metodeverket og løsningene som gir varig forretningsverdi for våre kunder. Foruten rådgivning, tilbyr vi også kompetanseutvikling og kurs. Vi har 30 års erfaring innen kursvirksomhet og utdanner årlig 10.000 personer innen CAD og BIM.

Morten Helland Stensrud

Markedsdir. i Norsk Byggtjeneste

Byggtjeneste er den største leverandøren av produkt –og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Byggtjeneste setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for økt samhandling. Hvor du er i prosessen avgjør hvilke produkter du møter fra oss og hva som er relevant. Med Norsk Byggevarebase (NOBB), regelverket, dokumentasjon og miljøsertifisering når vi deg i de ulike fasene

Kontakt

Epost

LinkedIn

Per Fjellstad

Head of Sales Nordics i Catenda as

Catenda builds Bimsync®, the next generation cloud based platform where construction information comes alive. Bimsync® makes it easy to collaborate between all stakeholders in construction projects with an easy to use interface, intuitive 3D visualisation, powerful issue management and secure digital data management. Projects become easier to run – you reduce risk, increase value and build better together. In eight years of operation we have built our solution, and helped build the international standards underpinning data exchange in the global construction industry.

Jøns Sjøgren

Adm.dir. i Byggevareindustriens forening

Vi synliggjør og sikrer norske produkter og produsenter fortrinn mot markedet.Våre strategiske mål er


1) Vi har et seriøst byggevaremarked med effektive og rettferdige konkurransevilkår
2) Vi fremmer bruk av livsløpsbasert miljødokumentasjon som underlag for utvikling og etterspørsel av klima- og energieffektive og sirkulære byggevarer
3) Vi sikrer produsentenes interesser i digitaliseringen av byggenæringen
4) Vi arbeider for positivt omdømme for norsk byggevareindustri

Jan Erik Evanger

Adm.dir. APX Systems as

APX systems AS er et norskeid teknologiselskap, og et av få selskaper som kan levere fullskalaløsninger – via egen plattform.
Vi utvikler, og leverer, i hovedsak standard programvareløsninger for:
Produksjon, Lagerlogistikk/WMS, Transport, Sykehus, Byggeplass og Butikk og
med tilpasningsmuligheter og tilhørende hardware. Kan integreres med alle ERP-/økonomiløsninger og annen programvare samt mot all type hardware. Bruk av RFID, strekkoder, GPS, og EDI som informasjonsbærere.

Christian Seierstad

Manager i EG Norge as

Over 21.000 private og offentlige kunder har lagt ansvaret for IT-løsningene sine i EGs hender. Dette gjør EG til Skandinavias ledende leverandør av bransjespesifikk programvare, noe vi ser på som et ansvar som forplikter. Vi i EG utvikler, leverer og utfører service på vår egen programvare, slik at vi kan ta ansvar for kvaliteten på hele leveransen. Dette gjør oss trygge på at kundene våre får akkurat den nyskapende teknologien som støtter best opp om ambisjonene deres.

Lars-Fredrik Forberg

Direktør digitalisering

Mestergruppen er Norges største bolig- og byggevarekonsern og våre medlemmer bygger nærmere 3500 boliger og mer enn 500 fritidsboliger i året. Vårt mål er å være førstevalget for boligbyggere og byggevareforhandlere. Vi har de siste årene mer enn tredoblet omsetningen vår og skapt et vertikalt integrert konsern med merkenavn som fanger hele verdikjeden innen boligbygging og eiendomsutvikling.