Innsendte brukerhistorier

Disse er godkjent av innsender for publisering. Brukerhistoriene trenger ikke å være fullstendige, men skal gi en oversikt over tema og historier som er under utvikling.

Brukerhistoriene bygger på anbefalingene i Digital Veikart 2.0 Vi tilstreber å angi økonomiske og miljømessige effekter

Du kan legge inn en brukerhistorie når du er logget inn på MinSide

Du kan se opptak av brukerhistoriene som ble presentert på Bygg reis Deg 20.-22. oktober ved å gå til disse datoene på BIM-kalenderen her.


# 32  ble oppdatert: 03-10-2021

Tittel på brukerhistorien: 85% av milepæler nådd gjennom full kontroll på fremdrift på byggeplass for Kruse Smith 

____________________________________________________________________________________________

Undertekst: HVL: Komplisert undervisningsbygg levert til avtalt tid og kvalitet, 85% av milepæler nådd gjennom full kontroll på fremdrift på byggeplassen (gjennomsnitt PPU – prosent planlagt utført over 90%). Dette ble oppnådd samtidig som prosjektet ble brukt som utviklingsarena for nytt digitalt verktøy for fremdriftsstyring. Paradis Brygge: Dekningsbidraget økt med 8,2% og mekanisk ferdigstillelse 2 måneder før tiden. Leilighetene ble selvsagt overlevert med 0 feil. God fremdriftsstyring gjennom bruk av egenutviklet digitalt verktøy bidro til å frigjøre ressurser for å jakte optimaliseringer i prosjektet. 

____________________________________________________________________________________________

Prosjektet for brukerhistorien: Høgskulen på Vestlandet (Bergen), Paradis Brygge (Stavanger)

____________________________________________________________________________________________

Eier eller bruker av prosjektet/bygget: Kruse Smith

____________________________________________________________________________________________

Muliggjører(e):Veni 

Representant for muliggjører:

____________________________________________________________________________________________

Personer som skal presentere brukerhistorien


Einar Ruud
Byggeleder (HVL)
Kruse Smith


Amund Nygård Olsen
Prosjektleder (Paradis Brygge)
Kruse Smith


Gunnar Skeie
Forretningsutvikler
Veni

.

 


Hovedutfordringen som skal belyses eller løses: Vet å ta kontroll over fremdriften i et prosjekt frigjøres ressurser som kan benyttes til optimalisering

Beskrivelse av brukerhistorien: 

Kruse Smith har utviklet et verktøy for oppfølging og styring av fremdrift som er bygget på VDC metodikken. Verktøyet kombinerer BIM 4D med LEAN Last Planner på en visuell og enkel måte.

HVL – Høgskulen på Vestlandet, byggherre Statsbygg, målsetting: «vestlandets beste undervisningsbygg» levert til tiden. Hentet inn 3 måneder på fremdriften, nådde 85% av alle milepæler, snitt PPU på over 90%, full kontroll på 60 soner med topp på 200 samtidige arbeidere. Samtidig som Kruse Smith leverer et høyt presterende byggverk, brukes prosjektet som utviklingsarena for verktøy og prosess for fremdrifts-styring.

Paradis Brygge, boligprosjekt, byggherre Solon Eiendom og K2 eiendom. Prosjektet ble startet med et analogt system for fremdriftsstyring som fungerte veldig bra. Midtveis byttet prosjektorganisasjonen til å bruke Kruse Smith sitt egenutviklede programvare for fremdriftsstyring. Det digitale systemet forsterket på en utmerket måte den kulturen for Last Planner som allerede var bygget i prosjektet. God drift ga skapte forutsigbarhet som gjorde at prosjektteamet kunne fokuser mer på optimaliseringer. Dekningsbidraget ble økt med 8,2%, mekanisk ferdigstillelse 2 mnd før overtakelse og selvsagt 0 feil ved overlevering. Kontroll og oversikt i avslutningsfasen forbedret en allerede god kvalitet.

Verktøyene som ble utviklet av Kruse Smith er nå kjøpt av Veni og vil bli videreutviklet og kommersialisert under navnet life@site.

Stikkord eller tags for teknologi, målgrupper, tema etc. VDC Last Planner BIM Fremdriftsstyring

Hovedmålgrupper for brukerhistorien: Bestillere og byggherrer, Utførende (entreprenører)

Tallfestede økonomiske eller miljømessig gevinster eller effekter kan brukeren fremskaffe? Økt effektivisering

Digital løsning (produkt, tjeneste) som er sentral i brukerhistorien: life@site:Drive Link til produ

sent, leverandør eller teknisk løsning: http://www.veni.no

Link til informasjon/presse om brukerhistorien:

Overordnet effektberegning – med tall: 

HVL (Bergen)
– levert til tiden (85% av alle milepæler nådd)
– Snitt PPU over 90%
Paradis Brygge (Stavanger)
-resultatgrad i prosjekt økt med 8,2%
-mekanisk ferdigstilt 2 mnd før overlevering
– 0 feil ved overlevering

Effekter på salg (hvis tilgjengelig):

Effekter på kostnader (hvis tilgjengelig):

Effekter på produktivitet (hvis tilgjengelig):

Boligprosjekt mekanisk ferdigstil 2mnd før overlevering
Komplekst undervisningsbygg levert til tiden på tross av 3 mnd forsinkelse pga grunnforhold

Effekter på HMS (hvis tilgjengelig):

Miljø-effekter, eks. CO2-utslipp (hvis tilgjengelig):