WSP OG JOAKIM RUD NILSEN BLIR AKTIV DELTAKER I MILJØBIM-PROSJEKTET

Ny deltaker: WSP – rådgivende ingeniør med sterk miljøkompetanse

Velkommen til WSP og Joakim Rud Nilsen – vår første rådgiver-deltaker.

WSP er et globalt konsulent- og rådgiverselskap som planlegger og utformer bærekraftige samfunn som er rustet for framtiden.

Joakim er fagansvarlig for BIM i WSP. Han og hans kolleger i WSP vil bidra med kunnskap og utfordringer, spesielt med definisjon av realistiske krav og føringer for BIM i MiljøBIM-prosjektet.