Bli med i BIMtech-gruppen! Kom med tema – vi prøver ut kunstig intelligens i praktiske prosjekter.

Se også hovedsiden for BIMtech og programmet for BIM+AI-dagen 8. februar ’24

BIMtech-gruppen setter opp et innovasjonsprogram for 2024-25 for prosjektdeltakere i BIM Verdi. Målsettingen er å få frem nye, praktiske eksempler på hvordan KI og andre banebrytende teknologier som maskinvalidering av modeller (med IDS) og GS1 Digital Link, kan skape målbar, økt produktivitet i byggenæringen. Se mål og aktiviteter under.

Fagrådgivere i gruppen er bl.a.:

Stjepan Mikulić fra AIinAEC
Anstein Skinnarland er direktør for digitalisering og teknisk ledelse i HRP og redaktør for arbeidsdokumentet Modell- og datakvalitet i BIM Verdi.
Knut Mathisen, ansvarlig Byggenæringen i GS1. Aktuelt: GS1DigitalLink.

Du får ‘matnyttig’ verdi fra møter, nettverkskollegaer, arbeid med piloter og rådgivning:


1) Månedlige rådsmøter – på Teams – med valgte tema fra deltakerne, demoer og oppdateringer. Møtene er på engelsk.

Stjepan Mikulić går igjennom innkomne tema fra deltakerne. Vi får oppdateringer om KI og diskusjon og kunnskapsdeling i møter på 2 timer.

Faste innslag er:

 1. Introduction and inputs
  • Collaboration topics (Miro)
 2. Networking with topics & discussions
 3. AI in AEC Updates
 4. Parallell sessions
  • Demo of the day
  • Topic sessions
 5. Wrap-up

Teams-møter i gruppe 1 i BIMtech Exec Forum – de neste måneder:


Eksempler på tema:

 • AI for å hjelpe med produktivitet i arkitektur
 • Scan2BIM og Plan2BIM AI-automatisering
 • IDS-validering
 • Revit Automation
 • Datautveksling
 • IFC-validering

2) Nettverksbygging, diskusjoner i egen Teams-gruppe.

Deltakerne får tilgang til den lukkedeTeams-kanalen BIMtech Exec Forum hvor de kan få informasjon, diskutere tema med nettverkskollegaer – nasjonalt og internasjonalt – samt med fagrådgivere.

3) Dypdykk, utvidede satsinger og prosjektsøknader

BIM Verdi jobber med flere relevante piloter, prosjekter og prosjektsøknader som representerer ytterligere muligheter og ressurser for deltakerne.

4) Profilering og markedesmuligheter

Vi vil jobbe med å synliggjøre deltakere og resultater i form av artikler og presentasjoner på ulike kanaler.

5) Betingelser og registrering

Relevante og verdiskapende aktiviteter krever ressurser, organisering og finansiering. Vi har satt opp møtedatoer frem til 22. august. Arbeidsgiver til de som ønsker å delta aktivt på møtene og ha tilgang til opptak, må være ‘Prosjektdeltaker’ eller Partner i BIM Verdi. Deltakeravgiften for prosjektdeltaker er kr. 24.000 per år. Er du allerede Deltaker, må du oppgradere til ProsjektDeltaker. Partnere i BIM Verdi kan fritt delta, men må avklare om det er ledige plasser. Send en e-post til post@bimverdi.no eller kontakt Bård på chat i MS Teams.

Vi åpner for en gratis test-deltakelse i et BIMtech-møte for de som krysser av for dette i sin peronlige kontaktprofil på https://bimverdi.no/minside/rediger-kontakt: [ x Ønsker å delta på et gratis BIMtech-møte] innen 1 uke før valgte møte.

Du kan registrere eller oppdater din foretaksprofil via denne siden: www.bimverdi.no/delta – eller ta kontakt med post@bimverdi.no.