Innsendte brukerhistorier

Disse er godkjent av innsender for publisering. Brukerhistoriene trenger ikke å være fullstendige, men skal gi en oversikt over tema og historier som er under utvikling.

Brukerhistoriene bygger på anbefalingene i Digital Veikart 2.0 Vi tilstreber å angi økonomiske og miljømessige effekter

Du kan legge inn en brukerhistorie når du er logget inn på MinSide

Du kan se opptak av brukerhistoriene som ble presentert på Bygg reis Deg 20.-22. oktober ved å gå til disse datoene på BIM-kalenderen her.


# 411  ble oppdatert: 01-10-2021

Tittel på brukerhistorien: Rørentreprenør lager egen produksjonsmodell (BIM) for å effektivisere produksjon, materialhåndtering og logistikk. 

____________________________________________________________________________________________

Undertekst: Intern samkjøring av BIM-data fra flere kilder eliminerer bruk av tegninger i alle prosesser og skaper grunnlag for sømløs dataflyt for planlegging, prefabrikasjon og montering. 

____________________________________________________________________________________________

Prosjektet for brukerhistorien: Glassblokkene (Barn og Ungdomssykehus BT2) Haukeland sykehus

____________________________________________________________________________________________

Eier eller bruker av prosjektet/bygget: Entreprise K301 – Vestrheim

____________________________________________________________________________________________

Muliggjører(e):Rendra, dRofus 

Representant for muliggjører:

____________________________________________________________________________________________

Personer som skal presentere brukerhistorien


Christian Svendal
Vestrheims BIM-nerd
Chr M Vestrheim AS


Ole Kristian Kvarsvik
CEO
Rendra AS

.

 


Hovedutfordringen som skal belyses eller løses: Fulldigital byggeprosess og overlevering som delentreprise i et av landets største prosjekter.

Beskrivelse av brukerhistorien: 

Vestrheim ble møt med krav fra BH om fulldigital produksjon, uten tegninger. Alle kontrakt inneholdt et tillegg som sa at alle steder det var referert til tegninger i NS8405 skulle leses som «BIM modell». Denne brukhistorien handler om hva man kan få til hvis når man se etter muligheter og ikke begrensninger.
En hver entreprenør som øsnker å effektivisere produksjon gjennom digitalisering bør ta se dette innlegg. Det sammen gjelder byggherrer som lurer på om BIM kan benyttes som juridisk grunnlag i standard kontrakter.

Stikkord eller tags for teknologi, målgrupper, tema etc. BIM, BCF, Digital byggeplass, digital prosjekt, digital produksjon, tegningsløs, takt, VDC.

Hovedmålgrupper for brukerhistorien: Bestillere og byggherrer, Prosjekterende (arkitekter, rådgivere), Utførende (entreprenører), Byggevareprodusenter og varehandel, Eiendomsforvaltere

Tallfestede økonomiske eller miljømessig gevinster eller effekter kan brukeren fremskaffe? Kostnadsreduksjon, Økt effektivisering, Mindre avfall på byggeplass, mindre feilbestillinger, just in time leveranser

Digital løsning (produkt, tjeneste) som er sentral i brukerhistorien: StreamBIM, dRofus, Power BI Link til produ

sent, leverandør eller teknisk løsning: https://streambim.com/

Link til informasjon/presse om brukerhistorien:

Overordnet effektberegning – med tall: 

Effekter på salg (hvis tilgjengelig):

Effekter på kostnader (hvis tilgjengelig):

Effekter på produktivitet (hvis tilgjengelig):

Effekter på HMS (hvis tilgjengelig):

Miljø-effekter, eks. CO2-utslipp (hvis tilgjengelig):