Print Friendly, PDF & Email

BIM Verdi er et åpent nettverk for alle aktører i byggenæringen som vil digitalisere sammen 

Med våre PilotProsjekter, TemaGrupper og tilhørende støttetjenester er det vårt mål å skape varige verdier gjennom avgrensede, praktiske og banebrytende digitale løsninger basert på åpne standarder.

Vår historie startet i 2013 da blant andre Backe Østfold, Værste as, Bravida og BIM-teknikerlinjen på Fagskolen i Østfold ønsket å skaffe seg praktisk erfaring med ulike åpenBIM-løsninger. Initiativet ble støttet av Innovasjon Norges Bedriftsnettverksprogram i 2016-18. Deltakerne var så fornøyde med metodikken og resultatene vi oppnådde at de ønsket å finansiere arbeidet videre fra egne lommer. Det er vi glade for.

Vår metodikk 

Kjernen i vår metodikk er bygd opp rundt TemaGrupper, ByggePIloter, PilotGrupper og PilotVerksteder. En TemaPilot  skal ha minimum en problemeier med en utfordring som ønskes løst sammen med brukere, samarbeidspartnere og leverandører. For teste, validere og sikre reell verdiøkning, testes løsningene vi kommer fram til i praktiske ByggePiloter, hvor vi utelukkende jobber med faktiske bygningsdata. En PilotGruppe  kan bestå av flere TemaPiloter og ByggePiloter. Det femte kjernebegrepet i vår metodikk er PilotVerksted  hvor en lang rekke aktører kommer sammen for å generere – og berike – nye TemaPiloter.

Alt dette organiseres under våre TemaGrupper, som per i dag er følgende tre:

TemaGruppe 1: «Varelogistikk og dokumentasjon» - Intern effektivisering, digital bestilling og byggeplasslogistikk

TemaGruppe 2: «Digital tvilling i drift» dokumentasjon av eksisterende bygg og driftsBIM

TemaGruppe 3: «Industrialisering og avfallsforebygging» - presis prosjektering, prefabrikasjon og montering

 

Hvorfor er BIM Verdi så viktig?

Det er i dag flere aktører og nettverk med fokus på effektivisering og digitalisering av byggenæringen, men bare BIM Verdi har som mål å skape faktiske verdier for krevende kunder og innovative leverandører gjennom praktiske prosjekter.

Vi gir også våre deltakere praktisk bistand for å finne riktige partnere, bygge ny kunnskap og utnytte eksisterende verktøy for å styrke effektivitet og konkurransekraft. Av den grunn:

...bistår vi den enkelte virksomhet og bruker med prosjekt- og søknadsutvikling, synliggjøring og profilering – og vi har et godt samspill med Forskningsrådet og Innovasjon Norge.
...samarbeider vi blant annet med med Construction City - for samspill og erfaringsdeling i deres prosjekter. Vi samarbeider også med Digital Norway for praktisk kompetanseutvikling, og med Smart Innovation Norway for å ta del i deres satsning på maskinlæring og kunstig intelligens i byggenæringen.
...er vi partnere i intensivprogrammet ByggSammen. Et prgram som skal finne og løse konkrete problemstillinger og finne hverdagens «pes» - da gjerne med finansiering fra virkemiddelapparatet.
...følger vi opp råd nummer 4 fra Digitalt Veikart 2.0 - om å sette klare økonomiske og miljømessige mål for sine digitale satsinger.
...er vi samarbeidspartner med Bygg Reis Deg for å presentere gode brukerhistorier med faktiske, økonomiske og miljømessige effekter på Digital Arena i oktober.

