Innsendte brukerhistorier

Disse er godkjent av innsender for publisering. Brukerhistoriene trenger ikke å være fullstendige, men skal gi en oversikt over tema og historier som er under utvikling.

Brukerhistoriene bygger på anbefalingene i Digital Veikart 2.0 Vi tilstreber å angi økonomiske og miljømessige effekter

Du kan legge inn en brukerhistorie når du er logget inn på MinSide

Du kan se opptak av brukerhistoriene som ble presentert på Bygg reis Deg 20.-22. oktober ved å gå til disse datoene på BIM-kalenderen her.


# 300  ble oppdatert: 04-10-2021

Tittel på brukerhistorien: Prefabrikerte avløpsrør montert på rekordtid i Rakkestad 

____________________________________________________________________________________________

Undertekst: Askim og Mysen Rør bygger raskere, billigere og med mindre feil – med prefabrikkert rørdeler fra Pipelife 

____________________________________________________________________________________________

Prosjektet for brukerhistorien: Heiergården Terasse

____________________________________________________________________________________________

Eier eller bruker av prosjektet/bygget: Askim og Mysen Rør og PipeLife

____________________________________________________________________________________________

Muliggjører(e):NTI AS og Pipelife AS 

Representant for muliggjører:

____________________________________________________________________________________________

Personer som skal presentere brukerhistorien


Kjetil Løften
Forretningsutvikler VVS
Pipelife Norge AS


Trond Engebråten
Senior Systemkonsulent VVS/BIM
NTI as

.

 


Hovedutfordringen som skal belyses eller løses: Prefabrikering og montasjetegninger for avløpsrør

Beskrivelse av brukerhistorien: 

Som underentreprenør på vann og avløp ble Askim & Mysen Rør valgt. Etter et besøk av Pipelifes forretningsutvikler Kjetil Løften, og noen runder med samtaler, ble det tidlig klart at det fantes vilje og evne i alle leirer for å gjøre et pilot-prosjekt etter prinsippene for Avfallsfrie byggeplasser. Altså en produksjon av bygg som ikke generere avfall i noen ledd av verdikjeden. Verken hos produsent Pipelife eller ute på Heiergården Terrasse.

Stikkord eller tags for teknologi, målgrupper, tema etc. #BIM #Industrialisering #avfallsfribyggeplass

Hovedmålgrupper for brukerhistorien: Bestillere og byggherrer, Prosjekterende (arkitekter, rådgivere), Utførende (entreprenører)

Tallfestede økonomiske eller miljømessig gevinster eller effekter kan brukeren fremskaffe? Kostnadsreduksjon, Økt effektivisering, HMS, Co2-effekt

Digital løsning (produkt, tjeneste) som er sentral i brukerhistorien: NTIPrefab Link til produ

sent, leverandør eller teknisk løsning: http://www.pipelife.no

Link til informasjon/presse om brukerhistorien: https://nti.biz/no/blogg2/2021/prefabrikerte-avlopsror-montert-rekordtid-rakkestad/

Overordnet effektberegning – med tall: 

20-30% redusert materialforbruk

Effekter på salg (hvis tilgjengelig):

Effekter på kostnader (hvis tilgjengelig):

Effekter på produktivitet (hvis tilgjengelig):

Effekter på HMS (hvis tilgjengelig):

Miljø-effekter, eks. CO2-utslipp (hvis tilgjengelig):