 

Dette får du som deltaker, prosjektdeltaker eller partner

Grunnleggende, praktisk kunnskap om digitalisering og BIM
 • Oppstartmøte med kartlegging av behov og muligheter, evnt. med valg av 'startpakke' m.m.
 • Definisjon av egne ønsker, behov, utfordringer, pes. (samtaler og reg. skjema) og oppfølging av disse.
 • Rådgivning og veiledning som skal gi økt forståelse for markeds- og effektiviseringmuligheter i form av kompetansedugnad/webinarerintensivprogrammet ByggSammen og samtaler.
  • Innføring i sentrale begrep og åpne standarder som Product Data Template, ISO 19650 m.m. som grunnleggende komponenter for en mer effektiv drift og næring.
 • Praktisk opplæring i bruk av MS Teams og andre digitale samhandlingsverktøy ('Teams-tur' på torsdager kl 14). Tilgang til egen Teams-gruppe for individuell oppfølging og nettverksarbeid og over 100 Teams-grupper for prosjekter, temagrupper, nettverkskolleger m.m. Se oversikt på gruppen BIM Verdi Arena for å be om tilgang til den enkelte gruppe.
 • Delta i sterkt subsidierte intensivprogram med stor nytteverdi: ByggSammen
 • Deltakelse i praktiske piloter og prosjekter i samspill med våre temagrupper:
 • Deltakelse i PilotVerksteder for oppstart av piloter og PilotSeminarer for presentasjon av ny kunnskap og løsninger
 • Veiledning og utprøving av digitale programvareløsninger (se Digital Verktøykasse) med valg av egen 'startpakke' med utvalgte digitale løsninger.
Markedsmuligheter gjennom nettverksarbeid og målrettet kompetanseutvikling
 • Tilgang til et sterkt kompetansenettverk med praktisk kunnskap om løsninger, ressurser, markeds- og prosjektmuligheter samt verktøykunnskap. Se oversikt over deltakere.
Prosjektmuligheter og søknadsbistand
 • Bistand til søknadsutvikling med behov, problemstillinger og innovasjonshøyde samt finne partnere og mulige prosjektmidler
 • Veiledning om, evnt. deltakelse i - (FoU-)prosjekter som BIM Verdi deltar i - eller har tilgang til, eks.,
  • Digitalt Veikart, arbeidsgruppe Felleskomponenter
Profilering og synlighet
 • Økt synlighet med profilerings-artikkel eller -intervju (P) for presse og sosiale medier. Se eksempler.
 • Vis frem din kompetanse og løsninger på våre webinarer, på vår YouTube-kanal og i vår Digitale Verktøyoversikt.
 • Deltakelse i praktiske prosjekter under TemaGruppene Varelogistikk, Digital Tvilling og Industrialisering.

Registrer deg her!

Et deltaker-medlemskap koster kroner 8 000,- og et partner-medlemskap kroner 48 000,- per år. Det enkelte medlemskap tegnes for en treårsperiode, da det gjerne tar tid å løse opp i de problemstillingene vi engasjerer oss i, og alle medlemmene fortjener forutsigbarhet når det kommer til sine samarbeidspartnere.

Vurderer du å gå inn som partner for å ta hele nettverket BIM Verdi i bruk for å løse dine spesifikke utfordringer og problemstillinger, så ta gjerne kontakt med Bård Krogshus på baard@verdinettverk.no eller telefon 95855555, for en uforpliktende prat om mulighetene.

Du finner registreringsskjema her

Kommende arrangementer

Vi arrangerer gjennom hele året kurs, seminarer og nettverksmøter. Sjekk om du finner et som passer for deg. I disse dager foregår det meste interaktivt på nett, men vi håper å komme i gang med faktiske møter så fort dette atter er tilrådelig.

<< Jul 2021 >>
MTWTFSS
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

24/05/2019

«Nyter godt av posisjoneringen, relasjonsbyggingen og salgene vi har fått gjennom vår deltagelse»

Bimsync er en av de eldste, mest brukervennlige og stabile BIM-produktene på markedet i dag. Samhandlingsplattformen kan brukes gjennom alle faser. Fra idé og design via bygging og drift til renovering og avvikling.
11/07/2021

«BIM Verdis metode er å bryte ned komplekse problemstillinger til løsbare floker»

En handelsløsning til begjær: Kunsten å bryte ned komplekse problemstillinger til løsbare floker Logiq leverer e-handelsportaler i business-to-busi- ness-markedet og har utviklet nettbutikker med funksjo- nalitet […]
19/08/2019

«BIM Verdi jobber med reelle problemstillinger.»

«BIM Verdi jobber med reelle problemstillinger. Ikke teoretiske tomprat.» Dette sier Rupert Hanna som er av den oppfatning at BIM Verdis pilotseminarer har hatt en stor […]